Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Zbiornik Nyski

Kod obszaru:

PLB160002

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

2127,9 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Obszar leży na wysokości 191-222 m npm i obejmuje duży zbiornik zaporowy na Nysie Kłodzkiej. Wahania poziomu wody w zbiorniku są znaczne. Przy niskim stanie wody pojawiają się liczne zatoki, wysepki i wypłycenia. W zachodniej części zbiornika znajduje się kilka wysp powstałych w wyniku eksploatacji żwiru.. Południowy i zachodni brzeg zajmują zarośla wierzbowe i słabo rozwinięta roślinność wodna. Zbiornik otaczają wzgórza, w większości użytkowane rolniczo.
Ptaki wodno-błotne występują tu zarówno w okresie wędrówki jak i zimowania w ilości powyżej 20 000 osobników (maksymalnie do 60 000). Gniazduje tu powyżej 1% populacji krajowej mewy czarnogłowej; wysoką liczebność osiąga rybitwa rzeczna, gęś zbożowa i krzyżówka, czapla biała, łęczak, biegus malutki, biegus zmienny, brodziec piskliwy, cyraneczka, czajka, kulik wielki, kwokacz, siewnica. Ostoja jest ważnym miejscem postoju dla migrujących w okresie jesiennym i zimowym kaczek Anatidae, (do 60000 osobników) oraz dla siewkowatych Charadrii. Występuje tu co najmniej 15 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Obszar jest łatwo dostępny samochodem – znajduje się kilka km na zachód za Nysą. Można tam dojechać drogą Nysa – Otmuchów.

Ekoturystyka i turystyka wypoczynkowa: O atrakcyjności ostoi stanowią walory przyrodnicze, umożliwiając rozwój wszelkich form biernego i czynnego pobytu nad wodą.

Turystyka krajoznawcza: Zbiornik Nyski powstał w 1971 roku. Długość zbiornika wynosi około 8 km, a szerokość od 2,7 do 3,8 km. powierzchnia zalewu osiąga 2077 ha. Jezioro Nyskie jest zbiornikiem retencyjnym, wielozadaniowym:

  • zapewnia wodę komunalną dla miasta Wrocławia (poprzez przerzut wody z Nysy Kłodzkiej do rzeki Oławy),
  • zapewnia ochronę przeciwpowodziową terenów położonych poniżej,
  • zapewnia utrzymanie przepływów minimalnych poniżej zbiornika dla żeglugi na Odrze,
  • zapewnia wodę dla rolnictwa,
  • zapewnia wykorzystanie energetyczne wody,
  • umożliwia rekreację, turystykę i rybołówstwo,
  • zapewnia wydobycie kruszywa.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na liście projektów kluczowych znalazła się modernizacja zbiornika Nyskiego. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Opolu będzie ją realizował, a początek prac budowlanych zaplanowano na rok 2011.
Warto zwiedzić wysokiej klasy zabytki kultury w Nysie (kościół z XIV w. i fortyfikacje miejskie) oraz Otmuchowie (kościół z XVII w. i ratusz).

Turystyka kwalifikowana: sporty wodne i wędkarstwo.

Turyści korzystają z bazy hotelowej we Nysie, Otmuchowie i ośrodków nad jeziorem oraz z usług gospodarstw agroturystycznych.

 

Zagrożenia:

Gwałtowne napełnianie zbiornika znacznie ogranicza lub eliminuje żerowiska i miejsca odpoczynku ptaków, niepokojenie ptaków na skutek penetracji siedlisk przez ludzi i zwierzęta domowe, zabijanie ptaków nierozpoznanych.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bączek - ptak
• czapla biała - ptak
• bocian biały - ptak
• podgorzałka - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• kropiatka - ptak
• derkacz - ptak
• batalion - ptak
• mewa czarnogłowa - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• rybitwa białoczelna - ptak
• zimorodek - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• gąsiorek - ptak
• ortolan - ptak
• biegus zmienny - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, ul.1-go Maja 6, 45-068 Opole, http://opole.rdos.gov.pl/
Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, www.orot.pl
na Rzecz Ochrony Przyrody Stobrawskiego Parku Krajobrazowego
Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro Natura";
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra";
Zakład Ornitologii PAN-Gdańsk;
Instytut Ochrony Przyrody PAN-Kraków;
WZR woj. opolskiego
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Opolu.

Jednostki administracyjne:

• Otmuchów (nyski, woj. opolskie)
• Nysa (nyski, woj. opolskie)