Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Bagienna Dolina Narwi

Kod obszaru:

PLB200001

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

23471 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje dolinę Narwi, pomiędzy Surażem i Żółtkami, w obrębie Narwiańskiego Parku Narodowego. Rzeka ma tu naturalny, wielokorytowy charakter i płynie doliną o szerokości od 300 do 4000 metrów. Narew tworzy tu sieć cieków rozpościerającą się nieraz na całą szerokość doliny. Cały obszar pokryty jest bogatą mozaiką siedlisk, głównie szuwarów, turzycowisk, zarośli wierzbowych i olsów. Jest to ptasia ostoja o randze europejskiej, w której stwierdzono przynajmniej 28 gatunków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej i regularne występowanie dalszych 8 gatunków migrujących, nie wymienianych w tej dyrektywie. Ponadto 10 gatunków występujących tu ptaków wpisana została do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. w granicach obszaru lęgi odbywa przynajmniej 1% krajowej populacji lęgowej: bączka, bąka, dubelta, kwawodzioba, kszyka, rycyka, brzęczki, trzcinniczka, rokitniczki (powyżej 10% krajowej populacji) i błotniaka stawowego. Ponadto odnotowano tu wysokie zagęszczeni wielu innych gatunków, m.in. błotniaka łąkowego, derkacza, zielonki, cyranki i słowika szarego.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Do ostoi najłatwiej dostać się z Białegostoku. Możliwy jest dojazd własnym środkiem transportu i komunikacją autobusową oraz kolejową, docierającą w rejon ostoi. Informacja turystycznych można zasięgnąć w Informacji Turystycznej w Białymstoku oraz w siedzibie Narwiańskiego Parku Narodowego w Kurowie. Skrajem ostoi przebiegają cztery znakowane szlaki turystyczne: im. Zygmunta Glogera, Nadnarwiański, Włókniarzy i im. Włodzimierza Puchalskiego. Ponadto przy siedzibie parku znajduje się kładka ze ścieżką edukacyjną i wieżą widokową. W rejonie ostoi znajdują się również dwa szlaki rowerowe. Możliwe jest także uprawianie turystyki kajakowej. Wypożyczalnie sprzętu wodnego znajdują się w Kurowie przy Dyrekcji NPN, w Uhowie i Białymstoku. Istnieje też możliwość wybrania się z Łap na wycieczkę łodzią pychową. W rejonie ostoi znajdziemy liczne muzea i ekspozycje. W Kurowie znajduje się ekspozycja przyrodnicza, udostępniana w zabytkowym dworze otoczonym starym parkiem. W okolicy zachowało się również wiele starych zabudowań dawnego majątku. W Chroszczy można obejrzeć muzeum Wnętrz Pałacowych, w Tykocinie Muzeum Okręgowe Synagoga, a w Surażu prywatną ekspozycję archeologiczną. Istnieje wiele możliwość noclegowych. Począwszy od wysokiej klasy hoteli w Białymstoku, przez pensjonaty w Kiermusach, kolonii Pentowo, Tykocinie i Rogowie, po gospodarstwa agroturystyczne w Bokinach, Morusach, Rzędzianach, Waniewie i Śliwnie. Funkcjonują też dwa pola biwakowe NPN w Kurowie i Kolonii Topilec. W okolicy nie ma zbyt dużego wyboru punktów gastronomicznych. Restauracje i bary znajdują się w Tykocinie i Łapach, istnieje też kilka barów przydrożnych na trasie do Białegostoku. Większość ofert noclegowych powiązana jest jednak z możliwością wyżywienia na miejscu.
Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. Malmeda 6 w Białymstoku. Lokalne Organizacje Turystyczne znajdują się w Augustowie, Suwałkach, Zawadach. Można także nawiązać kontakt z lokalnymi grupami działania, m.in. w Suwałkach ("Nasza Suwalszczyzna"), Dąbrowie Białostockiej (Fundacja Biebrzańska), Hajnówce (Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska"), Małym Płocku ("Kraina Mlekiem Płynąca"), Łapach (Stowarzyszenie N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi), Drohiczynie (Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu), Dobrzyniewie Dużym (Królewski Gościniec Podlasia), Sejnach (Lokalna Grupa Działania "Sejneńszczyzna").

Zagrożenia:

Podstawowym jest zmiana stosunków wodnych oraz zaprzestanie koszenia łąk i wypasu zwierząt domowych na pastwiskach

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Narwiański Park Narodowy - rezerwat leśny
• Dolina Narwi - rezerwat leśny

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• ortolan - ptak
• gąsiorek - ptak
• świergotek polny - ptak
• jarzębatka - ptak
• wodniczka - ptak
• podróżniczek - ptak
• lerka - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• kraska - ptak
• zimorodek - ptak
• sowa błotna - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• dubelt - ptak
• derkacz - ptak
• zielonka - ptak
• kropiatka - ptak
• żuraw - ptak
• cietrzew (podgatunek kontynentalny) - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• błotniak zbożowy - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• trzmielojad - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• bąk - ptak
• bączek - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, http://www.rdos.eu,
e-mail: biuro@rdos.eu, fax: (085) 74 06 982, tel.: (085) 74 06 981 wew. 10, (085) 74 03 380 wew. 10
Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Malmeda 6, Białymstok, tel.: (85) 732 68 31, fax.: (85) 732 68 31, e-mail: podlaskieit@podlaskieit.pl, strona internetowa: http://www.podlaskie.pl
Dyrekcja Narwiańskiego Parku Narodowego

Jednostki administracyjne:

• Choroszcz (białostocki, woj. podlaskie)
• Łapy (białostocki, woj. podlaskie)
• Suraż (białostocki, woj. podlaskie)
• Turośń Kościelna (białostocki, woj. podlaskie)
• Tykocin (białostocki, woj. podlaskie)
• Kobylin-Borzymy (wysokomazowiecki, woj. podlaskie)
• Sokoły (wysokomazowiecki, woj. podlaskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska