Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Jelino

Kod obszaru:

PLH060095

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

8,4 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje fragment torfowiska przejściowego z 10 niewielkimi torfiankami. Zbiorniki te są jedną z najważniejszych w Polsce ostoi strzebli błotnej. Strzebla błotna to gatunek wymieniony załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. Ochronie podlegają też siedliska torfowiskowe zajmujące ponad 17% powierzchni obszaru.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar leży na pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim, w bezpośrednim sąsiedztwie Poleskiego Parku Narodowego. Jest stosunkowo łatwo dostępny komunikacyjnie: autobusami z Lublina i Włodawy lub własnym transportem. Należy dojechać do Łęcznej, a następnie drogą na północ, w kierunku Sosnowicy dotrzeć do miejscowości Krzywe gdzie należy skręcić na wschód i drogami lokalnymi dotrzeć do obszaru.

Turyści korzystają z usług bazy noclegowo-gastronomicznej w okolicy. W Urszulinie i Sosnowicy znajdują się hotele i zajazdy oraz punkty gastronomiczne (Zajazd "Jakol" w Urszulinie). Nocleg jest możliwy także w pokojach gościnnych w siedzibie Dyrekcji PPN w Urszulinie oraz w schroniskach młodzieżowych w Starym Brusie, Urszulinie lub w gospodarstwach agroturystycznych. Nad jeziorami (poza parkiem) można także znaleźć nocleg w licznych ośrodkach wypoczynkowych. W okolicy obszaru organizowane są interesujące imprezy rekreacyjne np. bieg o uśmiech wiosny w Ludwinie.

Turystyka ekologiczna: O walorach obszaru decyduje przyroda torfowisk wokół jezior. Poleski Park Narodowy znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie ostoi można zwiedzać poruszając się samodzielnie znakowanymi szlakami PTTK lub po 4 ścieżkach dydaktycznych (grupy liczące więcej niż 10 osób mogą poruszać się wyłącznie pod opieką przewodnika), np. ścieżka przyrodnicza długości około 5 km rozpoczynająca się za parkiem podworskim we wsi Pieszowola. Ścieżka prowadzi przez kompleks stawów. Ma charakter ornitologiczny. Za Ośrodkiem Dydaktyczno - Muzealnym PPN w Załuczu Starym rozpoczyna się ścieżka przyrodnicza długości około 3,5 km. Prezentuje cenne zespoły leśne: subborealną brzezinę bagienną oraz ols kępowo-dolinkowy, a także torfowisko przejściowe i różne typy łąk. Dla najmłodszych gości Parku wytyczono ścieżkę długości około 0,5 km. na terenie Ośrodka Dydaktyczno - Muzealnego PPN w Załuczu Starym. Syntezę walorów przyrody Parku prezentują ekspozycje w tym Ośrodku. Wstęp do muzeum jest nieodpłatny (otwarte przez cały rok w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 8.00-15.00).

Turystyka kwalifikowana: W okolicy obszaru można uprawiać różne formy turystyki: nizinną pieszą, rowerową (trasy rowerowe wyznaczono w okolicy jeziora Piaseczno: „Czapli”, „Bociana”, „Żurawia”, „Żółwia”. Ścieżka rowerowa „Żółwia” prowadzi przez Jelino (Jezioro Uściwierz - Czarnolas - Jelino - Jagodno (cmentarz z I wojny światowej żołnierzy armii austro-węgierskiej i niemieckiej, założony w 1915 r.) - jezioro Zagłębocze - Ośrodek Wypoczynkowy – WZGS - Rozpłucie II - Piaseczno wieś - Rogożno „Barkówka” – Kaniwola, Ścieżka rowerowa "Mietiułka" długości 21 km ma początek we wsi Łowiszów, (przy trasie znajduje się torfowisko wysokie „Durne Bagno" z wieżą widokową). Rozwinięta jest także turystyka konna, sporty wodne i wędkarstwo na udostępnionych jeziorach.

Turystyka wypoczynkowa: Zbieranie płodów leśnych, kąpiele na terenach rekreacyjnych wokół udostępnionych m.in. jezior: Piaseczno, Łukcze, Zagłębocze, Rogóźno.

Turystyka krajoznawcza: W pobliskim Ludwinie warto zwiedzić: budynek Urzędu Gminy oraz dwór i spichlerz, w Dratowie: zabytkową cerkiew pod wezwaniem św. Mikołaja i cmentarz prawosławny, w Kaniowoli: zespół dworsko-parkowy z pięknym drzewostanem w parku, w Zezulinie: Izbę Pamięci prezentującą historię osadnictwa na tych terenach, 2 km na wschód od skrzyżowania w centrum Urszulina, w kierunku Hańska (na Guzie Andrzejowa): pozostałości średniowiecznego grodziska uznanego za jeden z Grodów Czerwieńskich najdalej wysuniętych na północ. Grodzisko ma zachowaną fosę i częściowo wały obronne.

Zagrożenia:

Najpoważniejszym zagrożeniem dla strzebli jest zarastanie zbiorników oraz wprowadzenie do torfianek innych gatunków ryb.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• strzebla błotna * - ryba

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (81) 74 24 330, tel.: (81) 74 24 312
  • Urząd Gminy Ludwin, 21-075 Ludwin woj. Lubelskie tel: (81) 75-70-901, fax: 75-70-028 http://www.ludwin.powiatleczynski.pl/
  • Urząd Gminy w Urszulinie ul. Kwiatowa 35 Urszulin 22-234 urszulin_g_s@woi.lublin.pl tel. 82 571-30-24 fax. 82 571-30-01
  • Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie
  • Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”.

Informacji turystycznej udzielą:

  • Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p.107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, http://www.lrot.pl
  • Punkt Informacji Turystycznej w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna tel. (81) 752-11-82, e-mail: turystyka@powiatleczynski.pl

Jednostki administracyjne:

• Ludwin (łęczyński, woj. lubelskie)