Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Zbiornik Podedwórze

Kod obszaru:

PLB060015

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

283,7 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje należący do systemu melioracyjnego Kanału Wieprz - Krzna zbiornik retencyjny o powierzchni 282 ha, wraz z otaczającymi go terenami (lasy - 1% i podmokłe łąki - 5% obszaru). Wody śródlądowe stojące i płynące zajmują 94% powierzchni ostoi. Na terenie ostoi występuje 15 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 6 innych, cennych i zagrożonych gatunków ptaków (nie wymienionych w Dyrektywie). Ostoja ptasia o randze krajowej K 58. Występuje co najmniej 20 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 4 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Jedno z nielicznych w Polsce stanowisk lęgowych podgorzałki. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: bączek, podgorzałka, puchacz ; stosunkowo dużą liczebność osiąga bąk .

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Podedwórze:
Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, w Hołownie Święto Krainy Rumianku, gospoda w Podedwórzu. Wędkarstwo.

Parczew:
Ziemia Parczewska jest poprzecinana dolinami rzek: Tyśmienicy, Piwonii (zw. Parczewską, Północną), Konotopy i Bobrówki. Duża ilość zbiorników wodnych (liczne kompleksy stawów) oraz jezior Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego otoczonych rozległymi Lasami Parczewskimi. Szlaki turystyczne: szlak dzikiej przyrody czerwony, szlak zielony „leśny”. Usługi hotelarskie „Parster” w Parczewie, Dom Noclegowy w Parczewie, Jazda konna, wędkarstwo w Parczewie.

Dojazd do ostoi koleją do Białej Podlaskiej, a następnie PKS lub indywidualnie, drogą Biała Podlaska - Włodawa, 41km na południe, do miejscowości Łyniew, skąd 6 km drogą lokalną do Podedworza. O atrakcyjności turystycznej obszaru decydują jego walory przyrodnicze, choć teren dotąd nie został objęty żadną formą ochrony. Panują tu dogodne warunki do uprawiania wędkarstwa. W zbiorniku występują różne gatunki ryb, takie jak: sumik karłowaty, szczupak, lin, karp itp. Turyści mogą korzystać z noclegów w gospodarstwach agroturystycznych.

Zagrożenia:

Podstawowym zagrożeniem jest zmiana obecnego sposobu użytkowania zbiornika.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bąk - ptak
• bączek - ptak
• podgorzałka - ptak
• trzmielojad - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• kropiatka - ptak
• zielonka - ptak
• derkacz - ptak
• żuraw - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• puchacz - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• podróżniczek - ptak
• jarzębatka - ptak
• gąsiorek - ptak
• ortolan - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

- Wojewódzki Konserwator Przyrody - Lublin; - Urząd Gminy Podedworze; - Polski Związek Wędkarski; - Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne; - Oddział PTTK w Lublinie - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (081) 74 ? 24 ? 330, tel.: (081) 74? 24 ? 312 - Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl - Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie ul. Lubelska 139d/15 22-109 Chełm 6, 82 565 59 67, e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl - Lokalna Organizacja Turystyczna Zamość i Roztocze, Rynek Wielki 4, 22-400 Zamość, 0-84 638 58 06

Jednostki administracyjne:

• Wisznice (bialski, woj. lubelskie)
• Podedwórze (parczewski, woj. lubelskie)
• Jabłoń (parczewski, woj. lubelskie)