Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Zbiornik Mietkowski

Kod obszaru:

PLB020004

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1193,9 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje zbiornik retencyjny na rzece Bystrzycy, o powierzchni 920 ha, głębokości 15 m (90% powierzchni ostoi zajmują wody) utworzony w miejscu gdzie Bystrzyca wypływa z Przedgórza Sudeckiego na teren Niziny Śląskiej. Zbiornik pełni funkcję przeciwpowodziową, żeglugową (zasilając Odrę w okresie niskich stanów wód) i gospodarczą (eksploatacja żwiru). W otoczeniu zbiornika znajdują się niewielkie rozlewiska. Obserwuje się duże wahania poziomu wody - zbiornik jest opróżniany w okresie od jesieni do wiosny - od maja utrzymuje się a ogół ustabilizowany poziom wód. Pola uprawne zajmują 9% obszaru. Zbiornik Mietkowski spełnia bardzo ważną rolę podczas przelotów ptaków. Leży on w otwartym krajobrazie rolniczym w pobliżu pasma Sudetów i jako taki jest ostatnim miejscem ich odpoczynku przed dalszą wędrówką przez góry. Rekordowe koncentracje migrujących gęsi obserwowane na zbiorniku Mietkowskim dochodzą do 64.500 osobników, jednak standardowe stada spotykane na jesieni, to około 25.000 - 30.000 ptaków. Na terenie ostoi występuje 8 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 4 inne, cenne i zagrożone gatunki ptaków (nie wymienione w Dyrektywie).

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Dojazd do ostoi koleją z Wrocławia Głównego do stacji Imbramowice (kierunek - Jelenia Góra), a dalej drogą w stronę Domanic. Indywidualnie można dojechać z Wrocławia trasą nr. 35, w kierunku Jeleniej Góry i Świdnicy. W miejscowości Tworzyjanów trzeba skręcić w prawo, na Środę Śląską i po przejechaniu około 3-4 km w miejscowości Maniów skręcić w lewo (kierunek Domanice). Po około 2 km z krzyżówki dróg lokalnych widać wał zbiornika. Stąd jadąc w lewo można dotrzeć w rejon ujścia rzeki (ok. 6 km.), w prawo zaś do tamy i portu (ok. 2 km.). O atrakcyjności turystycznej obszaru decydują jego walory przyrodnicze i kulturowe. Zbiornik leży w granicach Parku Krajobrazowego Dolina Bystrzycy. W Domanicach można obejrzeć zamek rycerski, nazywany Małym Książem, obecnie własność ZASP. Zbiornik jest dogodnym terenem do uprawiania sportów wodnych, w szczególności wędkarstwa. Turyści mogą korzystać z noclegów w gospodarstwach agroturystycznych.
Dolnośląska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. Igielnej 13 we Wrocławiu. Można zajrzeć na stronę internetową Organizacji: www.dot.org.pl lub w razie konkretnych pytań skontaktować się mailowo: dot@dot.org.pl.
Lokalne Organizacje Turystyczne znajdują się w Dzierżonowie, Trzebnicy, Kłodzku, Szklarskiej Porębie, Kudowie Zdroju, Karpaczu, Ząbkowicach, Lądku Zdroju.

Zagrożenia:

Podstawowym zagrożeniem są zmiany poziomu wód w zbiorniku sięgające 6,5 m (zanikanie płycizn, odsłanianie dna), eksploatacja żwiru, nadmierna penetracja obszaru i łowiectwo.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy - park krajobrazowy

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• gęś białoczelna - ptak
• trzmielojad - ptak
• batalion - ptak
• łęczak - ptak
• mewa czarnogłowa - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• rybitwa białoczelna - ptak
• rybitwa czarna - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław rdossekr@duw.pl, http://wroclaw.rdos.gov.pl
Dolnośląska Organizacja Turystyczna ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław Tel.: (71) 344 11 09, Fax.: (71) 341 79 92 dot@dot.org.pl, http://www.dot.org.pl
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Urząd Gminy Mietków
OTOP
ZO PZW Wrocław
Oddział PTTK w Wrocław

Jednostki administracyjne:

• Mietków (wrocławski, woj. dolnośląskie)