Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Wzgórza Bukowe

Kod obszaru:

PLH320020

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

11971,2 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

 

Opis przyrodniczy:

Obszar rozciąga się wzdłuż południowo – wschodnich dzielnic Szczecina. Obejmuje pasmo morenowych wzgórz (do 147 m n.p.m.) pocięte dolinami i wąwozami, pokryte lasem, z jeziorami i torfowiskami mszarnymi. Wzgórza stanowią lokalny dział wodny. Lasy o naturalnym charakterze to głównie żyzne i kwaśne buczyny, mniejszy udział mają łęgi jesionowo-olszowe i jesionowe (z unikatową florą o charakterze podgórskim,), kwaśne dąbrowy oraz olsy, jeszcze mniejsze powierzchnie zajmują brzeziny bagienne, lasy mieszane z sosną i bory sosnowe. W obrębie ostoi występuje również duże zróżnicowanie siedlisk nieleśnych. Są to naturalne zbiorniki eutroficzne i dystroficzne, mszary, murawy napiaskowe i kserotermiczne, ekstensywnie użytkowane łąki świeże i wilgotne oraz ciepłolubne zarośla.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Puszcza Bukowa rozciąga się u południowo-wschodnich dzielnic Szczecina. Można tu dojechać drogami na Gryfino lub Pyrzyce. Turyści korzystają z bazy hotelowej w Szczecinie, Gryfinie oraz z oferty gospodarstw agroturystycznych. Głównym centrum turystycznym w okolicy ostoi jest Szczecin.

Szczecin

Turystyka krajoznawcza:

 • Zamek Książąt Pomorskich,
 • Kamienica Loitzów,
 • Klaub 13 Muz (Pałac pod Głowami),
 • Stary Ratusz,
 • Muzeum Narodowe,
 • Książnica Pomorska,
 • Podzamcze,
 • kamienica przy ul. Św. Wojciecha,
 • Bazylika archikatedralna p.w. św. Jakuba ,
 • Kościół p.w. św. Piotra i Pawła,
 • Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa ,
 • Kościół p.w. św. Wojciecha ,
 • kościół p.w. św. Jana Chrzciciela ,
 • Pałac Klasycystyczny,
 • Pałac pod Globusem,
 • Akademia Morska,
 • Wieża Bismarcka,
 • Pomnik Sediny – Pomnik z Kotwicą,
 • Wały Chrobrego, pozostałości umocnień: Brama Portowa , Brama Królewska, Baszta Panieńska,
 • Muzeum Morskie,
 • Muzeum Miasta Szczecina,
 • ogród botaniczny.

Kobylanka

Turystyka jest głównym atutem gminy Kobylanka. Jej teren jest bardzo atrakcyjny dla wypoczynku nad wodą i uprawiania wędrówek pieszych oraz turystyki rowerowej. Posiada idealne warunki do Nordic Walkingu oraz przejażdżek konnych.

Przy plaży czynne są przystanie, wypożyczalnie sprzętu wodnego i pola biwakowe. Istnieją tu doskonałe warunki do uprawiania kajakarstwa, nurkowania, żeglarstwa, windsurfingu oraz kitesurfingu.

Gmina posiada wiele walorów krajoznawczych i historycznych.

Gryfino

Turystyka krajoznawcza:

 • Wiatrak holenderski miejscowość Otoki
 • Młyn wodny miejscowość Otoki
 • Kościół Narodzenia NMP – późnoromańsko-gotycki kościół parafialny
 • Mury obronne – XIV, XV wieku
 • Brama Bańska – wybudowana w XIV wieku
 • Poczta wraz z budynkiem gospodarczym
 • Rzeźnia – zespół budynków z początku XX wieku, budynek produkcyjny z wieżą ciśnień, budynek administracyjno-mieszkalny, magazyn, ogrodzenie
 • Cmentarz wojenny – powstał w 1946 roku w wyniku ekshumacji w latach 1947, 1948, 1953, 1954, 1969, posiada powierzchnię 0,70 ha, założony w 1946r
 • Pałacyk pod Lwami z końca XIX wieku

Turystyka aktywna:

Piesze szlaki turystyczne

 • Nadodrzański – szlak czerwony: Binowo – Chlebowo – Stare Brynki – Gryfino – Dolna Odra – Nowe Czarnowo – Pacholęta – Lubicz – 31,45 km
 • Woja Żelisława – szlak zielony: Binowo – Żelisławiec – Wełtyń – Gryfino – 21,52 km
 • Równiny Wełtyńskiej i Pojezierza Myśliborskiego – szlak niebieski: Chlebowo – Wełtyń – Chwarstnica – Rożnowo – 21,45 km
 • Czepiński – szlak czarny: Czepino PKP – Las Osuchów - Wełtyń – Jezioro Wirów - Żórawie - Pniewo – Dolna Odra - 20,06 km.
 • Artyleryjski – szlak żółty: Szczecin Klucz – Kluczewko – Omulne – Chlebowo – Lisia Miedza – Jarząbki – 10,16km.
 • Stekliński – szlak żółty: Żórawki – Żórawie – Szczawno – Bartkowo – Steklno – Czarnówko – Lubicz – 18,06 km.

