Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Janiewickie Bagno

Kod obszaru:

PLH320008

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

162,2 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Janiewieckie Bagno znajduje się w województwie zachodniopomorskim w gminie Sławno. Zajmuje powierzchnię 162,2 ha. Jest to torfowisko wysokie, kopułowe typu bałtyckiego. Znajduje się na południowym skraju zasięgu tego typu torfowisk w Europie. Ponadto jest ono bardzo unikatowo położone, mianowicie na styku dwóch głęboko wciętych dolin rzek Reknicy i Grabowej. Kopuła torfowiska tworzy lokalny wododział, w strefie kontaktu moreny dennej i sandru. Kilkumetrowe wzniesienie partii środkowej torfowiska (kopuła), kryje w swoim obrębie złoże torfowe o zróżnicowanej geologii, zachowane niemal w całości. Złoże torfu wysokiego zostało rozcięte głębokim rowem odwadniającym już w końcu XVIII w, a później otoczone rowem opaskowym. Naruszenie naturalnej hydrologii spowodowało, że obecnie tylko niewielka część wierzchowiny ma jeszcze nieleśny charakter, lecz proces przyrostu torfu został tu całkowicie zahamowany. Zbocza kopuły porastają zróżnicowane postaci boru bagiennego i brzeziny bagiennej zaś strefa okrajek, która zazwyczaj powinna być bardzo silnie uwodniona i porośnięta roślinnością bagienną, w przypadku Janiewickiego Bagna, jest sztucznie odwadniana.
Najcenniejszym składnikiem flory Janiewickiego Bagna jest malina moroszka (Rubus chamaemorus) – relikt glacjalny. Do niedawna miała tu najobfitsze stanowisko na Pomorzu. Dla jej ochrony w 1962 r został powołany rezerwat.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Janowickie Bagno leży na terenie gminy Sławno. Sławno, będące miastem powiatowym, posiada połączenia PKP i PKS, przebiega przez nie krajowa droga nr 6. Ze Sławna spacerem bez problemu dotrzemy do Janiewickiego Bagna, kierując się w kierunku południowym, drogą na Ostrowiec, by następnie odbić w kierunku Janiewic. Jeśli nie mamy ochoty na dłuższy spacer, do Janiewic dojedziemy komunikacją PKS. By dotrzeć do skraju Janiewickiego Bagna, gdzie zobaczymy najbardziej na zachód wysunięte niżowe, obfite stanowisko reliktowej maliny moroszki, będziemy musieli przemierzyć leśne ścieżki. Dokładnego opisu trasy z pewnością dostarczą mieszkańcy Janiewic. W okolicy obszaru jedynym centrum turystycznym jest Sławno:

  • Turystyka krajoznawcza: kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - gotycka budowla z pocz. XIV wieku; obwarowania miejskie; budynek Urzędu Miasta oraz Urzędu Gminy' - neogotycka budowla z 1906 roku; Kościół św. Antoniego Padewskiego z plebanią' - neogotycka budowla z 1928 roku; wodociągowa wieża ciśnień; Pomnik ku czci Poległym Żołnierzom za Wolność i Ojczyznę
  • Turystyka piesza i rowerowa: miasto połączone jest wieloma ciekawymi szlakami turystycznymi z nadmorskimi miejscowościami wypoczynkowymi

W Sławnie warto się zatrzymać, by skorzystać z rozwiniętej bazy turystycznej i względnej bliskości wybrzeża Bałtyku. Pokoje gościnne w gospodarstwie agroturystycznym czekają na nas również w Janiewicach i innych pobliskich wioskach.

Zagrożenia:

Zagrożeniem dla Janiewickiego Bagna jest osuszanie go, co powoduje przemiany siedlisk.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Janiewickie Bagno - rezerwat przyrody

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
• obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, tel. (0 91) 43 03 753 begin_of_the_skype_highlighting               (0 91) 43 03 753  end_of_the_skype_highlighting, fax. (0 91) 43 47 932, e-mail: srodowisko@szczecin.uw.gov.pl Bałtycka Organizacja Turystyczna Darłowo, ul. Pomorska 2/2, 76-153 Darłowo, Tel. (69) 130 96 20, mail: promocja@darlowo.pl, www.latem.darlowo.pl Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku, 78-400 Szczecinek, ul. Kościuszki 22; Nadleśnictwo Sławno, 76-100 Sławno, ul. Mireckiego 15.

Jednostki administracyjne:

• Sławno (sławieński, woj. zachodniopomorskie)