Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dolina Małej Wełny pod Kiszkowem (dawniej Dolina Małej Wełny)

Kod obszaru:

PLB300006

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Powierzchnia:

1252,3 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Ostoja to fragment doliny rzeki Mała Wełna, prowadzącej wody do Wełny i dalej Warty. Położona jest w mezoregionie Pojezierze Gnieźnieńskie. Obszar obejmuje kilku kilometrowy odcinek doliny Małej Wełny z łąkami, starorzeczami, naturalnymi zbiornikami wodnymi oraz stawami rybnymi. Łąki są corocznie zalewane wodami roztopowymi. Znaczna ich część jest użytkowana kośnie, część to nieużytki, częściowo zarośnięte przez szuwar trzcinowy. Zbiorniki wodne mają brzegi porośnięte szuwarem i są silnie zeutrofizowane. Znaczną część obszaru zajmują stawy rybne o różnej wielkości lecz tylko część z nich jest użytkowana gospodarczo, reszta to nieużytki porośnięte szuwarem, miejscami przechodzącym w rozległe łozowiska. Są również wyspy porośnięte murawami. Obszar otaczają tereny wykorzystywane rolniczo.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Ostoja położona jest w województwie wielkopolskim, a centrum ostoi mieści się w Kiszkowie. Dojechać można PKP, a indywidualnie drogą numer 5 z Poznania przez Pobiedziska.

Kiszkowo usytuowane jest na północnym, wysokim brzegu doliny Małej Wełny. W krajobrazie dominują pola uprawne pokrywające bezleśne, faliste tereny, wznoszące się do wysokości 125 m n.p.m. Jednostajny krajobraz, kryje interesujące pod względem przyrodniczym obszary, ładne widoki i cenne tereny leśne w sąsiadujących parkach krajobrazowych. Ciekawym akcentem jest głęboko wcięta dolina Małej Wełny zataczająca w okolicy Kiszkowa duże półkole. Położenie Kiszkowa pomiędzy dwoma parkami krajobrazowymi Lednickim i Puszczą Zielonką zachęca do organizowania wycieczek z Kiszkowa w kierunku obu parków. Można przenocować w jednym z ośrodków agroturystycznych w gminie Skoki.

Ostoja leży koło Gniezna, gdzie warto zwiedzić Wzgórze Lecha z Katedrą i Muzeum Archidiecezjalnym ze wspaniałymi skarbami naszej przeszłości, Wzgórze Panieńskie ze starym miastem, rynkiem i deptakiem, kościołami oraz fragmentem średniowiecznych murów miejskich, klasztor i kościół św. Jana. Jest też w Gnieźnie wieża ciśnień, stadnina koni, Muzeum Początków Państwa Polskiego oraz zabytkowe cmentarze.

Zabytki Kiszkowa:

  • Kościół poewangelicki, znajdujący się w Kiszkowie pochodzi z ok. 1890 roku. Obecnie jest rzymskokatolicką świątynią pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.
  • Drewniany kościół św. Jana Chrzciciela. Pierwszy drewniany kościół we wsi wzniesiony został w XIV w. Obecny - stojący na wzniesieniu i otoczony kasztanowcami - wybudowano w 1733 roku.

Zagrożenia:

Najpoważniejszymi zagrożeniami są: zaniechanie dotychczasowego użytkowania rolnego, wypalanie roślinności, zamiana łąk w grunty orne, zabudowa letniskowa brzegów jezior, zmiany w sposobie prowadzenia gospodarki rybnej na stawach, usuwanie krzewów i drzew z brzegu, budowanie tam i zapór; ponadto - zanieczyszczenia wód, kłusownictwo, potencjalnie niekontrolowany rozwój turystyki oraz penetrowanie siedlisk przez ludzi i zwierzęta domowe.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bąk - ptak
• bączek - ptak
• bocian biały - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• żuraw - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• rybitwa białowąsa - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• zimorodek - ptak
• podróżniczek - ptak
• gąsiorek - ptak
• ortolan - ptak
• kropiatka - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 nr 223/229, 61-485 Poznań, tel.: 61 831 11 77, fax 61 831 11 99, e-mail: sekretariat.poznan@rdos.gov.pl, www.poznan.rdos.gov.pl

Jednostki administracyjne:

• Kiszkowo (gnieźieński, woj. wielkopolskie)
• Kłecko (gnieźieński, woj. wielkopolskie)