Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Zbiornik Turawa (dawniej Jezioro Turawskie)

Kod obszaru:

PLB160004

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

2124,9 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje zbiornik retencyjny o powierzchni 22 km² i pojemności ok. 90 mln m³, na rzece Mała Panew (wody zajmują 80% obszaru), w większości otoczony przez lasy ( 6% powierzchni). Zbiornik powstał w 1936 roku, wysokość zapory wynosi 13 m, głębokość dochodzi do 13 m.
Występują tu znaczne wahania poziomu wody. Przy niskim stanie wody we wschodniej części zbiornika odsłaniają się wielkie połacie piaszczystego i mulistego dna. Brzegi północny i wschodni są porośnięte roślinnością wynurzoną, głównie manną Mielec - Glycearia maxima i pasem zarośli wierzbowych. Zachodni brzeg i część południowego są obwałowane.
Występują co najmniej 24 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej.
Teren jest ważny dla migrujących ptaków wodno-błotnych; liczebność kaczkowatych Anatidae na przelotach oraz zimujących może osiągać 25000 osobników. W okresie wędrówek występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego krzyżówki; stosunkowo duże koncentracje osiąga cyraneczka, biegus malutki, biegus zmienny, kszyk.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Obszar jest łatwo dostępny samochodem. Wokół zbiornika prowadzi droga lokalna, a do zbiornika można dojechać również lokalną drogą: Ozimek – Turawa.
Ekoturystyka: O atrakcyjności ostoi stanowią walory przyrodnicze, w tym: wszelkich form biernego i czynnego wypoczynku związanych z atrakcjami nad wodą i w lesie (zbiór płodów runa leśnego).
Turystyka kwalifikowana: turystyka piesza (szlak przydrożnych kapliczek), turystyka rowerowa (trasy rowerowe doliny Małej Panwi), sporty wodne i sandaczowe eldorado! - jak zwany jest zbiornik dziś. Atrakcyjne dla wędkarzy ryby drapieżne żyją w występujących na dnie pniach po zalanych lasach dębowych. Odbywają się tu zawody spiningowe 'Sandacz Turawy'.
Turyści korzystają z bazy hotelowej, ośrodków wczasowych oraz gospodarstw agroturystycznych rozlokowanych wokół zbiornika.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń obszaru należą:

  • duże wahania poziomu wody w okresie lęgowym,
  • usuwanie krzewów i drzew z brzegów, wypalanie roślinności w okresie lęgowym ptaków,
  • penetrowanie siedlisk przez ludzi i zwierzęta domowe,
  • rozbudowa infrastruktury technicznej, ścieki, hałas,
  • polowania, kłusownictwo.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Lasy Stobrawsko-Turawskie (2000 r/2006 r; 118367 ha) - rezerwat leśny

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu ul. 1-go Maja 6, 45-068 Opole tel. (77) 447 23 20, fax (77) 44-72-335 e-mail: RDOS.opole@rdos.gov.pl, http://opole.rdos.gov.pl/
Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole www.orot.pl
Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Przyrody Stobrawskiego Parku Krajobrazowego BIOS
Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro Natura"
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra"
Zakład Ornitologii PAN, Gdańsk

Jednostki administracyjne:

• Turawa (opolski (opolskie), woj. opolskie)
• Ozimek (opolski (opolskie), woj. opolskie)
• Chrząstowice (opolski (opolskie), woj. opolskie)