Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dolina Dolnej Narwi

Kod obszaru:

PLB140014

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

26527,9 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Ostoja obejmuje odcinek rzeki długości 140km, od Łomży do Pułtuska w regionie geograficznym Dolina Dolnej Narwi. Od wschodu graniczy z ostoją Przełomowa Dolina Narwi. Ostoja Dolina Dolnej Narwi składa się z kilku szerokich łuków. Od Łomży rzeka skręca w kierunku północno-zachodniego stopniowo na południowy-zachód i płynie rozszerzającą się doliną. Brzegi doliny stają się asymetryczne. Lewy to stroma krawędź wysoczyzny Międzyrzecza Łomżyńskiego, po prawej stronie zbocze przychodzi łagodnie w długie stoki sandru. W okolicy Różana zmienia się krajobraz. Brzeg prawy staje się wyższy. Dolina wcina się w łagodne wyniesienie Wysoczyzny Ciechanowskiej, staje się szeroka na 3km, a rzeka się kieruje wyraźnie na zachód. Następnie, zataczając gwałtownie łuk, ponownie skręca na południe. Dno doliny Narwi zajmują zbiorowiska roślinności wodnej związane ze starorzeczami, roślinności szuwarowej, torfowiskowej i łąkowej. Strome, nasłonecznione zbocza doliny zajmują murawy ciepłolubne, a żyźniejsze stanowiska lasy grądowe z dominacją sosny i udziałem dębu, grabu i lipy. W ostoi Dolina Dolnej Narwi stwierdzono występowanie co najmniej 35 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Liczebność 4 gatunków spełniają kryteria wyznaczania ostoi ptaków kwalifikujące do międzynarodowych ostoi. 19 z wymienionych gatunków zostało zamieszczonych na liście zagrożonych ptaków w Polskiej czerwonej księdze zwierząt. Dolina jest jedną z najważniejszych w Polsce ostoi rybitwy rzecznej, białoczelnej i czarnej. W Dolinie przystępują do lęgów dubelt i kraska. Na obszarze ostoi znajdowało się również do niedawna jedno z ostatnich krajowych lęgowisk kulona.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

W obrębie ostoi rzeka przepływa przez kilka miast: Łomżę, Ostrołękę i Pułtusk. Najlepszy dojazd jest PKS do Łomży oraz drogą numer 61 z Warszawy do Łomży. Łomża leży na wyjątkowo pięknej skarpie, wokół niepowtarzalnych obszarów bagiennych z unikalna florą i fauną. Najcenniejszym zabytkiem Ostrołęki jest pobernardyński zespół klasztorny z XVII wieku w stylu barokowym. Od strony południowo - wschodniej z miastem sąsiaduje rezerwat przyrody, który stał się podstawą do utworzenia Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Jeden ze szlaków wodnych prowadzi po rozlewiskach Narwi. Szlak ten umożliwia zwiedzenie kajakiem w ciągu dwóch-trzech dni Narwiańskiego Parku Narodowego. Możliwość noclegu jest w Bokinach, Topilcu, Kurowie (siedziba dyrekcji parku).. Na tej trasie - oprócz przepięknej przyrody - na uwagę zasługują miedzy innymi zespół parkowo-pałacowy w Kurowie. Można tu przenocować, zwiedzić ekspozycję przyrodniczą, obejrzeć niepowtarzalną panoramę Narwi z pałacowej wieży lub wieży widokowej. Płynąc dalej dotrzemy do reduty obronnej "Koziołek" z czasów potopu szwedzkiego. Przez NPN wiodą także szlaki piesze, rowerowe, a także narciarskie. Bagienna dolina Narwi jest unikatowa na skalę europejską. Poza niezwykłą przyrodą możemy tu także zobaczyć historyczne miejsca i cenne zabytki, jak chociażby synagogę w Tykocinie, pałac Branickich w Choroszczy, czy ruiny zamku Zygmunta Augusta w Tykocinie. Warto zwrócić uwagę na Muzeum Północno Mazowieckie oraz Muzeum Przyrody w Drozdowie. Z noclegu można skorzystać również w hotelu lub z zajazdu w Pułtusku. Więcej informacji turystycznej można zdobyć w Informacji Turystycznej w Muzeum Regionalnym w Pułtusku.

Zagrożenia:

Zaprzestanie wypasu (a w następstwie silna sukcesja roślinności krzewiastej i drzewiastej) oraz penetrowanie siedlisk i niszczenie kryjówek ptasich, eksploatacja torfu i piasku, zanieczyszczenie wód, nielegalne wysypiska śmieci, wnikanie zabudowy rekreacyjnej na obszar doliny.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Rycerski Kierz - rezerwat przyrody
• Nadbużański - park krajobrazowy
• Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi - park krajobrazowy
• Nasielsko-Karniewski - obszar chronionego krajobrazu
• Równina Kurpiowska i Dolina Dolnej Narwi - obszar chronionego krajobrazu

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• nur czarnoszyi - ptak
• bocian biały - ptak
• łabędź krzykliwy - ptak
• bielik - ptak
• bielaczek - ptak
• kania czarna - ptak
• gadożer - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• błotniak zbożowy - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• orzeł przedni - ptak
• rybołów - ptak
• kropiatka - ptak
• zielonka - ptak
• derkacz - ptak
• żuraw - ptak
• kulon - ptak
• siewka złota - ptak
• batalion - ptak
• dubelt - ptak
• łęczak - ptak
• mewa mała - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• rybitwa białoczelna - ptak
• rybitwa białowąsa - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• zimorodek - ptak
• kraska - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• lerka - ptak
• świergotek polny - ptak
• ortolan - ptak
• cietrzew (podgatunek kontynentalny) - ptak

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• sasanka otwarta

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, http://www.warszawa.rdos.gov.pl, e-mail: rdos.warszawa@mazowieckie.pl, fax: (022) 55 ? 65 ? 602, tel.: (022) 55 ? 65 ? 600
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Ciołka 10 A, pokój 201, 221, 01-402 Warszawa, tel.: (22) 877 20 10, fax: (22) 877 22 70, e-mail: biuro@mazowsze.mrot.pl, strona internetowa: http://www.mrot.pl
Wojewódzki Zespół Specjalistyczny województwa mazowieckiego

Jednostki administracyjne:

• Zbójna (łomżyński, woj. podlaskie)
• Miastkowo (łomżyński, woj. podlaskie)
• Nowogród (łomżyński, woj. podlaskie)
• Mały Płock (kolneński, woj. podlaskie)
• Łomża (łomżyński, woj. podlaskie)
• Łomża m. (Łomża, woj. podlaskie)
• Piątnica (łomżyński, woj. podlaskie)
• Olszewo-Borki (ostrołęcki, woj. mazowieckie)
• Ostrołęka (Ostrołęka, woj. mazowieckie)
• Lelis (ostrołęcki, woj. mazowieckie)
• Rzekuń (ostrołęcki, woj. mazowieckie)
• Goworowo (ostrołęcki, woj. mazowieckie)
• Młynarze (makowski, woj. mazowieckie)
• Różan (makowski, woj. mazowieckie)
• Rzewnie (makowski, woj. mazowieckie)
• Pułtusk (pułtuski, woj. mazowieckie)
• Rząśnik (wyszkowski, woj. mazowieckie)
• Obryte (pułtuski, woj. mazowieckie)
• Szelków (makowski, woj. mazowieckie)
• Długosiodło (wyszkowski, woj. mazowieckie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska