Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Uroczysko Mosty-Zahajki

Kod obszaru:

PLB060014

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

5061,7 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje dwa sztuczne, dość płytkie zbiorniki retencyjne należące do systemu melioracyjnego Kanału Wieprz - Krzna - we wsi Mosty o powierzchni lustra wody 396 ha i we wsi Zahajki o powierzchni 240 ha, wraz z otaczającymi je terenami (głównie lasy olsowe - Zahajki oraz pola uprawne i lasy mieszane - Mosty). W sumie na terenie ostoi wody śródlądowe zajmują 10% powierzchni, podmokłości - 35%, lasy zajmują 54% powierzchni, łąki i pastwiska - 21%. Stawy są przedmiotem zabiegów hodowlanych gospodarki rybackiej. Na terenie ostoi występuje 21 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 8 innych, cennych i zagrożonych gatunków ptaków (nie wymienionych w Dyrektywie). Porastające je szuwary i zarośla wierzbowe są idealnym miejscem dla różnych gatunków rybitw.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Podedwórze:
Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, w Hołownie Święto Krainy Rumianku, gospoda w Podedwórzu.

Parczew:
Ziemia Parczewska jest poprzecinana dolinami rzek: Tyśmienicy, Piwonii (zw. Parczewską, Północną), Konotopy i Bobrówki. Duża ilość zbiorników wodnych (liczne kompleksy stawów) oraz jezior Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego otoczonych rozległymi Lasami Parczewskimi. Szlaki turystyczne: szlak dzikiej przyrody czerwony, szlak zielony „leśny”. Usługi hotelarskie „Parster” w Parczewie, Dom Noclegowy w Parczewie, Jazda konna, wędkarstwo w Parczewie.
Przez Parczew przebiega historyczny Kraków – Lublin - Wilno „Szlak Jagielloński” reaktywowany przez Organizację Turystyczną „Szlak Jagielloński”.
Parczew: PTTK w Chełmie, Lokalna Organizacja Turystyczna Zamość i Roztocze

Dojazd do ostoi koleją do Białej Podlaskiej, a następnie PKS lub indywidualnie, drogą Biała Podlaska - Włodawa, 53 km na południe, do miejscowości Mosty. O atrakcyjności turystycznej obszaru decydują jego walory przyrodnicze, choć teren dotąd nie został objęty żadną formą ochrony. W miejscowości Mosty jest bardzo dużo bocianich gniazd. Panują tu dogodne warunki do uprawiania wędkarstwa. Turyści mogą korzystać z noclegów w gospodarstwach agroturystycznych.

Zagrożenia:

Podstawowym zagrożeniem jest intensyfikacja gospodarki leśnej.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bąk - ptak
• bączek - ptak
• bocian czarny - ptak
• trzmielojad - ptak
• bielik - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• zielonka - ptak
• derkacz - ptak
• żuraw - ptak
• rybitwa białowąsa - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• puchacz - ptak
• zimorodek - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• podróżniczek - ptak
• muchołówka mała - ptak
• gąsiorek - ptak
• ortolan - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

- Urząd Gminy Podedworze; - Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne; - Oddział PTTK w Lublinie - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (081) 74 ? 24 ? 330, tel.: (081) 74? 24 ? 312 - Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa - Urząd Miejski w Parczewie, ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew, http://parczew.com - Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie ul. Lubelska 139d/15 22-109 Chełm 6, 82 565 59 67, e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl - Lokalna Organizacja Turystyczna Zamość i Roztocze, Rynek Wielki 4, 22-400 Zamość, 0-84 638 58 06

Jednostki administracyjne:

• Podedwórze (parczewski, woj. lubelskie)
• Wyryki (włodawski, woj. lubelskie)