Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Roztocze

Kod obszaru:

PLB060012

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

103503,3 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Obszar ostoi obejmuje pas wzniesień ciągnących się z północnego zachodu na południowy wschód. Część obszaru to fragment długiego wału Roztocza, łączącego Wyżynę Lubelską z Wyżyną Podolską (powierzchnia terenu na wysokości 100-150m, z kulminacjami Wapielni i Wielkiego Działu - do 400m n.p.m.. Północna część znajduje się w obniżeniu (Padół Zamojski). Największa rzeka to Wieprz, dopływ Wisły. Ostoja jest ważna z botanicznego punktu widzenia - przebiega tu wschodnia granica zasięgu buka, jodły, modrzewia i świerka, a także granica lasów mieszanych i roślinności leśno-stepowej Europy Wschodniej i dąbrów świetlistych Zachodniej Europy. Lasy pokrywają 60% obszaru ostoi, tworząc mozaikę z terenami rolnymi (łąki i pastwiska 4%, inne tereny rolne 32%) i terenami zabudowanymi. Większa część lasów ma charakter zbliżony do naturalnego. Dominują bory sosnowe, duży udział mają też mieszane bory jodłowe i buczyna karpacka. Występują liczne stawy rybne, te z nich które nie są zagospodarowane utworzyły zabagnienia i liczne oczka wodne.
Na obszarze występuje co najmniej 40 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, z czego 7 było kluczowych dla wyznaczenia ostoi ptasiej: trzmielojad, orlik krzykliwy, puszczyk uralski, dzięcioły: zielonoszyi, białoszyi i białogrzbiety, muchołówka białoszyja.
Z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej warte wymienienia są bąk, bączek i rybitwy, odbywające tu lęgi. Spoza załącznika warto wspomnieć śmieszkę (odbywa lęgi na obszarze ostoi) oraz krzyżówkę (ostoja jest dla niej miejscem odpoczynku i żerowania w okresie migracji).

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Zamość:
Letni festiwal filmowy, miasto Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, polska renesansowa perła architektury, uhonorowany tytułem jednego z 7 cudów Polski, Rynek Wielki, Katedra Zamojska, Ratusz, Arsenał, Infułatka, Gmach Dawnej Akademii Zamojskiej. Usługi hotelowe: Hotel Artis, Hotel Orbis Zamojski, hotel Senator, Hotel Jubilat, Hotel Renesans, Hotel Junior, Hotel Alex, turystyka piesza i rowerowa: kilkaset szlaków turystycznych, sporty wodne w zalewie w Józefowie, Majdanie Sopockim, Zwierzyńcu, Zamościu i Nieliszu. Spływy kajakowe Wieprzem i Tanwią, kryta pływalna w Zamościu, wymarzone miejsce dla wędkarzy, obfitujące w pstrągi rzeki Tanew i Wieprz. Koła łowieckie w okolicy Zamościa, wymarzone miejsce do grzybobrania, liczne stadniny koni, w Mokrem znajduje się Aeroklub Ziemi Zamojskiej, trzy wyciągi narciarskie w Tomaszowie Lubelskim, Krasnobrodzie oraz Izbicy, narciarstwo biegowe „Bieg Hetmański”.
Zamość: PTTK w Zamościu, Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej

Horyniec-Zdrój:
cenne wody mineralne, złoża borowiny największe w Polsce, uzdrowisko Horyniec-Zdrój reprezentuje typ uzdrowiska nizinnego, bazuje na bogatych zasobach doskonałej jakości lokalnych surowców leczniczych: siarczkowe wody mineralne i borowina, stowarzyszenie wędkarskie Amur, Gminny Ośrodek Kultury w Horyńcu-Zdroju, wycieczki rowerowe przez Roztocze Południowe, stary cmentarz w Horyńcu.

Nowiny Horynieckie:
Ścieżka przyrodniczo-kulturowa: Horyniec-Nowiny Horynieckie przedstawia znane miejsca kultu w Nowinach Horynieckich.
Noclegi: Roztocze Południowe: zajazdy, pokoje gościnne
Horyniec-Zdrój: PTTK Oddział w Chrzanowie, Informacja turystyczna, Lokalna Organizacja Turystyczna Roztocze.

Główną bazą noclegową i gastronomiczną w okolicach ostoi jest Zwierzyniec, znajdujący się na południowy - zachód od Zamościa, na północ od ostoi. Do Zwierzyńca można dojechać pociągiem z Zamościa i Stalowej Woli oraz autobusem PKS lub busem z Zamościa i Lublina. W Zwierzyńcu funkcjonują schronisko PTSM, kwatery prywatne i kilka ośrodków wypoczynkowych. Skorzystać można również z jednego z gospodarstw agroturystycznych w Guciowie, Sochach czy Obroczu. Będąc na Roztoczu warto odwiedzić lokalny ośrodek kultu religijnego w Górecku Kościelnym z aleją kapliczek i pomnikowych dębów. Atrakcją turystyczną terenu są koniki polskie - potomkowie tarpanów, które jeśli dopisze szczęście można zobaczyć koło stawów rybnych - "Echo". Przez teren ostoi i w jego okolicach poprowadzonych jest wiele pieszych szlaków turystycznych, dwie trasy rowerowe oraz kilka ścieżek edukacyjnych m.in. na Bukową Górę. Na Roztoczu organizowanych jest wiele imprez turystycznych m.in. we wrześniu można wziąć udział w Ogólnopolskim Rajdzie "Miłośników Roztocza". Dalsze Informacje o regionie można uzyskać w Zwierzynieckim Ośrodku Kultury i Rekreacji lub w Zamojskim Ośrodku Informacji Turystycznej.

