Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Podpakule

Kod obszaru:

PLH060048

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

10,7 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoję stanowi płytki zbiornik wodny wraz z otaczającymi go podmokłymi zaroślami brzozowo-wierzbowymi i lasami mieszanymi. Zbiornik ten, zajmujący powierzchnię jednego hektara, powstał w wyniku eksploatacji złóż torfu. Szczególną wartość przyrodniczą tego obszaru stanowi fakt, iż jest to jedna z największych ostoi strzebli błotnej w naszym kraju.
Strzebla błotna (inaczej przekopowa) jest małą rybką (długości 5-10 cm, czasem osiąga długość 13,5 cm) z rodziny karpiowatych. Jest to jeden z najrzadszych i najbardziej zagrożonych gatunków ryb w naszym kraju. Ponad dwadzieścia lat temu objęta została całkowitą ochroną gatunkową, a nieco później wpisana do Czerwonej Księgi Zwierząt jako gatunek wysokiego ryzyka, silnie zagrożony.
Miejscem bytowania tej ryby są małe i bardzo płytkie, zanikające zbiorniki wodne (najczęściej zagłębienia potorfowe i glinianki), często zarośnięte roślinnością wodną. Powierzchnia lustra wody takich zbiorników zwykle nie przekraczają 1 hektara. Woda w zbiornikach, które zamieszkuje strzebla błotna jest bardzo miękka (o odczynie pH 6,0-7,1, czyli obojętnym lub lekko kwaśnym). Pożywnie dla tego gatunku ryby stanowi fitoplankton i zooplankton, roślinność wyższa oraz wpadające do wody bezkręgowce (które nie bytują w wodzie). Wstępowanie tego gatunku określa się jako wyspowe, ze względu na fakt, iż ryba tworzy małe populacje (bardzo często zupełnie odizolowane od innych). Prowadzi przy tym skryty tryb życia, jest płochliwa i ostrożna, rzadko pojawia się na powierzchni wody, co niestety utrudnia jej obserwację.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Sawin:
Rezerwat Serniawy, warownia Hordynki w Sajczyce, obiekty sakralne, kościół p.w. Przemienienia Pańskiego, drewniany kościół p.w. Wszystkich Świętych w Przysiółku., kościoła parafialnego p.w. Św. Rocha., ośrodek jeździecki
Sawin: Centrum Promocji i Rozwoju Polesia Zachodniego i Punkt Informacji Turystycznej,
PTTK O/Chełm.
Podpakule to niewielka wieś położna w województwie lubelskim, powiecie chełmskim, gminie Sawin. Dość bogatą bazę noclegową i gastronomiczną oferuje pobliska (znajdująca się około 14 km od ostoi) Wola Uhlska (znaleźć tu możemy zarówno hotel, gospodarstwo agroturystyczne, schronisko młodzieżowe, jak i pole namiotowe). Dobrą infrastrukturę turystyczną ma również pobliska Okuninka (odległa o około 8 km od ostoi). Z usług agroturystycznych skorzystać można również w okolicznych miejscowościach: Piaski, Józefów, Małoziemce, Stulno, Zbereże, Sobibór. Najbliższą stację kolejową znaleźć można w odległym o ponad 20 km Chełmie. Do ostoi istnieje możliwość dojazdu komunikacją zbiorową - w sezonie działają liczne połączenia autobusowe PKS oraz komunikacji prywatnej. Ostoja zlokalizowana jest niedaleko granicy kraju z Ukrainą. Najbliższe przejście graniczne (kolejowe oraz drogowe) znajduje się w Dorohusku (około 50 km od ostoi). Pod względem turystycznym obszar znajduje się w sąsiedztwie największego kompleksu wypoczynkowego Jezioro Białe - Glinki oraz wzdłuż malowniczej doliny Bugu, spełniając wszelkie warunki do uprawiania różnych form turystyki pieszej, rowerowej, konnej, sportów wodnych, wędkarstwa, grzybobrania (bliskość wody i lasu, oraz urozmaicony krajobraz łączący cechy wyżynne z terenem płaskim, nizinnym, czy nawet bagiennym). Jest to miejsce dla ludzi, którzy lubią ciszę, spokój i przyrodę. Wiedzie tędy najdłuższa w regionie i zarazem mająca największe walory poznawcze trasa rowerowa Włodawa - Wola Uhruska (szlak ten ma długość prawie 40 kilometrów). Wartym zwiedzenia jest Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze, znajduje się ono około czterech kilometrów od Wsi Sobibór, niedaleko linii kolejowej na trasie Chełm-Włodawa, z dala od osiedli, wśród lasów i bagien (prowadziła do niego bocznica kolejowa). Zwiedzić również można wieś Urhusk, będącą miejscowością obronną, wzmiankowaną już na początku trzynastego wieku. W sierpniu jest tutaj organizowany Międzynarodowy Plener Plastyczny "Kresy 92". Powstał on z inicjatywy rzeźbiarza Czesława Szczęcha. Wydarzeniu temu towarzyszą liczne imprezy: wystawy poplenerowe, festyny, zabawy, dyskoteki, zawody sportowe itp. W Hańsku natomiast do najcenniejszych zabytków należy Kościół parafialny (dawna cerkiew prawosławna) p.w. Podwyższenia Krzyża św. Będąc w okolicy nie sposób pominąć wiatraka zwanego koźlak z częściowo zachowanymi śmigłami, pochodzącego z XIX wieku a znajdującego się Bukowskim Lesie.

Zagrożenia:

Zagrożenie dla obszaru stanowią zarówno czynniki wynikające z działalności człowieka, jak zarybianie zbiorników innymi gatunkami ryb mogącymi wyprzeć strzeblę błotną, jak i naturalne procesy zachodzące w przyrodzie (zarastanie zbiorników spowodować może zaniknięcie gatunku ze względu na który ostoja została ustanowiona).

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• strzebla błotna * - ryba

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

- Urząd Gminy Sawin - Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (081) 74 ? 24 ? 330, tel.: (081) 74 ? 24 ? 312 - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa - Centrum Promocji i Rozwoju Polesia Zachodniego i Punkt Informacji Turystycznej 22-200 Włodawa ul. Kościelna 7 tel. 57-21-090 - Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie ul. Lubelska 139d/15 22-109 Chełm 6 e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl, tel. 507 324 323, 600 970 932, http://ow_chelm.pttk.pl

Jednostki administracyjne:

• Sawin (chełmski, woj. lubelskie)