Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Stawy w Brzeszczach

Kod obszaru:

PLB120009

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

3065,9 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje położony w dolinie Wisły (odcinek o charakterze naturalnym), kompleks kilkunastu starych stawów rybnych o powierzchni sumarycznej około 160 ha (24% powierzchni). Stawy otaczają lasy (3% obszaru), łąki i pastwiska (35%) oraz pola (33% powierzchni). Roślinność wodna i bagienna składa się z 260 gatunków roślin naczyniowych (w tym grążel żółty, grzybień biały, paproć salwina), w rzadkim zbiorowisku łąk ostrożeniowych występują: ostrożeń łąkowy, storczyki, bluszcz pospolity. Stawy są ważną ostoją ptaków, w tym ślepowrona, bączka, rybitwy białowąsej. Na terenie ostoi występuje 14 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 6 gatunków ptaków cennych i zagrożonych (nie wymienione w Dyrektywie).

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar położony wśród rozproszonej zabudowy wiejskiej. Dojazd do Brzeszczy koleją lub drogą nr 933 z Oświęcimia, 25 km na południowy zachód. O atrakcyjności terenu decydują walory przyrodnicze i kulturowe. Stawy zostały założone w 1473r. i zdominowały charakter zajęć mieszkańców Brzeszcz aż do końca XIXw. Na przełomie XV i XVIw rozwinięto gospodarkę stawową. W końcu XIX w. na terenie Brzeszcz odkryto złoża węgla kamiennego i gospodarka rybacka, aczkolwiek kontynuowana straciła na znaczeniu. W czasie II wojny światowej w Oświęcimiu powstał największy obóz zagłady. W jego najbliższym sąsiedztwie, we wsi Bór okupant hitlerowski założył w 1941r. podobóz KL Auschwitz - Birkenau (obóz męski i kompanię karną kobiet), natomiast w 1942r. powstał drugi podobóz na granicy Brzeszcz i Jawiszowic. W okresie stalinowskim, w 1950r. na miejscu byłego podobozu Jawischowitz, władze komunistyczne zorganizowały Ośrodek Pracy Więźniów, w którym przetrzymywano osoby pracujące przymusowo na terenie kopalni. Jego działalność dobiegła końca w 1956r. Dziś upamiętnia te czasy pomnik ku czci poległych i pomordowanych w okresie II wojny światowej i, na terenie byłego podobozu Jawischowitz, pomnik ku czci ofiar tego obozu. Zabytki miasta i gminy Brzeszcze: Drewniany kościół z 1692 r. pw. św. Marcina w Jawiszowicach, drewniane domy z przełomu XIX i XX w. konstrukcji zrębowej i przysłupowej, murowany kościół z lat 1874-1876 w stylu neobarokowym p.w. św. Urbana w Brzeszczach, osiedla robotnicze, lampa obozowa i budynek łaźni obozowej na terenie dawnego podobozu Jawischowitz Osobliwości przyrodnicze w Brzeszczach: aleja dębowa przy ul. A.Mickiewicza Platan przy basenie kąpielowym (ul. Ofiar Oświęcimia), stanowisko wełnianki na stawie Przygonnik przy ul. Bór. Turyści mogą korzystać z noclegów w hotelu w Przecieszynie i gospodarstwach agroturystycznych.

Zagrożenia:

Podstawowym zagrożeniem jest zmiana użytkowania terenu, potencjalna groźba zaniechania gospodarki rybackiej, likwidacja wysp, usuwanie roślinności oraz regulacja Wisły i składowanie odpadów górniczych (skała płona) w dolinie Wisły.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bąk - ptak
• bączek - ptak
• ślepowron - ptak
• czapla purpurowa - ptak
• bocian biały - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• zielonka - ptak
• derkacz - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• rybitwa białowąsa - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• gąsiorek - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie - posiada następujące siedziby: - 31 - 112 Kraków, ul. Smoleńsk 29-31, - 33 - 100 Tarnów, al. Solidarności 5-9, - 33 - 340 Stary Sącz, ul. Daszyńskiego 3 Sekretariat: ul. Smoleńsk 29-31, 31-112 Kraków, tel. 012 619 81 20, 012 619 81 21, fax 012 619 81 22, adres do korespondencji: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków; Strona internetowa RDOŚ: http://krakow.rdos.gov.pl, e-mail: echr@malopolska.uw.gov.pl Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Św. Krzyża 14, 31-028 Kraków (do korespondencji), ul. Westerplatte 15, 31-033 Kraków (siedziba), Tel.: (12) 421 16 04, 421 15 36, Fax.: (12) 421 16 04, biuro@mot.krakow.pl, www.mot.krakow.pl Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice Strona internetowa RDOŚ: http://www.katowice.rdos.gov.pl Telefon (0 32) 20-77-801, (0 32) 20-77-880, Fax (0 32) 20-77-884 Urząd Gminy Brzeszcze Oddział PTTK w Pszczynie

Jednostki administracyjne:

• Bieruń (tyski, woj. śląskie)
• Oświęcim (oświęcimski, woj. małopolskie)
• Bojszowy (tyski, woj. śląskie)
• Miedźna (pszczyński, woj. śląskie)
• Brzeszcze (oświęcimski, woj. małopolskie)
• Wilamowice (bielski (śląskie), woj. śląskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska