Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Łęgi Odrzańskie (ob. ptasi)

Kod obszaru:

PLB020008

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

17999,4 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Ostoja obejmuje odcinek doliny Środkowej Odry od Dolnego Brzegu do Głogowa, gdzie występują w znacznej części regularnie zalewane lasy (łęgi jesionowe i wiązowe), łąki i torfowiska. W lasach występuje starodrzew, ponad stuletnie pomnikowe okazy. W dolinie znajdują się duże kompleksy wilgotnych łąk, najdalej na południu występują tzw. Zielone Łąki koło Miękini. Występuje tu co najmniej 14 gatunków ptaków cennych z europejskiego punktu widzenia (bocian biały i czarny, kania ruda) , 2 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi (m.in. kania czarna), a więc gatunki zagrożone, gnieździ się tu ok. 100 różnych gatunków ptaków. Z ssaków cennych pod względem wyznaczników europejskich występuje m.in. bóbr europejski, wydra i nietoperze. Obszar charakteryzuje się dużym bogactwem siedlisk uznanych za zagrożone, charakterystycznych dla dużej rzeki nizinnej. Cenne są gatunki występujące na łąkach, takie jak np. goryczka wąskolistna, kosaciec syberyjski czy czosnek kątowy. Obszar odznacza się wysoką różnorodnością biologiczną i pełni rolę ważnego korytarza ekologicznego.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

W pobliże ostoi najlepiej dostać się komunikacją PKP z Wrocławia do Brzegu Dolnego. W Brzegu Dolnym czekają na turystów nowoczesne obiekty sportowe. Bazę noclegową zapewnia Ośrodek Wypoczynkowo-Rekreacyjny w Wałach oraz w samym Brzegu hala z zapleczem hotelowo-sportowym. Godne polecenia są szlaki rowerowe m.in. szlak "Dolina Środkowej Odry" na terenie miasta. Na amatorów ciszy i zieleni czeka Rezerwat przyrody "Jodłowice" oraz zespół przyrodniczo-krajobrazowy Wały i oczywiście Nadodrzański Park Krajobrazowy. W przygotowaniu jest projektowany rezerwat przyrody " Pogolewskie źródliska.
Dolnośląska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. Igielnej 13 we Wrocławiu. Można zajrzeć na stronę internetową Organizacji: www.dot.org.pl lub w razie konkretnych pytań skontaktować się mailowo: dot@dot.org.pl.
Lokalne Organizacje Turystyczne znajdują się w Dzierżonowie, Trzebnicy, Kłodzku, Szklarskiej Porębie, Kudowie Zdroju, Karpaczu, Ząbkowicach, Lądku Zdroju.

Zagrożenia:

Budowa zapory w Rzeczycy. Osuszanie terenu i okolic. Zanieczyszczenie wody. Intensywna gospodarka rybacka i wędkarstwo. Wprowadzanie obcych gatunków ryb, prywatyzacja lasów i terenów nieleśnych, mogąca prowadzić do intensyfikacji gospodarki. Lasy i zarośla w międzylesiu są zagrożone przez ewentualne działania ochronne przeciwdziałające powodziom m.in. czyszczenie międzywala i wyrąb drzewostanu.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Odrzysko - rezerwat przyrody
• Łęg Korea - rezerwat przyrody
• 3 użytki ekologiczne - użytek ekologiczny

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• mopek - ssak
• nocek duży - ssak
• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• kiełb białopłetwy - ryba
• boleń - ryba
• przeplatka maturna - bezkręgowiec
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec
• przeplatka aurinia - bezkręgowiec
• kozioróg dębosz - bezkręgowiec
• bąk - ptak
• bączek - ptak
• ślepowron - ptak
• czapla biała - ptak
• bocian biały - ptak
• bocian czarny - ptak
• łabędź czarnodzioby (mały) - ptak
• łabędź krzykliwy - ptak
• gęś białoczelna - ptak
• bielaczek - ptak
• trzmielojad - ptak
• kania czarna - ptak
• kania ruda - ptak
• bielik - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• błotniak zbożowy - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• rybołów - ptak
• kropiatka - ptak
• derkacz - ptak
• żuraw - ptak
• batalion - ptak
• łęczak - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• zimorodek - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• lerka - ptak
• jarzębatka - ptak
• muchołówka mała - ptak
• muchołówka białoszyja - ptak
• gąsiorek - ptak
• ortolan - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław rdossekr@duw.pl, http://wroclaw.rdos.gov.pl
Dolnośląska Organizacja Turystyczna ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław Tel.: (71) 344 11 09, Fax.: (71) 341 79 92 dot@dot.org.pl, http://www.dot.org.pl
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Centrum Informacji turystycznej " The meeting point" we Wrocławiu

Ciekawe inicjatywy:

• grupa partnerska gmin w pobliżu Odry
rezerwat leśny
• grupa partnerska gmin w pobliżu Odry
rezerwat leśny

Jednostki administracyjne:

• Brzeg Dolny (wołowski, woj. dolnośląskie)
• Głogów (głogowski, woj. dolnośląskie)
• Głogów m. (głogowski, woj. dolnośląskie)
• Jemielno (górowski, woj. dolnośląskie)
• Malczyce (średzki (dolnośląski), woj. dolnośląskie)
• Miękinia (średzki (dolnośląski), woj. dolnośląskie)
• Niechlów (górowski, woj. dolnośląskie)
• Pęcław (głogowski, woj. dolnośląskie)
• Rudna (lubiński, woj. dolnośląskie)
• Prochowice (legnicki, woj. dolnośląskie)
• Szlichtyngowa (wschowski, woj. lubuskie)
• Ścinawa (lubiński, woj. dolnośląskie)
• Środa Śląska (średzki (dolnośląski), woj. dolnośląskie)
• Wińsko (wołowski, woj. dolnośląskie)
• Wołów (wołowski, woj. dolnośląskie)