Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Wzgórza Kiełczyńskie

Kod obszaru:

PLH020021

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

403,6 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Wzgórza Kiełczyńskie to jedno z najbogatszych siedlisk zanokcicy serpentynowej w Polsce, rośliny bardzo rzadkiej i szczególnie zagrożonej wymarciem. Obszar tworzy grupa ostańców skalnych, szczeliny skał serpentynitowych. Wzgórza stanowią niewielkie, zbudowane z serpentynitu, malownicze pasemko zalesionego terenu rozciągniętego wrzecionowato ze wschodu na zachód tworząc od strony Świdnicy część Masywu Ślęży. Najwyższa ich część to skalisty wierzchołek Szczytna (466m). Im dalej na zachód, tym formy stają się łagodniejsze. Z łąk i pól u podnóży roztaczają się dalekie panoramy, z jednej strony na Góry Sowie, a z drugiej Masyw Ślęży. Zbudowane z serpentynitów wzgórza te od dawna były przedmiotem zainteresowania ludzi, dlatego na ich zboczach znaleźć można szereg śladów po różnych łomach. Duża kopalnia magnezytu (towarzyszącego serpentynitowi) znajduje się między Wirkami a Wirami po północnej stronie pasemka. Łukowato wygięte pasmo na południe od Ślęży (Wzgórza Kiełczyńskie, Radunia i Wzgórza Oleszeńskie) budują serpentynity z żyłkami magnezytu, kwarcu, chalcedonu i opalu, a sporadycznie występuje tu także nefryt.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Wzgórza Kiełczyńskie położone są w województwie dolnośląskim. Dla turysty atrakcją są hałdy kopalni, gdyż znaleźć można na nich szereg minerałów, w tym chryzoprazy. Wzgórza chronione są w ramach Ślężańskiego Parku Krajobrazowego. Istnieje przez wzgórza długi, ciekawy szlak najpierw polami z widokiem na masyw, potem przez mało znane, serpentynitowe wzgórza, a potem już cały czas lasami na Ślężę. Głównym centrum ostoi jest Świdnica, do której można dojechać PKP, a indywidualnie z Wrocławia drogą numer 35. Najcenniejszym zabytkiem w Świdnicy jest Kościół Ewangelicko-Augsburski pod wezwaniem św. Trójcy, który jest uważany za największy drewniany kościół w Europie. Warto też zobaczyć katedrę w Świdnicy z barokowym wnętrzem oraz kamienice na rynku, które uznawane są za najcenniejszy zespół urbanistyczny na Dolnym Śląsku. Można przenocować w Świdniku w hotelu lub w pensjonacie lub w okolicy Świdnika w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym lub w gospodarstwach agroturystycznych. Do najważniejszych imprez w mieście należą Świdnickie Dni Muzyki Kameralnej i Świdnickie Międzynarodowe Noce Jazzowe w kwietniu. Więcej informacji można uzyskać w Informacji Turystycznej w Świdnicy.
Dolnośląska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. Igielnej 13 we Wrocławiu. Można zajrzeć na stronę internetową Organizacji: www.dot.org.pl lub w razie konkretnych pytań skontaktować się mailowo: dot@dot.org.pl.
Lokalne Organizacje Turystyczne znajdują się w Dzierżonowie, Trzebnicy, Kłodzku, Szklarskiej Porębie, Kudowie Zdroju, Karpaczu, Ząbkowicach, Lądku Zdroju.

Zagrożenia:

Zagrożenie dla ostoi stanowią naturalne procesy sukcesyjne zachodzące na obszarze ostoi.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• nocek duży - ssak

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• zanokcica serpentynowa

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, rdossekr@duw.pl, http://wroclaw.rdos.gov.pl
Dolnośląska Organizacja Turystyczna, ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław, Tel.: (71) 344 11 09, Fax.: (71) 341 79 92, dot@dot.org.pl, http://www.dot.org.pl
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Urząd Miejski w Świdnicy

Jednostki administracyjne:

• Świdnica (świdnicki (dolnośląski), woj. dolnośląskie)
• Dzierżoniów (dzierżoniowski, woj. dolnośląskie)
• Marcinowice (świdnicki (dolnośląski), woj. dolnośląskie)