Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dolina Górnego Nurca

Kod obszaru:

PLB200004

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

3995,1 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje szeroką (4,5 km) i silnie zatorfioną dolinę uregulowanej rzeki Nurzec i pobliski kompleks leśny - Puchowo. Wiele lat temu dolina została zmeliorowana, ale w ostatnich latach, na skutek niedrożności rowów i działalności bobrów następuje jej rewitalizacja. Niższe tarasy rzeki są użytkowane jako łąki i pastwiska (80% powierzchni terenu), a tereny wyżej położone jako pola uprawne (17%). Miejscami w dolinie występuje borealna brzezina bagienna, zadrzewienia wierzbowe i sztucznie sadzone lasy sosnowe (1% obszaru). Sosnowe drzewostany Lasu Puchowo porastają wydmy. Jest to ważny obszar dla derkacza - w okresie godowym występuje tu 250 samców. Na terenie ostoi występuje 14 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 5 gatunków ptaków cennych i zagrożonych (nie wymienione w Dyrektywie).

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar obejmuje dolinę rzeki Nurzec na odcinku pomiędzy miejscowościami Kleszczele i Nurzec. Dojazd do ostoi koleją do stacji Kleszczele, na linii Czeremcha - Bielsk Podlaski, a dalej PKS lub indywidualnie równoległymi drogami lokalnymi wzdłuż północnych lub południowych granic ostoi w kierunku na Boćki. O atrakcyjności turystycznej obszaru decydują jego walory przyrodnicze i kulturowe. Obszar jest przykładem wielowiekowego współistnienia kultur Żydów, Katolików, Unitów i Prawosławnych. Turyści mogą zwiedzić w Kleszczelach: zespół zabudowań kościoła św. Zygmunta Burgundzkiego z barokowym wystrojem wnętrza, zespół zabudowań cerkwi prawosławnych Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja, drewniany zespół zabudowań dworca kolejowego w stylu szwajcarskim z końca XIX w i szereg przykładów wiejskiej architektury drewnianej. Charakterystycznym elementem krajobrazu są przydrożne krzyże drewniane lub granitowe ustawione przy drogach wjazdowych do każdej miejscowości. W Kleszczelach mieści się pracownia rzeźbiarska w drewnie - Galeria Sławomira Smyka. Na przełomie lipca i sierpnia odbywają się Dni Kleszczel, a w tym zawody sportowe, wystawy, występy zespołów artystycznych, pokazy sztucznych ogni. W miejscowości Boćki można zwiedzić kościół z roku 1730 pod wezwaniem świętych Antoniego i Józefa, cerkiew wybudowaną około roku 1510, która była pierwotnie świątynią unicką, a w okolicznych miejscowościach gminy przykłady drewnianej architektury wiejskiej. Turyści mogą korzystać z noclegów w gospodarstwach agroturystycznych. W Kleszczelach sezonowo działa w szkole schronisko młodzieżowe.
Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. Malmeda 6 w Białymstoku. Lokalne Organizacje Turystyczne znajdują się w Augustowie, Suwałkach, Zawadach. Można także nawiązać kontakt z lokalnymi grupami działania, m.in. w Suwałkach ("Nasza Suwalszczyzna"), Dąbrowie Białostockiej (Fundacja Biebrzańska), Hajnówce (Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska"), Małym Płocku ("Kraina Mlekiem Płynąca"), Łapach (Stowarzyszenie N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi), Drohiczynie (Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu), Dobrzyniewie Dużym (Królewski Gościniec Podlasia), Sejnach (Lokalna Grupa Działania "Sejneńszczyzna").

Zagrożenia:

Podstawowym zagrożeniem są intensyfikacja lub zaniechanie prowadzenia gospodarki rolnej, wypalanie roślinności, melioracje osuszające i zanieczyszczenie wód, lokalizacja składowisk odpadów, wyrąb starodrzewu.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• czerwończyk fioletek - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• szlaczkoń szafraniec - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok tel. (85) 740 69 81 w. 10, (85) 740 33 80 w. 10, fax (85) 740 69 82 email: biuro@rdos.eu, http://bialystok.rdos.gov.pl/, http://www.rdos.eu/
Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Malmeda 6, Białymstok tel.: (85) 732 68 31, fax.: (85) 732 68 31 e-mail: podlaskieit@podlaskieit.pl, www: http://www.podlaskie.pl
Urzędy Gmin: Boćki i Kleszczele
Oddział PTTK w Bielsku Podlaskim

Jednostki administracyjne:

• Orla (bielski (podlaskie), woj. podlaskie)
• Boćki (bielski (podlaskie), woj. podlaskie)
• Kleszczele (hajnowski, woj. podlaskie)