Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Fort Salis Soglio

Kod obszaru:

PLH180008

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

51,7 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Fort "Salis Soglio" jest jednym najbardziej monumentalnych obiektów Twierdzy Przemyśl. Jest usytuowany ok. 6 km od Przemyśla, na skraju miejscowości Siedliska (gm. Medyka, pow. przemyski, woj. podkarpackie). Został zbudowany w latach 1882-86. Na terenie ostoi zimują 2 gatunki nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Elementy fortyfikacyjne Fortu "Salis Soglio" są dość dobrze zachowane, a zniszczenia fortu określa się na ok. 25%. Nietoperze hibernują w szczelinach w stropie trzech korytarzy.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Medyka:
Fort Salis-Soglio, Fort Borek: Fort Borek jest jedynym fortem Twierdzy Przemyśl z zachowanymi koszarami o konstrukcji ceglanej i stropach stało - betonowych, Fort Jaksmanice, Fort Mogiłki, Fort Cyców.
Fort Salis-Soglio powstał w latach 1882-1886 według projekty Daniela Salis-Soglio. Założony na rzucie pięcioboku. Przy projektowaniu obiektu zakładano że będzie fortem pancernym, jednak po roku od rozpoczęcia budowy zrezygnowano z montażu wież pancernych i zmodyfikowano pierwotny projekt.
Gospodarstwa agroturystyczne, zespół dworski Medyka, zespół kościelny, cmentarz komunalny, osada z okresu rzymskiego, cmentarz greko-katolicki, zespół dworski w miejscowości Hurko.
Rezerwat przyrody faunistyczny Skarpa Jaksmanicka. Szlak architektury drewnianej:
Kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, Leszno-kaplica grek.-kat. p.w. Świętej Trójcy, Leszno-kaplica greko-katolicka, Jaksmanice-dzwonnica.
Najbliższa stacja PKP znajduje się w Przemyślu. Do Siedlisk można dotrzeć stamtąd autobusem. Baza gastronomiczno noclegowa znajduje się w Przemyślu. Szczególnie zainteresowanych tą fortyfikacją proponujemy zobaczyć stronę: http://www.tpfprzemysl.w.kki.pl/twierdzaprzem/katalogtp/obw_vi/i_salis_soglio/ . Nie zaleca się zwiedzania fortu w okresie hibernacji nietoperzy (patrz zagrożenia).
Medyka: PTTK w Przemyślu, Centrum Informacji Turystycznej w Przemyślu

Zagrożenia:

Zagrożenia związane są przede wszystkim z budzeniem i niepokojeniem zwierząt w ich zimowych schronieniach w związku z niekontrolowaną penetracją obiektów przez osoby niepowołane. Zakazy i zalecenia w odniesieniu do tej grupy zwierząt koncentrować się więc będą na zabezpieczeniu ich zimowych i letnich schronień oraz bazy pokarmowej. Zakazy i ograniczenia: - zakaz penetracji i ruchu turystycznego w zasiedlonych przez nietoperze podziemiach w okresie ich hibernacji; - zakaz działań powodujących zmiany warunków mikroklimatycznych w zimowych schronieniach nietoperzy, takich jak osuszanie podziemi, oraz zamurowywanie lub szczelne zamykanie otworów wlotowych, wywołujące zaburzenia cyrkulacji powietrza (dopuszczalne zmniejszenie przewiewów poprzez przesłonięcie niektórych otworów); Zalecenia: - zabezpieczanie miejsc zimowania nietoperzy (np. jaskiń, bunkrów, sztolni i in.) poprzez zamykanie kratami o specjalnej konstrukcji wejść do zimowych schronień tych ssaków.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• mopek - ssak
• nocek Bechsteina - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

- Urząd Gminy - Medyka - Speleoklub Beskidzki - Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra - Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie - Oddział PTTK w Przemyślu ul. Waygarta 3, 37-700 Przemyśl tel./fax: 16-678-53-74 e-mail: pttkprzemysl@op.pl - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 16, 35-959 Rzeszów tel. (017) 867 19 82 fax: (017) 867 19 83 - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Informacje o fortach na terenie Przemyśla: http://www.przemysl.pl/fort - Centrum Informacji Turystycznej ul. Rynek 26 Przemyśl, Tel. 016 675 16 64 - Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyki ul. Szopena 51/302 35-959 Rzeszów, http://www.podkarpackie.travel.pl, prot@prot.rzeszow.pl

Jednostki administracyjne:

• Medyka (przemyski, woj. podkarpackie)