Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Wybrzeże Trzebiatowskie (dawniej Ostoja Trzebiatowska)

Kod obszaru:

PLB320010

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Powierzchnia:

31757,6 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Ostoja położona jest w mezoregionie zwanym Wybrzeżem Trzebiatowskim. Teren rozciąga się między miejscowościami Kamień Pomorski i Dźwirzyno. Ostoję stanowią rozległe łąki, dawniej intensywnie koszone i wypasane, ale od kilkunastu lat prawie nieużytkowane. Na obszarze znajdują się niewielkie kępy śródpolnych lasków, a największy kompleks leśny jest w środkowo-północnej części ostoi. W okolicy rzek Świniec, Niemica i ujście Rygi występują często wiosenne zalewy łąk. Znaczną ich powierzchnię porasta trzcina, a zaniedbany system odwadniający powoduje dłuższe utrzymywanie się rozlewisk. Na terenie ostoi znajdują się dwa jeziora przymorskie. W ostoi stwierdzono występowanie co najmniej 35 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Ostoja została wyznaczona na podstawie znacznej ilości dwóch gatunków migrujących i jednego lęgowego. 14 spośród stwierdzonych tu gatunków zostało zamieszczonych na liście zagrożonych ptaków w Polskiej czerwonej księdze zwierząt. Ostoja Trzebiatowska jest jedną z najważniejszych na Pomorzu Zachodnim ostoi dla derkacza. Znajduje się tu również jedna z większych w regionie kolonii śmieszki. W czasie sezonowych migracji można obserwować gatunki spoza Załącznika I Dyrektywy Ptasiej takie jak kormoran, świstun, cyraneczka i czajka.

Dane zaktualizowane w 2011 r.

Opis turystyczny:

Ostoja położona jest w województwie zachodniopomorskim z głównym ośrodkiem ostoi w Trzebiatowie. Gmina Trzebiatów oferuje wszystkim odwiedzającym pełną gamę usług turystycznych: od wypoczynku w luksusowych domach wczasowych i pensjonatach w nadmorskim kąpielisku, jakim od 1840 roku jest Mrzeżyno poprzez aktywny wypoczynek "w siodle" w stadninie koni w Nowielicach po spokojny odpoczynek w jednym z wielu gospodarstw agroturystycznych. W Mrzeżynie co roku organizowany jest turniej siatkówki plażowej. Jest tutaj rozbudowana baza noclegowa: ośrodki wypoczynkowe i bazy kolonijne oraz ośrodki wczasowe. Odbywa się tutaj Międzynarodowy Festiwal Sztuki Gitarowej. Organizowanych jest wiele imprez dla wędkarzy.

Trzebiatów

Turystyka krajoznawcza

 • Stare Miasto (XVI-XVIII w.);
 • Ratusz Miejski (XV-XVIII w.);
 • Kościół p.w. MNMP (XIV w.);
 • Mury obronne z Basztą Kaszaną (XIV w.);
 • Pałac, dawna siedziba Marii Czartoryskiej (XIII-XVIII w.);
 • Sgraffito „Słoń” (XVII w.);
 • Kaplica św. Ducha (XIV w.);
 • Kaplica św. Gertrudy (XIV w.)

Turystyka kajakowa

 • malownicze tereny Regi z unikalną przyrodą i jezioro Resko Przymorskie.

Turystyka rowerowa

W okolicy są naturalne walory przyrodnicze (plaża, lasy), co sprzyja rozwojowi tej formy aktywności turystycznej. Do uprawiania turystyki rowerowej są przygotowane drogi publiczne lub tereny wzdłuż Regi i nadmorskie tereny leśne.

Turystyka konna

Istnieje możliwość uprawiana turystyki konnej w stadninie w Nowielicach. Stadnina posiada odpowiednie zaplecze oraz ofertę jeździecką

Kołobrzeg

Turystka krajoznawcza:

 • latarnia morska;
 • ratusz;
 • fortyfikacje twierdzy;
 • Muzeum Oręża Polskiego;
 • Pałac Brunszwickich.

Turystyka aktywna:

 • czerwony szlak pieszy – „Szlak Solny”(swoją nazwą nawiązuje do soli, która z kołobrzeskich warzelni na wyspie Solnej przewożona była do centralnej Polski).
 • Szlak rowerowy wokół jeziora Resko; szlak Bocianich Gniazd; przyrodniczo – historyczna trasa rowerowa Ku Słońcu.
 • Szlaki rowerowe

Zagrożenia:

Koszenie trzciny, zarzucanie wypasu, wypalanie, pozyskiwanie ryb, kłusownictwo, wydobywanie torfu, odpady ścieki, elektrownie wiatrowe, kempingi, żeglarstwo, zanieczyszczenia wód, poligony, zasypywanie terenu, odwadnianie, tamy-wały, eutrofizacja, drapieżnictwo, penetrowanie siedlisk przez ludzi i zwierzęta domowe.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Liwia Łuża - rezerwat leśny

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bąk - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• łabędź krzykliwy - ptak
• łabędź czarnodzioby (mały) - ptak
• trzmielojad - ptak
• kania czarna - ptak
• kania ruda - ptak
• bielik - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• błotniak zbożowy - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• sokół wędrowny - ptak
• drzemlik - ptak
• kropiatka - ptak
• siewka złota - ptak
• batalion - ptak
• łęczak - ptak
• mewa mała - ptak
• rybitwa wielkodzioba - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• rybitwa białoczelna - ptak
• rybitwa białowąsa - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• sowa błotna - ptak
• jarzębatka - ptak
• gąsiorek - ptak
• żuraw - ptak
• lelek - ptak
• zimorodek - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• lerka - ptak
• muchołówka mała - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Jagiellońska 32, 70-382 Szczecin, tel. (91) 43 05 200, fax. (91) 43 05 229, e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl, www.szczecin.rdos.gov.pl

Jednostki administracyjne:

• Rewal (gryficki, woj. zachodniopomorskie)
• Trzebiatów (gryficki, woj. zachodniopomorskie)
• Karnice (gryficki, woj. zachodniopomorskie)
• Kołobrzeg (kołobrzeski, woj. zachodniopomorskie)
• Kamień Pomorski (kamieński, woj. zachodniopomorskie)