Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Zbiornik Otmuchowski

Kod obszaru:

PLB160003

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

2027 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Obszar stanowi duży zbiornik wodny na Nysie Kłodzkiej, niedaleko innego zbiornika zaporowego - Jeziora Głębinowskiego. Ostoja położona jest wśród wzgórz, pokrytych głównie polami uprawnymi i łąkami. Wschodnia część zbiornika jest obwałowana, z zabezpieczeniem kamiennym u podnóża. Większość południowego i wschodniego brzegu jest porośnięta szerokim pasem zarośli wierzbowych. Brzeg północny zajęty jest przez zabudowę służącą celom rekreacyjnym. Na zbiorniku występują duże wahania poziomu wody.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Do ostoi można dojechać koleją do Otmuchowa lub indywidualnie - zbiornik leży na północ od drogi nr 46 łączącej Kłodzko z Gliwicami.

O atrakcyjności turystycznej obszaru decydują jego walory przyrodnicze i kulturowe. Zbiornik leży w granicach Otmuchowsko - Nyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zbiornik jest dogodnym terenem do uprawiania sportów wodnych, w szczególności wędkarstwa. Wzdłuż zbiornika z Otmuchowa do centrum Nysy prowadzi niebieski szlak "Kopernikowski".

Turystyka krajoznawcza

Paczków

 • Mury obronne z XIV w. Bardzo dobrze zachowane średniowieczne mury obronne, miejscami wysokie na 7 metrów, zbudowane z kamienia łamanego, otaczają miasto regularnym owalem o długości 1200 metrów. To właśnie dzięki murom obronnym Paczków znany jest jako „Polskie Carcassonne“.
 • Ratusz: Paczkowski ratusz powstał w połowie XVI wieku, jednak był wielokrotnie przebudowywany, dlatego oryginalny renesansowy charakter zachowała do dziś jedynie wieża ratuszowa, której budowę ukończono najprawdopodobniej w 1552 roku.
 • Muzeum Gazownictwa. Muzeum Gazownictwa mieści się w starych budynkach gazowni, która wybudowana w roku 1902 dostarczała gaz dla potrzeb miasta do połowy roku 1977. Obecnie teren gazowni w całości przeznaczono na skansen gazownictwa. Stanowi on jedyny w Polsce obiekt, gdzie zachowały się w całości urządzenia do produkcji gazu miejskiego.
 • Cztery bramy i trzy wieże
 • Kościół Parafialny p.w. św. Jana Ewangelisty
 • Kościół p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 • Kamienice w Rynku. Zabudowa Rynku utrzymana jest w dawnych proporcjach i układach budynków. Rynkowe kamienice reprezentują styl renesansowy, barokowy, klasycystyczny, a nawet gotycki. Najstarsze z nich pochodzą z ok. 1500 roku.
 • Legendarny Dom Kata. Owiany licznymi legendami budynek jest, obok murów obronnych i kościoła warownego, głównym symbolem Paczkowa. Dom Kata to budynek o charakterystycznym wyglądzie, wzniesiony metodą muru pruskiego, stojący niedaleko rynku, tuż za Wieżą Nyską.

Otmuchów

 • Zamek biskupi. Wzniesiony prawdopodobnie w XIII wieku na miejscu drewnianego grodu, został przebudowany przez biskupa Rotha w 1484 roku. W latach 1585 – 1596 przebudowano go ponownie w stylu renesansowym. Z tego okresu pochodzi m.in. zwieńczenie wieży zamkowej i sgraffitowe obramowanie okien. Podczas wojny trzydziestoletniej częściowo zniszczony. W II połowie XVII wieku przekształcono zamek w barokową rezydencję letnią biskupów wrocławskich. Pozostałością tej przebudowy są m.in. unikatowe "końskie schody" w krytej klatce schodowej. Częściowo zniszczony podczas wojen śląskich został po raz kolejny przebudowany w poł. XIX wieku przez W. Humboldta. Przed II wojną światową zaadaptowany dla potrzeb turystyki, pełni tę rolę do dziś.
 • Kościół parafialny. Okazała, barokowa budowla z 1693 roku, wzniesiona na miejscu istniejącego dawniej kościoła. Barokowe wnętrze świątyni z bogatym wystrojem i wyposażeniem stanowi jedno z najpiękniejszych wnętrz sakralnych na Śląsku.
 • Ratusz. W stylu renesansowym, prawdopodobnie zbudowany został około 1538 roku. Swój obecny wygląd zawdzięcza odbudowie w 1817 roku. Znajdują się na nim dwa słoneczne zegary z datą 1575, herbem miasta i herbem biskupim. Na ścianach ratusza sgraffiata, odnowione w XIX wieku.
 • Pałac. Zbudowany w latach 1706-07 przez nyskiego architekta M. Kleina w stylu barokowym. Obecnie siedziba Urzędu Miasta i Gminy.
 • Ruiny murów miejskich. Pozostałością po murach miejskich jestzachowana do naszych czasów gotycka wieża bramna zwana Bramą Nyską lub Bramą Wróblą zwieńczona piękną, renesansową attyką – niegdyś miejskie więzienie.
 • Kościół p.w. św. Anny. W miejscu tym istniał od średniowiecza szpital miejski i kaplica poświęcona Matce Boskiej, fundacji biskupów wrocławskich. W 1895 roku na miejscu kaplicy i szpitala postawiono nowy kościół w stylu neogotyckim, pełniący rolę kaplicy cmentarnej.
 • Kolumna maryjna. Barokowa rzeźba Madonny z dzieciątkiem. Pochodzi z 1717 roku. Prawdopodobnie autorem tej kamiennej kolumny był słynny Antoni Joerg.

