Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego

Kod obszaru:

PLH200014

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

117,1 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoję stanowią 2 miejsca występowania mopka - gatunku nietoperza z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej oraz innych gatunków nietoperzy: mroczek pozłocisty, mroczek późny, nocek Brandta, nocek rudy, nocek Natterera, gacek brunatny i gacek szary.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Najlepiej dojechać koleją linii Siedlce - Hajnówka do stacji Anusin Ruski (pierwszy przystanek na północnym brzegu doliny Bugu) następnie drogą nr 637 ok. 2 km na zachód i ok. 4 km na wschód w okolice miejscowości Moszczona Królewska lub PKS z Siemiatycz (http://siemiatycze.com/rozklad2.htm ) O atrakcyjności turystycznej obszaru decydują jego walory przyrodnicze. Turyści mogą korzystać z noclegów w zajeździe przy skrzyżowaniu dróg nr19 i 637 oraz w gospodarstwach agroturystycznych.
Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. Malmeda 6 w Białymstoku. Lokalne Organizacje Turystyczne znajdują się w Augustowie, Suwałkach, Zawadach. Można także nawiązać kontakt z lokalnymi grupami działania, m.in. w Suwałkach ("Nasza Suwalszczyzna"), Dąbrowie Białostockiej (Fundacja Biebrzańska), Hajnówce (Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska"), Małym Płocku ("Kraina Mlekiem Płynąca"), Łapach (Stowarzyszenie N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi), Drohiczynie (Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu), Dobrzyniewie Dużym (Królewski Gościniec Podlasia), Sejnach (Lokalna Grupa Działania "Sejneńszczyzna").

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą: uszczelnianie wlotów do kryjówek, remonty i przebudowa schronień nietoperzy szczególnie w okresie ich rozrodu, wykorzystanie toksycznych środków ochrony drewna i nadmierne udostępnianie turystyczne kryjówek.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• mopek - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku http://www.rdos.eu, e-mail: biuro@rdos.eu fax: (085) 74 06 982, tel.: (085) 74 06 981 wew. 10, (085) 74 03 380 wew. 10
Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Malmeda 6, Białymstok tel.: (85) 732 68 31, fax.: (85) 732 68 31 e-mail: podlaskieit@podlaskieit.pl, strona internetowa: http://www.podlaskie.pl
Urząd Gminy Siemiatycze
Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian"
PolskieTowarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra"
Oddział PTTK w Białymstoku

Jednostki administracyjne:

• Siemiatycze (siemiatycki, woj. podlaskie)
• Mielnik (siemiatycki, woj. podlaskie)