Rowerowe szlaki turystyczne

 • Odrzańsko-Bukowy 1R– szlak czerwony: (32,5 km) - Gryfino (plac Barnima) – Gryfino (ul. Targowa) – Żabnica – Dębce – Daleszewo – Stare Brynki – fragment Puszczy Bukowej – Jarząbki (jez. Binowskie – poza gminą Gryfino) – Wysoka Gryfińska – Gardno – Wełtyń – Gryfino – 32,5 km.
 • Wełtyńsko-Tywiański 2R– szlak niebieski: (34,9 km) - Gryfino (plac Barnima) – ścieżka rowerowa do jeziora Wełtyńskiego – Wełtyń – Chwarstnica – Borzym – Borzymek – Mielenko Gryfińskie – Wirówek – Wirów – Gryfino – 34,9 km.
 • Leśny 3R– szlak zielony: (29,5 km) - Gryfino (plac Barnima) – Szczawno – Żórawie – Bartkowo – Gajki – Steklinko – Czarnówko (poza gminą Gryfino) – Pacholęta (poza gminą) – Krzypnica – Krajnik – „Krzywy Las” – Pniewo – Gryfino (Centrum Wodne „Laguna”) – 29,5 km.
 • Stekliński 4R– szlak żółty: (29,5 km) - Gryfino (plac Barnima) – ścieżka rowerowa do jeziora Wełtyńskiego – Wirów – Wirówek – Bartkowo – Śremsko – Steklno – Steklinko – Nowe Czarnowo – Pniewo – Żórawki – Tywina – Gryfino (Centrum Wodne „Laguna”) – 29,5 km
 • Wschodni łącznikowy 5R– szlak pomarańczowy: (16,0 km) - Gardno –Drzenin – Sobieradz – Chwarstnica – Osuch – Mielenko Gryfińskie – Borzymek – 16,0 km. Trasa ta łączy szlak Odrzańsko-Bukowy 1R oraz Wełtyńsko-Tywiański 2R.
 • Omulna łącznikowa 6R - czarny: (3,4 km) Omulny łącznikowy 6R – szlak czarny: Radziszewo – Las Osuchów – Stare Brynki – 3,4 km. Prowadzi od drogi wojewódzkiej 119 (trasa „Dookoła Gór Bukowych) wzdłuż Omulnej (Strumień Wełtyński) do trasy Odrzańsko-Bukowej 1R.
 • Widuchowska łącznikowa 7R - czarny: (4,1 km) Widuchowski łącznikowy 7R– szlak czarny: Krzypnica – Marwice (poza gminą) – Widuchowa (poza gminą) – 4,1 km. Od drogi krajowej 31 (trasa 3R) do Widuchowej.
 • "Zielona Odra" (156 km) - szlak rowerowy biegnący wzdłuż Odry, na odcinku Szumiłowo (woj. lubuskie) - Szczecin, przez jeden z najcenniejszych i najbardziej zachwycających terenów przyrodniczych w skali kraju. " (Szumiłowo - Namyślin - Kłosów - Czelin - Gozdowice - Siekierki - Stara Rudnica - Stary Kostrzynek - Osinów Dolny - Cedynia - Lubiechów Dolny - Bielinek - Piasek - Zatoń Dolna - Krajnik Górny - Krajnik Dolny - Ognica - Widuchowa - Marwice - Krzypnica - Krajnik - Pniewo - Gryfino - Żabnica - Dębce - Stare Brynki - Lesnictwo Radziszewko - Puszcza Bukowa - Szczecin)
 • Odra - Nysa (591 km) - Biegnie od źródeł rzeki Nysy (Góry Izerskie w Czechach) do Morza Bałtyckiego na granicy państwowej pomiędzy Niemcami i Polską. Szlak biegnie po niemieckiej stronie, ale obejmuje tereny po obu stronach granicznych rzek. (Góry Izerskie - Góry Żytawskie - Dolny Śląsk - Łużyce Górne i Dolne - Ziemię Lubuską - Pojezierze Odra-Sprewa - Łęgi Odrzańskie - Narodowy Park Dolina Dolnej Odry i Krajobrazowy Park Doliny Dolnej Odry - Pomorze Przednie - Pomorze Zachodnie - Zalew Szczeciński - Uznam - Wolin)

Imprezy:

 • Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży "Włóczykij"

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń dla przyrody ostoi należą: spadek poziomu wód gruntowych, melioracje, presja na zabudowanie obszarów nieleśnych, zanieczyszczenie powietrza związane z sąsiedztwem miasta i rosnącym ruchem motoryzacyjnym.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Buczynowe Wąwozy - rezerwat leśny
• Bukowe Zdroje im. prof. Tadeusza Dominika - rezerwat leśny
• Kołowskie Parowy im. Józefa Lewandowskiego - rezerwat leśny
• Trawiasta Buczyna im. prof. Stefana Kownasa - rezerwat leśny
• Zdroje - rezerwat leśny
• źródliskowa Buczyna im. Jerzego Jackowskiego - rezerwat leśny
• Szczeciński Park Krajobrazowy - rezerwat leśny
• Zgniły Grzyb - rezerwat leśny
• Jezierzyce - rezerwat leśny
• Park Leśny w Strudze - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)
• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
• ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) *
• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• wydra - ssak
• mopek - ssak
• nocek Bechsteina - ssak
• nocek duży - ssak
• ortolan - ptak
• gąsiorek - ptak
• muchołówka mała - ptak
• jarzębatka - ptak
• lerka - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• zimorodek - ptak
• lelek - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• żuraw - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• kania ruda - ptak
• trzmielojad - ptak
• bielik - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• bączek - ptak
• kumak nizinny - płaz
• traszka grzebieniasta - płaz
• piskorz - ryba
• zalotka większa - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Jagiellońska 32, 70-382 Szczecin, tel. (91) 43 05 200, fax. (91) 43 05 229, e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl, www.szczecin.rdos.gov.pl

Jednostki administracyjne:

• Gryfino (gryfiński, woj. zachodniopomorskie)
• Stare Czarnowo (gryfiński, woj. zachodniopomorskie)
• Kobylanka (stargardzki, woj. zachodniopomorskie)
• Szczecin (Szczecin, woj. zachodniopomorskie)