Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dolina Dolnej Soły

Kod obszaru:

PLB120004

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

4023,6 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Ostoja obejmuje kompleks stawów hodowlanych i fragment doliny dolnej Soły od miejscowości Nowa Wieś do przedmieść Oświęcimia. Ze względu na tylko częściowe uregulowanie rzeki Soły w wielu miejscach ma ona charakter typowej, naturalnej rzeki podgórskiej. W niektórych miejscach doliny zachowały się zbiorowiska lasu łęgowego wierzbowo-topolowego, które stanowią szczególną wartość przyrodniczą obszaru. Dolina Dolnej Soły stanowi ostoje dla wielu gatunków ptaków. Zidentyfikowano tu 12 gatunków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Wśród nich znajduje się 5 gatunków wymienionych w Polskiej Czerwonej Księdze jako ptaki zagrożone. Jest to jedna z najważniejszych w Polsce ostoi ślepowrona, gatunku, którego liczebność kwalifikuje Dolinę Dolnej Soły do międzynarodowych ostoi ptaków. Poza tym jest to również ostoja takich gatunków ptaków jak: bąk, bączek, bocian biały, błotniak stawowy, kropiatka, zielonka, rybitwa rzeczna, rybitwa białowąsa, rybitwa czarna, dzięcioł zielonosiwy czy gąsiorek. Najważniejszym siedliskiem dla ptaków są stawy hodowlane, których największe kompleksy są usytuowane pomiędzy Grojcem a Zaborzem. Stawy są porośnięte roślinnością szuwarową, na niektórych usypane są wyspy o trwałej pokrywie roślinnej. Dolina Dolnej Soły okazała się również miejscem sprzyjającym reintrodukcji (ponowne wprowadzenie na stare miejsca bytowania) bobra, która realizowana jest tu od 1999 roku.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Dolina Dolnej Soły jest ostoją usytuowaną w województwie małopolskim, na terenie powiatu oświęcimskiego. Obszar jest położony korzystnie pod względem komunikacyjnym. Najbliższym miastem znajdującym się w pobliżu ostoi jest Oświęcim, który leży na skrzyżowaniu tranzytowych ciągów komunikacyjnych, o znaczeniu krajowym i wojewódzkim. Na teren powiatu można dostać się komunikacją PKP dzięki stosunkowo dobrym połączeniom nie tylko krajowym, lecz także międzynarodowym z Wiedniem, Pragą i Bratysławą. W niewielkiej odległości od Oświęcimia znajdują się również dwa największe porty lotnicze w Polsce południowej: Kraków-Balice (ok.55 km) oraz Katowice-Pyrzowice (ok.70 km). Do Oświęcimia blisko jest z Krakowa, Wadowic, Katowic czy Bielska Białej. Można tu dojechać drogą nr 44: Tychy - Oświęcim - Zator - Skawina, drogą nr 933: Chrzanów - Oświęcim - Pszczyna, drogą nr 948: Oświęcim - Kęty. Poza tym, w najbliższej okolicy przebiegają realizowane i planowane do realizacji autostrady A-4 i A-1. Powiat ma bardzo dobrze rozbudowaną bazę noclegową. Można tu skorzystać z hoteli, pensjonatów, schronisk młodzieżowych, domów noclegowych m.in. w Oświęcimiu, Grodzisku, Kętach, Rajsku. W Skidziniu można skorzystać z ofert agroturystycznych, kwater prywatnych. W Wieprzu jest prowadzone gospodarstwo ekologiczne, na terenie którego jest możliwość rozstawienia namiotu, skorzystania z kuchni wegetariańskiej, jazdy na koniku polskim i uczestnictwa w warsztatach pieczenia chleba. Kotlina Oświęcimska to miejsce nadające się idealnie do wycieczek rowerowych. Znajduje się tu szereg tras. Przez Kotlinę Oświęcimską biegnie europejska trasa rowerowa R4 z Wiednia do Odessy oraz Greenway. Na terenie powiatu oświęcimskiego jest wiele miejsc wartych zobaczenia, w tym najczęściej odwiedzane, znajdujące się na obrzeżach Oświęcimia Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. W Oświęcimiu znajduje się również wiele obiektów zabytkowych jak: zamek oświęcimski, centrum Starego Miasta z zabytkowymi kamienicami, synagoga.

Zagrożenia:

Zagrożenie dla wartości przyrodniczej ostoi może stanowić zaprzestanie lub zmiana użytkowania stawów hodowlanych, ingerencja w naturalne zbiorowiska roślinne poprzez usuwanie roślinności szuwarowej i wodnej oraz wysp ze stawów. Zagrożeniem może być także prowadzenie niewłaściwej gospodarki wodnej zmierzającej do uregulowania rzeki Soły, wycinanie zakrzaczeń nadrzecznych, nielegalna i rabunkowa eksploatacja żwiru w korycie Soły.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bąk - ptak
• bączek - ptak
• bocian biały - ptak
• ślepowron - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• kropiatka - ptak
• zielonka - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• rybitwa białowąsa - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• gąsiorek - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie - posiada następujące siedziby: - 31 - 112 Kraków, ul. Smoleńsk 29-31, - 33 - 100 Tarnów, al. Solidarności 5-9, - 33 - 340 Stary Sącz, ul. Daszyńskiego 3 Sekretariat: ul. Smoleńsk 29-31, 31-112 Kraków, 012 619 81 20 begin_of_the_skype_highlighting              012 619 81 20      end_of_the_skype_highlighting, 012 619 81 21, fax 012 619 81 22 adres do korespondencji: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków. Strona internetowa RDOŚ: http://krakow.rdos.gov.pl e-mail: echr@malopolska.uw.gov.pl Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Św. Krzyża 14, 31-028 Kraków (do korespondencji) ul. Westerplatte 15, 31-033 Kraków (siedziba) Tel.: (12) 421 16 04, 421 15 36, Fax.: (12) 421 16 04, biuro@mot.krakow.pl, www.mot.krakow.pl Miejski Punkt Informacji Turystycznej w Oświęcimiu

Jednostki administracyjne:

• Oświęcim m. (oświęcimski, woj. małopolskie)
• Oświęcim (oświęcimski, woj. małopolskie)
• Brzeszcze (oświęcimski, woj. małopolskie)
• Osiek (oświęcimski, woj. małopolskie)
• Kęty (oświęcimski, woj. małopolskie)
• Wilamowice (bielski (śląskie), woj. śląskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska