Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Lasy Łukowskie

Kod obszaru:

PLB060010

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

11488,4 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Jest to obszar położony na Równinie Łukowskiej, w środkowej części Niziny Północnopodlaskiej. Ostoja jest usytuowana między dopływami Bugu, Krzny Południowej, Krzny Północnej, Muchawki oraz Kostrzynia. Obszar Lasy Łukowskie stanowi duży i zwarty drzewostan pokrywający lekko falistą równinę sandrową, gdzie wykształciły się siedliska borowe. Najcenniejszym elementem ostoi, pod względem przyrodniczym są bory mieszane z jodłą. Poza tym znajdują się tu siedliska borów sosnowych suchych i wilgotnych, w miejscach żyźniejszych występują łęgi i roślinność bagienna. W okolicy Łukowa są cztery skupienia jodły. Największe z nich, znajdujące się w uroczyskach Jata i Topór zostały objęte ochroną rezerwatową. Lasy Łukowskie stanowią ostoję dla co najmniej 16 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej, a trzy spośród nich zostały wymienione w Polskiej Czerwonej Księdze, jako gatunki zagrożone. Jest to ostoja dla takich gatunków ptaków jak: bocian czarny i biały, trzmielojad, bielik, orlik krzykliwy, żuraw, uszatka błotna, dzięcioł czarny i średni, lerka, świergotek polny, jarzębatka, muchołówka mała, gąsiorek, ortolan, lelek. Liczebność tego ostatniego gatunku kwalifikuje Lasy Łukowskie do międzynarodowej ostoi ptaków. Na terenie Lasów Łukowskich znajdują się dwa rezerwaty przyrody: Jata oraz Topór.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Łuków:
zajazd „Zimna Woda”, Hotel Grochowski, Hotel Miś, Hotel Korona, Zajazd „Skrzetuski”, puby i restauracje, na terenie rezerwatu pomnik polsko-radzieckich partyzantów, pomnik partyzantów Armii Krajowej, Rezerwat Jata leży w Lasach Łukowskich, około 10 km na zachód od Łukowa na północ od linii kolejowej Łuków-Pilawa. Najlepiej zacząć spacer od wsi Żdżary, można dojechać z Garwolina lub Stoczka Łukowskiego.
Łuków: PTTK Lublin, Centrum Informacji Turystycznej w Lublinie.
Lasy Łukowskie to ostoja usytuowana na terenie województwa lubelskiego, w powiecie łukowskim oraz na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie siedleckim. Największym miastem znajdującym się w sąsiedztwie ostoi jest Łuków. Obszar ma korzystne połączenie komunikacyjne. W okolice ostoi można dostać się komunikacją PKP i PKS. W Łukowie zbiega się 6 kierunków dróg krajowych o znaczeniu regionalnym i 5 kierunków linii kolejowych w kierunku Warszawy, Lublina, Terespola, Dęblina, Pilawy. Przez miasto przebiegają następujące szlaki kolejowe: transeuropejska magistrala kolejowa Lizbona - Berlin - Warszawa - Łuków - Brześć - Moskwa - Władywostok, od której w Łukowie odgałęzia się najważniejsza linia tranzytowa w kierunku Skierniewic, omijająca węzeł warszawski. Kolejnym szlakiem kolejowym są linie: Łuków - Częstochowa, Łuków - Pilawa, Łuków - Dęblin, Łuków - Siedlce - Warszawa, Łuków - Terespol, Łuków - Lublin. Miejsca noclegowe znajdują się w zajazdach, szkolnych schroniskach młodzieżowych w Łukowie, Stoczku Łukowskim. Z usług gospodarstw agroturystycznych można skorzystać w gminie Zalesie. Jest to idealne miejsce do spędzania aktywnego wypoczynku. W celu ułatwienia korzystania z walorów jakie oferuje obszar Lasów Łukowskich wybudowano tu nawet 12 parkingów leśnych, 4 miejsca postoju pojazdów oraz 2 miejsca wypoczynku (biwaki). Znajduje się tu szlak turystyczny im. H. Sienkiewicza, po miejscach gdzie żył i tworzył. W rezerwacie Jata została utworzona ścieżka ekologiczno-edukacyjna, o długości 6 km. Jest tu bardzo wiele miejsc zabytkowych, wśród nich zespół folwarczny z 1920 roku, niedaleko miejscowości Wola Mysłowska znajdują się ruiny fortyfikacji z początku XVI wieku. Na terenie lasów znajduje się 5 pomników upamiętniających czyny zbrojne powstania styczniowego oraz II wojny światowej.

Zagrożenia:

Działania, które mogą stanowić zagrożenie dla walorów przyrodniczych obszaru to m.in. zalesianie nieużytków, czy niewłaściwa gospodarka wodna prowadząca do obniżenia poziomu wód gruntowych.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Łukowski Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazu
• Jata - rezerwat przyrody
• Topór - rezerwat przyrody

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bocian biały - ptak
• bocian czarny - ptak
• trzmielojad - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• żuraw - ptak
• sowa błotna - ptak
• lelek - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• lerka - ptak
• świergotek polny - ptak
• jarzębatka - ptak
• muchołówka mała - ptak
• gąsiorek - ptak
• ortolan - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Warszawa Nadleśnictwo Łuków, Łuków Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (081) 74 ? 24 ? 330, tel.: (081) 74? 24 ? 312 - Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl -Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej 20-113 Lublin, ul. Jezuicka 1 /3 lubelskie Tel.: 081 5324412 Fax: (81) 4423556 -Oddział Miejski PTTK w Lublinie 20-111 Lublin, Rynek 8 tel. 081-532-49-42 fax. 081-532-37-58 e-mail: pttklublin@wp.pl, http://www.lublin.pttk.pl/

Jednostki administracyjne:

• Łuków (łukowski, woj. lubelskie)
• Stanin (łukowski, woj. lubelskie)
• Stoczek Łukowski (łukowski, woj. lubelskie)
• Domanice (siedlecki, woj. mazowieckie)
• Wiśniew (siedlecki, woj. mazowieckie)