Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Doliny Wkry i Mławki

Kod obszaru:

PLB140008

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

28751,5 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Ostoja położona jest na Nizinie Środkowopolskiej, w Kotlinie Warszawskiej. Obejmuje około 1 - kilometrowy odcinek rzeki Wkry wraz z przyległymi terenami leśnymi. Wkra ma tu bardzo naturalny, roztopowy charakter o wyjątkowych walorach krajobrazowych. Prawy brzeg rzeki jest tu wysoki i urwisty, natomiast lewy brzeg - płaski i porośnięty łęgami. Na terenie ostoi występują dwa rodzaje siedlisk cennych z punktu europejskiego widzenia: lasy łęgowe oraz grąd środkowoeuropejski. Obejmują one w sumie około 60% powierzchni ostoi. łęg porasta okresowo zalewane tereny wzdłuż lewego brzegu Wkry. Występują tu fragmenty 65-85 letnich drzewostanów olszowo-jesionowych z domieszką wiązu szypułkowego i świerka. W grądzie drzewostany zdominowane są głównie przez sztuczne odnowienia sosny z domieszką dębu. Na stromych stokach występuje grąd zboczowy. Wysepki i plaże porośnięte są zaroślami wierzbowymi. Ostoję zamieszkują dwa gatunki zwierząt cenne w skali europejskiej: bóbr i wydra.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Ostoja położona jest niedaleko Nowego Dworu Mazowieckiego, leżącego na północ od Warszawy. Do Nowego Dworu Mazowieckiego można dojechać pociągiem z Warszawy i Olsztyna, oraz z Warszawy - komunikacją PKS lub prywatną komunikacją autobusową. Następnie z Nowego Dworu należy podjechać autobusem PKS do wsi Kosewko, koło której usytuowana jest ostoja. Na nocleg można zatrzymać się w Nowym Dworze Mazowieckim w ośrodku wypoczynkowym lub hotelu. Jest tu również kilka restauracji i barów. W okolicy skorzystać można z kilku kwater prywatnych i gospodarstw agroturystycznych m.in. w Błędowie, Szczypiornie i Kosewku. Szeroką bazę noclegową i gastronomiczną oferuje również Warszawa. Główną atrakcją turystyczna tego terenu są zabytki stolicy. Miłośnicy architektury militarnej na pewno nie ominą Cytadeli w Warszawie i Twierdzy Modlin. Warto również wybrać się na wędrówkę po Kampinoskim Parku Narodowym. Wkrą poprowadzony jest malowniczy szlak kajakowy z Działdowa do ujścia Wkry do Narwii. Co roku organizowany jest tu Ogólnopolski Spływ Kajakowy Wkrą i Narwią - "Młynareczka”.

Zagrożenia:

Głównym zagrożeniem dla przyrody ostoi jest zaśmiecanie terenu oraz niszczenie runa leśnego.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• czapla purpurowa - ptak
• bąk - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• łabędź czarnodzioby (mały) - ptak
• łabędź krzykliwy - ptak
• bielik - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• błotniak zbożowy - ptak
• orlik grubodzioby - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• żuraw - ptak
• derkacz - ptak
• kropiatka - ptak
• batalion - ptak
• siewka złota - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• rybitwa białowąsa - ptak
• rybitwa wielkodzioba - ptak
• sowa błotna - ptak
• zimorodek - ptak
• lerka - ptak
• świergotek polny - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, http://www.warszawa.rdos.gov.pl, e-mail: rdos.warszawa@mazowieckie.pl, fax: (022) 55 ? 65 ? 602, tel.: (022) 55 ? 65 ? 600 Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Ciołka 10 A, pokój 201, 221, 01-402 Warszawa, tel.: (22) 877 20 10, fax: (22) 877 22 70, e-mail: biuro@mazowsze.mrot.pl, strona internetowa: http://www.mrot.pl Wojewódzki Zespół Specjalistyczny województwa mazowieckiego Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie Nadleśnictwo Jabłonna Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Jednostki administracyjne:

• Lidzbark (działdowski, woj. warmińsko-mazurskie)
• Płośnica (działdowski, woj. warmińsko-mazurskie)
• Lubowidz (żuromiński, woj. mazowieckie)
• Działdowo (działdowski, woj. warmińsko-mazurskie)
• Działdowo m. (działdowski, woj. warmińsko-mazurskie)
• Żuromin (żuromiński, woj. mazowieckie)
• Lutocin (żuromiński, woj. mazowieckie)
• Lipowiec Kościelny (mławski, woj. mazowieckie)
• Szreńsk (mławski, woj. mazowieckie)
• Wiśniewo (mławski, woj. mazowieckie)
• Bieżuń (żuromiński, woj. mazowieckie)
• Siemiątkowo (żuromiński, woj. mazowieckie)
• Radzanów (mławski, woj. mazowieckie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska