Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Babia Góra (ob. ptasi)

Kod obszaru:

PLB120011

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

4915,6 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Masyw Babiej Góry położony jest we wschodniej części Beskidu Żywieckiego i stanowi drugie co do wysokości po Tatrach pasmo górskie w Polsce. Grzbiet Babiej Góry jest obszarem wododziałowym pomiędzy zlewnią Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego. Masyw Babiej Góry cechuje asymetria budowy - stok północny jest bardzo stromy, natomiast stok południowy łagodnie opada ku dolinom. Występuje tu charakterystyczny piętrowy układ roślinności. W reglu dolnym dominuje buczyna karpacka, bory jodłowe i jodłowo - świerkowe, natomiast regiel górny pokrywa bór świerkowy. Powyżej rozciągają się cenne w skali Europy zarośla kosodrzewiny - jedno z dwóch stanowisk kosodrzewiny na terenie Beskidów. Najwyższe z pięter roślinnych Babiej Góry - piętro halne charakteryzuje się ubogą roślinnością i występowaniem muraw alpejskich oraz zbiorowisk porostów naskalnych. W sumie na terenie obszaru występuje 14 typów siedlisk cennych w skali Europy zajmujących ponad 85% powierzchni. Są to m.in. górskie murawy, jaworzyny ziołoroślowe oraz priorytetowe górskie murawy bliźniczkowe, Flora ostoi liczy ponad 900 gatunków roślin naczyniowych, wśród których występuje wiele rzadkich i zagrożonych gatunków. Szczególnie cenną rośliną jest okrzyn jeleni - symbol Babiogórskiego Parku Narodowego. Nie występuje on nigdzie indziej w Polsce poza Babią Górą. Ostoja chroni również stanowiska wyjątkowo cennych z europejskiego punktu widzenia roślin - tojadu morawskiego i tocji karpackiej. Spośród rzadkich gatunków zwierząt występują tu endemity karpackie: gryzoń - darniówka tatrzańska i chrząszcz- sichrawa karpacka. Spośród cennych z europejskiego punktu widzenia zwierząt bytują tu niedźwiedź brunatny, ryś, wilk. Ostoja ma również duże znaczenie dla ochrony ptaków m.in. kuraków leśnych - głuszca i cietrzewia oraz sów - puszczyka uralskiego i puchacza.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Głównym ośrodkiem turystyczno wypoczynkowym w okolicy ostoi jest Zawoja, położona niedaleko Suchej Beskidzkiej, przy granicy ze Słowacją. Do Zawoi można dotrzeć komunikacją PKS z Krakowa lub Suchej Beskidzkiej. Najbliższy dworzec PKP znajduje się w Suchej Beskidzkiej. Na nocleg można się zatrzymać w schronisku na Markowych Szczawinach, w jednym z ośrodków wczasowych lub na kwaterze prywatnej w Zawoi lub jednej z licznych części wsi (Zawoja Widły, Składy, Wilczna). W Zawoi otwartych jest wiele restauracji i barów. W okolicach ostoi jest kilka miejsc wartych odwiedzenia m.in. Ośrodek Edukacyjny Babiogórskiego Parku Narodowego i położony na jego terenie Ogród Roślin Babiogórskich oraz Orawski Park Etnograficzny w Żubrzycy Górnej. Na terenie Parku Narodowego wytyczonych jest wiele pieszych szlaków turystycznych, 8 ścieżek edukacyjnych i trzy szlaki narciarskie. W okolicy ostoi funkcjonuje również kilka szlaków rowerowych. Zimą w Zawoi można pojeździć na nartach oraz obejrzeć Międzynarodowy Wyścig Psich Zaprzęgów. Natomiast we wrześniu warto przyjechać tu na folklorystyczną imprezę - "Babiogórska Jesień". Bliższe informacje można uzyskać w Gminnym Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Zawoi.

Zagrożenia:

Główne zagrożenia obszaru to transgraniczne zanieczyszczenia powietrza oraz pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych na terenie ostoi, a także silna presja turystyczna, rozwój turystyki narciarskiej.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Babia Góra - rezerwat biosfery UNESCO MAB
• Babiogórski - park narodowy

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bocian czarny - ptak
• głuszec - ptak
• jarząbek - ptak
• puchacz - ptak
• puszczyk uralski - ptak
• sóweczka - ptak
• zimorodek - ptak
• włochatka - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł białogrzbiety - ptak
• dzięcioł trójpalczasty - ptak
• lerka - ptak
• muchołówka mała - ptak
• gąsiorek - ptak
• cietrzew (podgatunek kontynentalny) - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Babiogórski Park Narodowy, 34-223 Zawoja, Zawoja 1403, tel. (0-33) 877-51-10 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie posiada następujące siedziby: - 31 - 112 Kraków, ul. Smoleńsk 29-31, - 33 - 100 Tarnów, al. Solidarności 5-9, - 33 - 340 Stary Sącz, ul. Daszyńskiego 3 Sekretariat: ul. Smoleńsk 29-31, 31-112 Kraków, 012 619 81 20, 012 619 81 21, fax 012 619 81 22 adres do korespondencji: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków. Strona internetowa RDOŚ: http://krakow.rdos.gov.pl e-mail: echr@malopolska.uw.gov.pl Małopolska Organizacja Turystyczna ul. Św. Krzyża 14 31-028 Kraków (do korespondencji) ul. Westerplatte 15 31-033 Kraków (siedziba) Tel.: (12) 421 16 04, 421 15 36 Fax.: (12) 421 16 04 biuro@mot.krakow.pl www.mot.krakow.pl

Jednostki administracyjne:

• Zawoja (suski, woj. małopolskie)
• Lipnica Wielka (nowotarski, woj. małopolskie)
• Jabłonka (nowotarski, woj. małopolskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska