Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Zatoka Pucka (ob. ptasi)

Kod obszaru:

PLB220005

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

62430,4 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Obszar Zatoka Pucka obejmuje wody zachodniej części Zatoki Gdańskiej (98% pow. obszaru to obszary morskie), pomiędzy wybrzeżem Półwyspu Hel na północy, wybrzeżem od Władysławowa do ujścia Wisły Śmiałej na zachodzie i południu i linią pomiędzy ujściem Wisły Śmiałej a końcem Helu od strony wschodniej. Zawiera zatem samą Zatokę Pucką (10 400ha, średnia głębokość 3m) i część głębszych wód Zatoki Gdańskiej rozpościerających się na wschód od niej obejmuje również łąki nadmorskie koło Osłonina i Rewy. Obszar ten jest ostoją ptasią o randze europejskiej, występują tu 23 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 7 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK) min. biegus zimny, sieweczka obrożna, do niedawna gnieździł się tu batalion.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Zatoka rozciąga się między Puckiem, Wejherowem, Rumią a Kosakowem. Najlepiej więc dostać się do tych miejscowości autobusem PKS z Gdyni. Noclegi i bazę turystyczno-gastronomiczną znajdziemy z łatwością w Pucku czy Wejherowie. Poza oczywistymi dla krajobrazu morskiego atrakcjami turystycznymi jak sprzęt wodny, plaże i kąpieliska, Zatoka Pucka jest atrakcyjna sportowo również zimą, kiedy to można uprawiać tam icesurfing czyli surfing na lodzie, na zamarzniętej wodzie, na łyżwach i z żaglem. Z Zatoki blisko już do Półwyspu Helskiego. Szczególnie godne polecenia w obrębie Zatoki jest Wejherowo, nazywane ze względu na ośrodek kultu maryjnego - Kalwarią Wejherowską. To miasto o bogatej tradycji z licznymi atrakcjami kulturalnymi. Turyści pragnący zasięgnąć informacji turystycznej powinni szukać przede wszystkim w Gdyni.
Bliższe informacje o obszarze można uzyskać w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, ul. Długi Targ 8/10, 80-958 Gdańsk, warto zajrzeć na stronę internetową: www.prot.gda.pl lub w razie pytań skontaktować się drogą mailową: it@prot.gda.pl.
Można również skontaktować się z jedną z Lokalnych Organizacji Turystycznych (w Chojnicach, Gdańsku, Gdyni, Tczewie, Krynicy Morskiej, Kwidzyniu, Łebie, Czarnej Dąbrówce, Szymbarku, Liniewie, Ustce, Człuchowie, Lęborku, Słupsku, Sztumie, Jastarni, Kartuzach, Sopocie, Wejherowie, Bytowie, Sztutowie).
Lokalne Grupy Działania mają swe siedziby w Kartuzach, Starogardzie Gdańskim, Morzeszczynie, Debrznie, Słupsku, Miastku, Chojnicach.

Zagrożenia:

Głównymi zagrożeniami obszaru są: - zrzuty oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni Dębogóra i Swarzewo, niosące duży ładunek biogenów, - prace czerpalne - związane z przerzutami piasku z Zatoki na odmorski stok Półwyspu Helskiego, niszczące florę i faunę dna, - masowa rekreacja na wybrzeżach Zatoki, intensywny niekontrolowany rozwój sportów wodnych na jej wodach, - pewne formy rybołówstwa - sieci stawne.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Beka - rezerwat przyrody
• Słone Łąki - rezerwat przyrody
• Nadmorski - park krajobrazowy
• Torfowe Kłyle - użytek ekologiczny

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• rybitwa białoczelna - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• mewa mała - ptak
• mewa czarnogłowa - ptak
• nur czarnoszyi - ptak
• batalion - ptak
• biegus zmienny - ptak
• bąk - ptak
• nur rdzawoszyi - ptak
• zielonka - ptak
• kropiatka - ptak
• łabędź czarnodzioby (mały) - ptak
• łabędź krzykliwy - ptak
• bocian biały - ptak
• perkoz rogaty - ptak
• bielaczek - ptak
• bernikla białolica - ptak
• błotniak zbożowy - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• żuraw - ptak
• łęczak - ptak
• szlamnik - ptak
• płatkonóg szydłodzioby - ptak
• terekia - ptak
• rybitwa wielkodzioba - ptak
• rybitwa czubata - ptak
• rybitwa popielata - ptak
• zimorodek - ptak
• sowa błotna - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku ul. Chmielna 54/57; 80 - 748 Gdańsk Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Długi Targ 8/10; 80-958 Gdańsk Tel.: (58) 320 41 39, 323 32 03, 323 32 04, 323 32 05 Fax.: (58) 323 32 03 it@prot.gda.pl; www.prot.gda.pl Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Dyrekcja Nadmorskiego Parku Krajobrazowego

Jednostki administracyjne:

• Hel (pucki, woj. pomorskie)
• Jastarnia (pucki, woj. pomorskie)
• Władysławowo (pucki, woj. pomorskie)
• Kosakowo (pucki, woj. pomorskie)
• Puck (pucki, woj. pomorskie)
• Puck m. (pucki, woj. pomorskie)
• Gdańsk (Gdańsk, woj. pomorskie)
• Gdynia (Gdynia, woj. pomorskie)
• Sopot (Sopot, woj. pomorskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska