Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka

Kod obszaru:

PLH160004

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

771,6 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoja znajduje się w Sudetach Wschodnich, na terenie m.in. wsi Sławniowice oraz Burgrabice. Obszar obejmuje dwa miejsca rozrodu, zimowisko oraz tereny żerowiskowe nietoperzy (podkowiec mały i nocek duży z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej), w tym: strych kościoła w Burgrabicach, gdzie znajduje się kolonia rozrodcza nietoperzy i zakładowa kotłownia.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest stosunkowo łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Nysa – Głuchołazy, 6 km na południe od Nysy, i za miejscowością Przyłęk skręcić na południowy zachód w drogę lokalna do wsi Sławniowice oraz Burgrabice.

Turyści korzystają z bazy hotelowej i ośrodków wypoczynkowych w Głuchołazach oraz usług gospodarstw agroturystycznych.

Jednym z najistotniejszych walorów turystycznych gminy Głuchołazy są jej walory krajobrazowe i przyrodnicze. Na piękny krajobraz okolicy składają się przede wszystkim znajdujące się tutaj wzniesienia tworzące Góry Opawskie Na wyższym z nich jest Biskupia Kopa (889 m. n.p.m.), z której rozciąga się przepiękny widok z jednej strony na okolice Głuchołaz i znajdujące się niedaleko Jezioro Nyskie i Otmuchowskie, a z drugiej strony, na wyższe, leżące już w Republice Czeskiej Góry Jeseniki z najwyższym szczytem Praded. (1492 m. n.p.m.).

Innymi krajobrazowo atrakcyjnymi miejscami są np.:

 • Dolina Złotego Potoku, która między Jarnołtówkiem a Pokrzywną znacznie się zwęża, tworząc malowniczy przełom na długości ok. 4 km,
 • Dolina Bystrego Potoku o długości ok. 4 km, ostro i malowniczo wcinająca się w zbocze Biskupiej Kopy,
 • Przełom rzeki Białej Głuchołaskiej o długości ok. 2,5 km.

Turystyka aktywna

Szlaki turystyczne

W obrębie Góry Parkowej (Góra Chrobrego) znajduje się łącznie ok. 20 km oznakowanych szlaków turystycznych pieszych. Znaczone są one trzema kolorami: niebieskim, żółtym i czerwonym. Wszystkie trzy szlaki biorą swój początek w części zdrojowej miasta na Placu pod Amorkiem, gdzie dwa z nich (żółty i niebieski) kończą się zamykając kilkukilometrowe pętle. Szlak czerwony natomiast biegnie przez dwa szczyty Góry Parkowej - Przednią Kopę i Tylną Kopę do Jarnołtówka i dalej przez Biskupią Kopę aż do Prudnika.

Szlaki rowerowe

 • Trasa rowerowa Gór Opawskich: Składa się z dwóch odcinków tworzących 40 kilometrową trasę biegnącą przez najciekawsze miejsca Gór Opawskich. Centralnym punktem trasy jest plac z Amorkiem w części zdrojowej Głuchołaz, gdzie przewidziane jest ustawienie tablicy ze schematem całej trasy oraz zorganizowanie "parkingu rowerowego".
 • Trasa ta stanowi oś główną wszystkich tras rowerowych planowanych do oznakowania na terenie gminy Głuchołazy. Od niej będą się rozpoczynać trasy dla rowerów górskich wyznaczone w obrębie Góry Parkowej oraz Biskupiej Kopy jak również trasa do Jeziora Nyskiego:
 • Trasa do Jeziora Nyskiego (ok. 20 km): Głuchołazy - Gierałcice - Biskupów - Łączki (rezerwat przyrody) - Koperniki - Jezioro Nyskie – Nysa
 • Trasa Masywem Góry Parkowej (ok. 15 km): Głuchołazy - Góra Parkowa 577 m n.p.m. (Schroniska - Kaplica św. Anny) - Podlesie - Konradów (przejście graniczne) – Głuchołazy
 • Trasa Przełomem Złotego Potoku (ok. 23 km): Pokrzywna (kąpielisko) - Kopa Biskupia 889 m n.p.m. (Schronisko turystyczne, przejście graniczne) - Jarnołtówek (kopalnia Łupka) - Góra Olszak 453 m n.p.m. (Żabie Oczko) - Pokrzywna

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą działania mające wpływ na zmiany warunków mikroklimatycznych i dostępności schronień nietoperzy, w szczególności:

 • penetracja schronień, szczególnie w okresie zimowym;
 • prace remontowe w nieodpowiednich terminach i polegające np. na uszczelnianiu ubytków zaprawy i pęknięć ścian korytarzy służących za schronienia,
 • uszczelnianiu otworów wlotowych,
 • używaniu toksycznych środków ochrony drewna itp.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• podkowiec mały - ssak
• nocek orzęsiony - ssak
• nocek duży - ssak
• kumak górski - płaz

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, ul. 1-go Maja 6, 45-068 Opole, tel: (77) 44-72-320 fax: (77) 44-72-335, e-mail: RDOS.opole@rdos.gov.pl, www.opole.rdos.gov.pl

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel./fax: (77) 44 12 522, e-mail: info@orot.pl, www.orot.pl

Jednostki administracyjne:

• Głuchołazy (nyski, woj. opolskie)