Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Zlewnia Górnej Huczwy

Kod obszaru:

PLB060017

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

6504,6 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje zlewnię górnego biegu rzeki Huczwy oraz 2 kompleksy stawów rybnych: w Łaszczowie i Zimnie. Łąki w dolinie Huczwy i jej dopływów są w znacznym stopniu zmeliorowane i użytkowane jako łąki kośne, choć nie brak rozległych tutrzycowisk i niewielkich starorzeczy oraz pasów zakrzaczeń. Niewielkie fragmenty zlewni ulegają powtórnemu zabagnieniu. Na stawach prowadzi się intensywną gospodarkę rybacką. Stawy w Zimnie posiadają niewiele roślinności szuwarowej. Na stawach w Łaszczowie powierzchnia szuwarów jest znacznie większa. Występuje co najmniej 31 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 3 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi.
Bardzo ważna ostoja derkacza. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C6) następujących gatunków ptaków: bączek, derkacz, dzięcioł białoszyi, zielonka (PCK); stosunkowo wysoką liczebność osiąga bąk.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Ulhówek:
Gospodarstwo Pasieczne: Dary Pszczół, gospodarstwo rybackie Dar-Ryb w Hubinku, Dni Ulhówka: festyn rodzinny z produktami pszczelimi w roli głównej.

Tyszowce:
Cmentarz żydowski, kościół p.w. św. Leonarda z lat 1865 - 1869 ,domy rzemieślnicze z drugiej połowy XIX wieku , świece o długości 6 m i wadze 45 kg, pomnik ku czci Konfederacji Tyszowieckiej.

Obszar położony pomiędzy Podhorcem a Tyszowicami. Dojazd koleją do Alojzowa - stacji przed Hrubieszowem na linii Zamość - Hrubieszów, a dalej PKS lub indywidualnie ok. 45 km na południowy zachód, drogą nr 850 do Tyszowic. O atrakcyjności turystycznej obszaru decydują jego walory przyrodnicze - turyści mogą odwiedzić rezerwat przyrody Skarpa Dobużańska (5,1 ha). Walory kulturowe. W Łaszczowie znajduje się ruina murowanego pałacu z kuchnią pałacową z podworskim parkiem krajobrazowym z cennym drzewostanem. Ciekawym akcentem w krajobrazie Łaszczowa jest kościół parafialny, zbudowany w 1749 r. oraz synagoga (obecnie również w ruinie). W Tyszowcach znajduje się prehistoryczny kurhan, a w kościele św. Leonarda, wybudowanym w 1865 - 70, znajdują się pamiątki z okresu wojen szwedzkich. Turyści mogą korzystać z noclegów w gospodarstwach agroturystycznych.

Zagrożenia:

Podstawowym zagrożeniem są: intensyfikacja gospodarki stawowej, dalsze melioracje odwadniające i wypalanie roślinności, wyrąb starodrzewu, zanieczyszczenie wód, nadmierna penetracja ludzi i zwierząt domowych, lokalizacja składowisk odpadów.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Skarpa Dobużańska - rezerwat przyrody
• Stawy Łaszczowieckie - użytek ekologiczny

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bąk - ptak
• bączek - ptak
• ślepowron - ptak
• bocian biały - ptak
• trzmielojad - ptak
• kania czarna - ptak
• kania ruda - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• kropiatka - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• zielonka - ptak
• derkacz - ptak
• żuraw - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• zimorodek - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• świergotek polny - ptak
• podróżniczek - ptak
• gąsiorek - ptak
• ortolan - ptak
• dzięcioł białoszyi - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

- Urząd Gminy Tyszowice; - Zamojska Grupa OTOP; - Oddział PTTK w Zamościu - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (081) 74 ? 24 ? 330, tel.: (081) 74? 24 ? 312 - Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze BORT - 0/ Zamość , 22-400 Zamość , ul. Staszica 31 tel. (084) 639 31 43 , tel/fax 0-84/ 638 56 87 http://www.zamosc.pttk.pl/ , e-mail: pttk.zamosc@pro.onet.pl - Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej Rynek Wielki 13 - Ratusz tel. 0-84/ 639 22 92, tel/fax 0-84 627 08 13 e-mail: zoit@osir.zamosc.plwww.zoit.zamosc.pl

Jednostki administracyjne:

• Tyszowce (tomaszowski (lubelskie), woj. lubelskie)
• Łaszczów (tomaszowski (lubelskie), woj. lubelskie)
• Rachanie (tomaszowski (lubelskie), woj. lubelskie)
• Jarczów (tomaszowski (lubelskie), woj. lubelskie)
• Ulhówek (tomaszowski (lubelskie), woj. lubelskie)