Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Zalew Kamieński i Dziwna

Kod obszaru:

PLB320011

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

12506,9 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje dolny odcinek rzeki Dziwny uchodzącej do Bałtyku, rozszerzający się w zalewy Kamieński i Wrzosowski oraz pobliskie jezioro Koprowo i Wyspę Chrząszczewską. Na Zalewie Kamieńskim znajdują się wyspy Chrząszczewska i Gardzka. Zmeliorowane brzegi zbiorników porośnięte są zbiorowiskami szuwarowymi, łąkowymi z niewielkimi torfiankami. Ostoja jest ważnym miejscem odpoczynku ptaków migrujących: stwierdzono tu 300-4500 osobników kormorana, 230-340 - łabędzia niemego, 400-1000 gęsi białoczelnej, 200-420 gęsi gęgawy, 400-2700 krzyżówki, 300-1100 świstuna, 800-1200 gągoła, 450-1100 nurogęsi i 750-2600 łyski.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Do ostoi dojechać można koleją do Wolina lub Kamienia Pomorskiego, a następnie PKS lub indywidualnie drogami lokalnymi. Turyści mogą korzystać z noclegów w hotelach w Kamieniu Pomorskim i Wolinie, w ośrodkach wypoczynkowych i gospodarstwach agroturystycznych. . O atrakcyjności turystycznej obszaru decydują jego walory przyrodnicze (Ostoja znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Wolińskiego Parku Narodowego), kulturowe i rekreacyjne. Można wziąć udział w organizowanych tu imprezach: np. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, Dni Kultury Chrześcijańskiej "Ottonaliń, Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej w Kamieniu Pomorskim czy Festiwal Wikingów w Wolinie - (5-7 sierpnia). Przez teren ostoi przebiegają szlaki turystyczne. W gminie Wolin wyznaczono łącznie 281 km oznakowanych szlaków.
Głównymi centrami turystycznymi są tu:

Kamień Pomorski

  • Turystyka krajoznawcza: pomniki przyrody: Głaz narzutowy zwany Królewskim, wiąz polny (pl. Wolności), lipa drobnolistna (przy katedrze), żywotnik olbrzymi (przy katedrze), Muzeum Kamienia w Wieży Piastowskiej, Brama Wolińska dawny system obronny miasta, stare miasto z późnogotyckim ratuszem z XV/XVI , Katedra św. Jana Chrzciciela- granitowo-ceglana bazylika romańsko-gotycka z przełomu XII/XIII w., kościół Wniebowzięcia NMP - budowla gotycko-renesansowa z XIV-XVI w. kościół św. Mikołaja - z pięciokątną wieżą, pałac biskupi z XVI w. renesansowy-zachowany tylny wykusz, Pomnik Zwycięstwa, Pomnik Rybaka, Obelisk pamięci przedwojennej społeczności żydowskiej Kamienia Pomorskiego
  • Turystyka aktywna: coroczne rozgrywki w ramach Kamieńskiej Amatorskiej Ligi Futsalu na hali sportowo-widowiskowej, Bieg Niepodległości
  • Turystyka żeglarska – międzynarodowe regaty żeglarskie na Zalewie Kamieńskim ramach Crewsaver Cup i Nivea Błękitne Żagle,
  • Turystyka rowerowa – trasy rowerowe (Kamień Pomorski - Chrząszczewo - Buniewice - "Królewski Głaz" -Chsząszczewko - Chrząszczewo - Kamień Pomorski)
  • Turystyka bierna: Festiwal Muzyki Organowej, Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej, Dni Kultury Chrześcijańskiej "Ottonalia",
  • Turystyka uzdrowiskowa: źródła solankowe i pokłady borowiny

Wolin

  • Turystyka krajoznawcza: Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego; XIII-wieczna katedra świętego Mikołaja; mury miejskie i inne zabytki miasta

Zagrożenia:

Podstawowym zagrożeniem dla walorów ostoi jest nadmierny rozwój infrastruktury turystycznej, presja z ośrodków wypoczynkowych (sporty wodne i nadmierna penetracja siedlisk), zanieczyszczenie wód, eksploatacja torfu, wypalanie roślinności, zmiana sposobu i intensywności gospodarki rolnej (łąkowej), kłusownictwo i dla ptaków - wiatraki elektrowni wiatrowych z okolicy Wolina.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bąk - ptak
• bielaczek - ptak
• bielik - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• błotniak zbożowy - ptak
• bocian biały - ptak
• derkacz - ptak
• drzemlik - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• gąsiorek - ptak
• jarzębatka - ptak
• kania ruda - ptak
• kania czarna - ptak
• kropiatka - ptak
• lerka - ptak
• łabędź krzykliwy - ptak
• łabędź czarnodzioby (mały) - ptak
• łęczak - ptak
• perkoz rogaty - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• siewka złota - ptak
• sokół wędrowny - ptak
• trzmielojad - ptak
• wodniczka - ptak
• zimorodek - ptak
• żuraw - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, http://szczecin.mos.gov.pl/, e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl Oddział PTTK w Międzyzdrojach.

Jednostki administracyjne:

• Kamień Pomorski (kamieński, woj. zachodniopomorskie)
• Dziwnów (kamieński, woj. zachodniopomorskie)
• Wolin (kamieński, woj. zachodniopomorskie)