Zagrożenia:

Rolnictwo (wypalanie roślinności, koszenie łąk i inne zabiegi niedostosowane terminowo do biologii ptaków, melioracje) Rybactwo i rybołówstwo Gospodarka leśna (zalesianie siedlisk nieleśnych, wycinanie starych drzew, w tym dziuplastych, usuwanie martwego drewna, zręby zupełne) Penetracja siedlisk przez ludzi i zwierzęta domowe, turystyka (płoszenie i zabijanie zwierząt, niszczenie gniazd, rozbudowa infrastruktury turystycznej) łowiectwo

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Roztoczański Park Narodowy - park narodowy
• Południoworoztoczański Park Krajobrazowy - park krajobrazowy
• Krasnobrodzki Park Krajobrazowy - park krajobrazowy
• Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy - park krajobrazowy
• Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej - park krajobrazowy
• Debry - rezerwat przyrody
• Hubale - rezerwat przyrody
• Nowiny - rezerwat przyrody
• Szum - rezerwat przyrody
• Święty Roch - rezerwat przyrody
• Wieprzec - rezerwat przyrody
• Zarośle - rezerwat przyrody
• Sołokija - rezerwat przyrody
• Wielki Dół - rezerwat przyrody
• Minokąt - rezerwat przyrody
• Źródła Tanwi - rezerwat przyrody
• Jalinka - rezerwat przyrody
• Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazu

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bąk - ptak
• bączek - ptak
• czapla biała - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• podgorzałka - ptak
• trzmielojad - ptak
• kania czarna - ptak
• bielik - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• błotniak zbożowy - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• orzełek włochaty - ptak
• sokół wędrowny - ptak
• jarząbek - ptak
• głuszec - ptak
• kropiatka - ptak
• zielonka - ptak
• derkacz - ptak
• żuraw - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• rybitwa białowąsa - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• puchacz - ptak
• puszczyk uralski - ptak
• zimorodek - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• dzięcioł białogrzbiety - ptak
• lerka - ptak
• świergotek polny - ptak
• podróżniczek - ptak
• jarzębatka - ptak
• muchołówka białoszyja - ptak
• muchołówka mała - ptak
• gąsiorek - ptak
• ortolan - ptak
• dzięcioł białoszyi - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (081) 74 ? 24 ? 330, tel.: (081) 74 ? 24 ? 312 - Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 16, 35-959 Rzeszów tel. (017) 867 19 82 fax: (017) 867 19 83 - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze BORT - 0/ Zamość , 22-400 Zamość , ul. Staszica 31 tel. (084) 639 31 43 , tel/fax 0-84/ 638 56 87 http://www.zamosc.pttk.pl/ , e-mail: pttk.zamosc@pro.onet.pl - Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej Rynek Wielki 13 - Ratusz tel. 0-84/ 639 22 92, tel/fax 0-84 627 08 13 e-mail: zoit@osir.zamosc.plwww.zoit.zamosc.pl - Informacja Turystyczna ul. Sobieskiego 4 37-620, Horyniec-Zdrój 37-620 - Lokalna Organizacja Turystyczna Roztocze ul. Królewska 1, 22-600 Tomaszów Lub. tel. 84-665-85-05 www.lot.roztocze.com e-mail biuro@lot.roztocze.com it@lot.roztocze.com - Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyki ul. Szopena 51/302 35-959 Rzeszów, http://www.podkarpackie.travel.pl, prot@prot.rzeszow.pl

Jednostki administracyjne:

• Tereszpol (biłgorajski, woj. lubelskie)
• Adamów (zamojski, woj. lubelskie)
• Bełżec (tomaszowski (lubelskie), woj. lubelskie)
• Józefów (biłgorajski, woj. lubelskie)
• Krasnobród (zamojski, woj. lubelskie)
• Lubycza Królewska (tomaszowski (lubelskie), woj. lubelskie)
• Susiec (tomaszowski (lubelskie), woj. lubelskie)
• Szczebrzeszyn (zamojski, woj. lubelskie)
• Tarnawatka (tomaszowski (lubelskie), woj. lubelskie)
• Tomaszów Lubelski (tomaszowski (lubelskie), woj. lubelskie)
• Tomaszów Lubelski m. (tomaszowski (lubelskie), woj. lubelskie)
• Zamość (zamojski, woj. lubelskie)
• Zwierzyniec (zamojski, woj. lubelskie)
• Horyniec-Zdrój (lubaczowski, woj. podkarpackie)
• Narol (lubaczowski, woj. podkarpackie)