Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Kołacznia

Kod obszaru:

PLH180006

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

0,1 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Rezerwat Kołacznia jest najmniejszym pod względem powierzchni rezerwatem w Polsce.
Stanowisko wyjątkowego w skali Polski krzewu różanecznika żółtego (inaczej azalii pontyjskiej) jedyne w Europie, poza Wołyniem i Polesiem. Złocista barwa kwiatów nadaje w maju jej otoczeniu niezrównanego uroku, egzotycznego piękna i przyciąga wielu turystów, znajduje się na terenie wsi Wola Żarczycka i przysiółka Kołacznia.
Piaszczyste wzniesienie porośnięte rzadkim drzewostanem sosnowym z obniżeniem porośniętym olszyną na obrzeżach. Jedyne istniejące w Polsce stanowisko różanecznika żółtego, oddalone o kilkaset kilometrów od pozostałych w Europie. Różanecznik żółty jest krzewem osiągającym 2-4 m wysokości, posiadającym złocisto żółte kwiaty.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Nowa Sarzyna:
Hotel Mario, Hotel Romeo, Hotelik przy Zakładach Chemicznych, gospodarstwa agroturystyczne, gastronomia: kawiarnie i bary piwne, wikliniarstwo ma bogate tradycje w tym regionie. Szlaki turystyczne, szlaki narciarskie.
Nowa Sarzyna: PTTK Rzeszów, Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Rzeszowie
Ze względu na zachowanie gatunku (jest to ostatnie miejsce w Polsce gdzie występuje w warunkach naturalnych) nie proponuje się wycieczek turystycznych na obszar. Wart zwiedzenia jest sąsiedni obszar Natura 2000 - Pogórze Przemyskie. Najlepiej dotrzeć tam koleją do Przemyśla i autobusem do wybranego miejsca np. do Krzywczy lub Birczy. Atrakcją w okolicy jest pałac w Krasiczynie oraz liczne zabytki architektury sakralnej w Przemyślu.

Zagrożenia:

Ocienianie przez rozrastający się drzewostan sosnowy, zainfekowanie grzybami, wykopywanie roślin i łamanie gałęzi.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Kołacznia - rezerwat przyrody

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• różanecznik żółty

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 16, 35-959 Rzeszów tel. (017) 867 19 82 fax: (017) 867 19 83 - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa -Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyki ul. Szopena 51/302 35-959 Rzeszów, http://www.podkarpackie.travel.pl, prot@prot.rzeszow.pl - Oddział PTTK w Rzeszowie ul. Matejki 2, Tel. 017-852-88-60 http://www.pttkrzeszow.pl/ -Centrum Informacji Turystycznej w Rzeszowie tel. +48 17 852 46 11 fax +48 17 852 20 26 e-mail: rcit@commback.pl.pl http://: www.rcit.res.pl

Jednostki administracyjne:

• Nowa Sarzyna (leżajski, woj. podkarpackie)