Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Gogolice-Kosa

Kod obszaru:

PLH320038

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1424,9 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Opisywany obszar swoim zasięgiem obejmuje doliny dwóch małych rzek: Kosy i Myśli o łącznej długości 19 km. Obszar obejmuje również zarośla olszowe i nadrzeczne zalewane olsy. W dolinie występują również kompleksy eutroficznych zbiorników, szuwary, łąki i torfowiska niskie.
Obszar został włączony do sieci w celu ochrony występującej tu populacji żółwia błotnego. Jest to największa na Pomorzu Zachodnim i zarazem w całej Polsce zachodniej rozradzająca się populacja tego gatunku. Rzeki są ważnym korytarzem ekologicznym dla migrujących żółwi (Emys orbicularis). Naliczono tu ok. 30 dorosłych żółwi. Stwierdzono występowanie także 3 innych gatunków z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej i 4 typów siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Na teren ostoi można dojechać własnym środkiem transportu lub dojechać pociągiem bądź PKS-em do miejscowości Dębno. Opisywany obszar leży blisko granicy polsko-niemieckiej, 90 km od Berlina. Ze względu na czystość powietrza oraz piękne położenie wśród lasów i jezior jest doskonałym miejscem do uprawiania sportów i wypoczynku na łonie natury. Obszar jest jednym z najatrakcyjniejszych krajobrazowo fragmentów Pojezierza Myśliborskiego. Najciekawszymi miejscami w okolicy są:

Dębno

 • Turystyka krajoznawcza: neoromański kościół p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła, a w kaplicy sarkofag; secesyjne kamieniczki; kamieniczki w stylu berlińskiego historycyzmu; wille przy ul. Słowackiego i ul. Mickiewicza; budynek Biblioteki Publicznej, fragment fosy; zabytkowa zabudowa ul. Grunwaldzkiej, zabytkowa leśniczówka z 1920 r.
 • Turystyka wypoczynkowa: kąpielisko nad Jeziorem Lipowo; plaża i miejsce do biwakowania nad Jeziorem Duszatyń; ośrodek sportu i rekreacji.
 • Turystyka piesza: przyrodnicza ścieżka dydaktyczna wokół Jeziora Duszatyń: czerwony pieszy szlak „Wokół Dębna”; niebieski szlak pieszy „Historii i zabytków”; żółty szlak pieszy „Nad rzeką Kosą”.
 • Turystyka rowerowa: czerwony szlak rowerowy „Szlak Templariuszy i Joannitów”.
 • Turystyka kajakowa: możliwość zorganizowania spływu kajakowego

Dyszno

 • Turystyka krajoznawcza: ruiny pałacu z XVIII wieku; park z charakterystycznymi dużymi polanami, łąką parkową i małymi stawami ozdobnymi, w którym znajduje się 470 starych drzew, w tym zespoły drzew pomnikowych „Lipy Humboldta” i „Dęby Humboldta” – drzewa o obwodzie o 750 cm; kościół z XVI w. z dzwonem z 1545 r.
 • Turystyka rowerowa: zielony szlak rowerowy „Szlak Humboldta”; czarny szlak rowerowy „Szlak Północny – Łącznikowy”.

Gogolice

 • Turystyka krajoznawcza: kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej z XIII w; neoklasycystyczny, XIX-wieczny dwór; park dworski.

Grzymiradz

 • Turystyka krajoznawcza: kompleks parkowo – pałacowy, składający się z dworku (ruiny z XIX w.) i przylegającego do niego parku o powierzchni 3,5 ha; kościół p.w. Św. Ottona.
 • Turystyka rowerowa: czarny szlak rowerowy „Szlak Południowy – Łącznikowy”.

Smolnica

 • Turystyka krajoznawcza: pałac z początku XX wieku; park pałacowy z XIX wieku; kościół zawierający fragmenty murów i wieży pochodzące z XIII/XIV w; jezioro Czaple z grodziskiem.
 • Turystyka piesza: niebieski szlak pieszy „Historii i zabytków”.
 • Turystyka rowerowa: czarny szlak rowerowy „Szlak Południowy – Łącznikowy”.

Trzcińsko – Zdrój

 • Turystyka krajoznawcza: ratusz; kościół Mariacki; Brama Myśliborska; Brama Chojeńska; Brama Strzeszowska; Baszty (Prochowa i Bociania); mury miasta.
 • Turystyka aktywna: sporty wodne; wędkarstwo; hala sportowo – widowiskowa.

Warnice

 • Turystyka krajoznawcza: kościół p.w. Św. Józefa zbudowany około 1335 r. z kamienia ciosanego; ruiny pałacu i park dworski.
 • Turystyka piesza: niebieski szlak pieszy „Historii i zabytków”; czarny szlak pieszy „Rezerwatów i pomników przyrody”.
 • Turystyka rowerowa: zielony szlak rowerowy „Szlak Humboldta”; czarny szlak rowerowy „Szlak Północny – Łącznikowy”.

Informacje turystyczne znajdziemy w:
Trzcińsko – Zdroju: Trzcińskie Bractwo Przyrody Turystycznej PTTK KON – TIKI.
Zainteresowani nocleg znajdą w Dębnie, Trzcińsko – Zdroju, Gogolicach bądź w innych pobliskich miejscowościach gdzie znajdują się pensjonaty i gospodarstwa agroturystyczne. W Dębnie czy Trzcińsko – Zdroju znajdują się również lokale gastronomiczne.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń ostoi zalicza się zmiany stosunków wodnych, w tym budowa sztucznego zbiornika retencyjnego w celu poprawienia stosunków wodnych zalewu rzeki Myśli. Problemem jest także zanieczyszczenie wody, nadmierny połów ryb, kłusownictwo. Niebezpieczne jest też zarastanie muraw napiaskowych, które są ważne dla rozrodu żółwi błotnych. Kolejnym zagrożeniem jest rozwój turystyki, a zwłaszcza sportów wodnych z kajakarstwem na czele.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) *
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• żuraw - ptak
• zimorodek - ptak
• kumak nizinny - płaz
• żółw błotny - gad

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, tel. (0 91) 43 03 753, fax. (0 91) 43 47 932, e-mail: srodowisko@szczecin.uw.gov.pl Lokalna Organizacja Turystyczna w Barlinku, ul. Paderewskiego 7, 74-320 Barlinek, Tel. (95) 746 28 74, e-mail: it.barlinek@wp.pl, www.barlinek.pl Trzcińskie Bractwo Przyrody Turystycznej PTTK KON-TIKI, http://www.t-z.yoyo.pl

Jednostki administracyjne:

• Trzcińsko-Zdrój (gryfiński, woj. zachodniopomorskie)
• Dębno (myśliborski, woj. zachodniopomorskie)