Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Leśnictwo Góry

Kod obszaru:

pltmp039

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

856,3 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Obszar własności Skarbu Państwa pod zarządem Lasów Państwowych, położony niedaleko na zachód od Chełma, stanowiący prawie w całości kompleks leśny o dużych walorach florystycznych. Według weryfikacji z 2005 roku rośnie tu znacząca część polskich zasobów obuwika pospolitego - gatunku wymienionego w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej, a także innych cennych roślin, m.in. populacje groszku europejskiego, powojnika prostego i pluskwicy europejskiej. Las porasta siedlisko grądu środkowoeuropejskiego, zaliczonego do cennych typów siedlisk w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Chełm: Bazylika p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny Zespół pokatedralny, Kościół p.w. Rozesłania Świętych Apostołów Zespół popijarski, Stare Miasto, Kościół p.w. Andrzeja Apostoła Klasztor Reformatów, Cerkiew Świętego Jana Teologa, Magistrat, Synagoga Mała, Chełmskie Podziemia Kredowe, Zabytkowa Kopalnia Kredy, Pałac Kretschmarów. Imprezy cykliczne: Chmielaki, spływy kajakowe „Bugiem i Uherką na Bolkowanie” PTTK we Włodowie, baza hotelowa w Chełmie, ścieżki przyrodnicze w rezerwacie torfowiskowym „Bagno Serebryskie”, „Stańków”, „Bachus”
Dorohusk:
Zespół pałacowo-parkowy, Pałac Suchodolskich, kościół św. Jana Nepomucena
Chełm: Informacja Turystyczna w Chełmie, Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie
Obszar położony w gminie Chełm, na zachód od miasta (pomiędzy drogami dojazdowymi z Piasków i Krasnegostawu), dokąd dojechać można koleją, autobusami PKS lub komunikacją prywatną. O atrakcyjności turystycznej obszaru decydują jego walory przyrodnicze, tym nie mniej to Chełm - bardzo atrakcyjne turystycznie miasto, leżące w odległości ok. 5 km skupia uwagę przyjezdnych, którzy mogą zwiedzać zabytki architektury, miejsca upamiętnione historycznie oraz np. podziemia kredowe. Na stronie cytowanej poniżej znaleźć można kalendarz organizowanych tutaj imprez lokalnych. W sąsiedztwie Chełma znajduje się również bardzo wiele bardzo cennych obiektów przyrodniczych np. Chełmski Park Krajobrazowy z węglanowymi rezerwatami torfowiskowymi. Miasto Chełm dysponuje również bogatą bazą noclegowo- gastronomiczną.

Zagrożenia:

Do głównych zagrożeń zalicza się wpływ uciążliwości komunikacyjnych i penetrację turystyczną.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• obuwik pospolity

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

- Wojewódzki Konserwator Przyrody - Lublin; - Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie; - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Nadleśnictwo Chełm; - Oddział PTTK w Chełmie. - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (081) 74 ? 24 ? 330, tel.: (081) 74? 24 ? 312 - Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p.107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl - Urząd Miasta Chełm ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm, http://urzad.chelm.pl/ - Informacja Turystyczna w Chełmie http://www.itchelm.pl/ - Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie ul. Lubelska 139d/15 22-109 Chełm 6 e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl, tel. 507 324 323, 600 970 932, http://ow_chelm.pttk.pl

Jednostki administracyjne:

• Chełm (chełmski, woj. lubelskie)