Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Góry Stołowe (ob. ptasi)

Kod obszaru:

PLB020006

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

19816,7 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Obszar położony w środkowej części pasma Sudetów. Pasmo Gór Stołowych, jedynych w Polsce góry o budowie płytowej, ma ok. 42 km długości i od 7 do 12 km szerokości. Podzielone jest granicą polsko-czeską na trzy części. Obszar specjalnej ochrony ptaków to teren południowo-wschodniej części tego pasma, w jego centrum znajduje się Park Narodowy Gór Stołowych. Rozległe powierzchnie szczytowe Gór Stołowych zwane wierzchowinami lub stoliwami urozmaicone są licznymi głębokimi szczelinami o pionowych ścianach, bramy skalne, mosty, tunele i labirynty, a także formy przypominające postaci ludzi, zwierząt, grzyby i maczugi. Obszar ważny dla zachowania bioróżnorodności, gdyż specyficzne podłoże sprzyja występowaniu cennej mozaiki siedlisk leśnych, naskalnych i murawowych. Występuje tu aż 16 cennych w skali europejskiej siedlisk, m.in. torfowiska alkaliczne, torfowiska wysokie, murawy kserotermiczne ze stanowiskami storczyków, górskie łąki konietlicowe i wapienne ściany skalne. Wśród licznych gatunków zwierząt chronionych spotkać można tu ważne z europejskiego punktu widzenia - wydrę i 3 gatunki nietoperzy, traszkę grzebieniastą, 2 gatunki ryb - minoga strumieniowego i głowacza białopłetwego oraz ślimaka: poczwarówkę zwężoną. Królestwo roślin chronionych na mocy dyrektywy siedliskowej reprezentuje goryczuszka czeska. Lasy zajmują ok. 65% powierzchni obszaru, a w kotlinach podgórskich charakterystyczne są duże połacie łąk górskich o półnaturalnym charakterze. Obszar bardzo istotny dla ochrony ptaków - występuje tu 16 gatunków z Zał. I Dyrektywy ptasiej. Góry Stołowe są jedną z najważniejszych w Polsce ostoi bociana czarnego, puchacza, sóweczki i dzięcioła zielonosiwego. Licznie występują tu także derkacze.  

Opis turystyczny:

Obszar położony na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych. Na terenie znajdują się liczne szlaki turystyczne. Prawie każda skała i skałka posiada własną nazwę, nawiązującą do jej kształtu, np. Wielbłąd, Słoń, Kwoka, Wiewiórka, Głowa Księżniczki Emilki czy Małpolud (zwany też mamutem). Na spłaszczeniach rozwinęły się liczne torfowiska wysokie. Do najbardziej znanych w Parku należą formy skalne Szczelińca Wielkiego i Błędnych Skał. Z tarasów przy schronisku PTTK oraz z południowo-wschodnich krawędzi płyty roztacza się wspaniała panorama na polskie i czeskie pasma Sudetów. Tajemniczymi przejściami poprowadzona jest trasa turystyczna "Szlak Skalnych Grzybów", która udostępnia najbardziej znane formy skalne: Stołowy Głaz, Skalne Siodło, Kurza Stopka, Skalna Brama, Kasa, Tunel, Końska Noga i inne. W otulinie Parku znajdują się popularne uzdrowiska: Polanica Zdrój, Duszniki Zdrój i Kudowa Zdrój.

Zagrożenia:

Potencjalnym zagrożeniem może być nadmierny, niekontrolowany ruch turystyczny oraz ruch samochodowy na szosie z Kudowy do Radkowa. Kamieniołom koło Radkowa przyczynia się niekiedy do wstrząsów w okolicy Szczelińca.

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Wojewódzki Konserwator Przyrody we Wrocławiu (071) 340-68-05, www.duw.pl Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu tel. (0-71) 377-17-00 Park Narodowy Gór Stołowych ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój tel./fax (074) 86-61-436, http://www.pngs.pulsar.net.pl/

Jednostki administracyjne:

• Duszniki-Zdrój (kłodzki, woj. dolnośląskie)
• Kudowa-Zdrój (kłodzki, woj. dolnośląskie)
• Polanica-Zdrój (kłodzki, woj. dolnośląskie)
• Lewin Kłodzki (kłodzki, woj. dolnośląskie)
• Radków (kłodzki, woj. dolnośląskie)
• Szczytna (kłodzki, woj. dolnośląskie)