Turystyka aktywna

Paczków

 • Trasa nr 1: Paczków - Stary Paczków - Wilamowa - Ścibórz - Trzeboszowice - Dziewiętlice - Ujeździec - Lisie Kąty - Unikowice - Gościce - Kamienica – Paczków. Trasa rowerowa prowadząca przez niemal wszystkie podpaczkowskie wsie - ta wycieczka gwarantuje prezentację prawie całej gminy Paczków.
 • Trasa nr 2: Paczków - Ścibórz - Otmuchów - Sarnowice - Ligota Wielka - Lubiatów - Pomianów Dolny – Paczków. Proponowana trasa wiedzie dokładnie wokół całego Jeziora Otmuchowskiego - częściowo po gminie Paczków, a częściowo po gminie Otmuchów i gminie Ziębice.
 • Trasa nr 3:Paczków - Kozielno - Topola - Błotnica - Pomianów Górny - Mrokocin - Chałupki - Paczków. Ta niezwykle malownicza i spokojna trasa wiedzie wokół Zalewu Paczkowskiego i Zbiornika Topola - droga prowadzi po terenach trzech gmin: Paczkowa, Złotego Stoku i Kamieńca Ząbkowickiego.
 • Trasa nr 4: Paczków - Kozielno - Błotnica - Kamienica - Gościce – Paczków. Ta trasa zadowoli przede wszystkim miłośników spokojnych, malowniczych i relaksujących wycieczek rowerowych.
 • Trasa nr 5: Paczków - Kozielno - Błotnica - Złoty Stok - Kaminica - Gościce - Javornik (CZ) - Bernartice (CZ) - Dziewiętlice - Ujeździec - Paczków. Ta propozycja powinna przypaść do gustu bardziej wymagającym i zaawansowanym rowerzystom - trasa biegnie po zróżnicowanym terenie po polskiej i po czeskiej stronie, mierzy w sumie ok. 40 km.
 • Trasa nr 6: Paczków - Bily Potok (CZ) - Javornik (CZ) - Uhelna (CZ) - Vlcice (CZ) - Bukova (CZ) - Bernartice (CZ) - Dziewiętlice - Ujeździec - Lisie Kąty - Unikowice – Paczków. Malownicza trasa po dobrych jakościowo i rzadko uczęszczanych drogach asfaltowych, częściowo przebiega po terenie Czech.

Zagrożenia:

Zanieczyszczenia wody, hałas, penetrowanie siedlisk przez ludzi i zwierzęta domowe, zabijanie ptaków nierozpoznanych, presja turystyczna, duże wahania poziomu wody w zbiorniku.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Otmuchowsko-Nyski - rezerwat leśny

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• piskorz - ryba
• koza - ryba
• nur rdzawoszyi - ptak
• nur czarnoszyi - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• bączek - ptak
• czapla biała - ptak
• perkoz rogaty - ptak
• bielik - ptak
• gęś mała - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• sokół wędrowny - ptak
• derkacz - ptak
• batalion - ptak
• siewka złota - ptak
• łęczak - ptak
• rybitwa wielkodzioba - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• sowa błotna - ptak
• zimorodek - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• muchołówka białoszyja - ptak
• gąsiorek - ptak
• ortolan - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, ul. 1-go Maja 6, 45-068 Opole, tel: (77) 44-72-320 fax: (77) 44-72-335, e-mail: RDOS.opole@rdos.gov.pl, www.opole.rdos.gov.pl

Jednostki administracyjne:

• Paczków (nyski, woj. opolskie)
• Otmuchów (nyski, woj. opolskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska