Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Sieraków

Kod obszaru:

PLH300013

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

W ramach Shadow List 2008 proponowano zwiększenie zasięgu obszaru do 5510,8 ha.

Opis przyrodniczy:

Ostoja zlokalizowana jest na strychu budynku Ośrodka Zdrowia w Sierakowie (woj. Wielkopolskie), który stoi na terenie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. Znalazła się tam kolonia rozrodcza nocka dużego. Jest to jedna z najliczniejszych kolonii rozrodczych nocka dużego na terenie Polski. Nietoperze przebywają tu zazwyczaj od kwietnia do listopada. Nocek duży jest cennym gatunkiem z europejskiego punktu widzenia. Jest to jeden z trzech największych nietoperzy w Polsce. Na letnie kryjówki nocki duże wybierają najczęściej strychy.

Dodatkowo w granicy obszaru znalazły się wyznaczone potencjalne żerowiska nietoperzy z tej kolonii. Żerowiska te znajdują się na północ od Sierakowa na terenie Puszczy Noteckiej. Obszar ten w znacznej części pagórkowaty, porośnięty borami sosnowymi, przecinają rynny jeziorne ( jez. Radziszewskie, jez. Chojno, jez. Samita). Z naturalnymi zbiornikami wodnymi związane są siedliska lasów łęgowych oraz zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych. Występują tutaj również stopniowo degenerujące fragment torfowisk przejściowych. Punktowo rozmieszczone są płaty zbiorowisk dąbrów acydofilnych. Poza tym nietoperze te korzystają również z żerowisk, znajdujących się na południu od Sierakowa w granicach ostoi Międzychodzko - Sierakowskiej.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Sieraków położony jest między takimi miejscowościami jak Międzychód i Wronki. Obszar dobrze dostępny samochodem – z Gorzowa Wielkopolskiego i Poznania do Sierakowa dojedziemy w ok 1,5h. Do Sierakowa można dojechać komunikacją PKS z Poznania i Gorzowa Wielkopolskiego. W Sierakowie znajdziemy kilka ośrodków wypoczynkowych, schronisko, motel, a w pobliskich miejscowościach tanie gospodarstwa agroturystyczne.

Turystyka krajoznawcza

 • Stado Ogierów. Od 180 lat działa tu Stado Ogierów prowadzące hodowle koni rasy rasy wielkopolskiej oraz koników polskich. Co roku odwiedzają Stado tysiące turystów chcących skorzystać z uroków przejażdżki bryczką, jazdy wierzchem, czy uczestniczyć w jesiennych biegach św. Huberta.
 • Kościół Parafialny z XVII w.
 • Muzeum - Zamek Opalińskich
 • Stado Ogierów rasy wielkopolskiej, założone w 1829 r.
 • kryta pływalnia
 • kręgielnia w ośrodku PKP
 • Synagoga w Sierakowie

Turystyka aktywna

Liczne szlaki rowerowe, a ciekawsze z nich to m.in.

 • Szlak europejski (czarny) Po drodze mijany jest XIX-wieczny dwór a w nim siedziba Ośrodka Edukacji Przyrodniczej z wyjściem na ścieżkę dydaktyczną "Jary koło Chalina".
 • Szlak Do Stada – po drodze mijane jest Muzeum-Zamku Opalińskich w którym są unikalne sarkofagi i ciekawe wystawy. W Stadzie jazda wierzchem, przejażdżki bryczkami, zwiedzanie zabytkowych stajni.
 • Szlak Akademicki (czerwony) Wiedzie w większości leśnymi drogami Puszczy Noteckiej, dzięki czemu można poznać specyfikę jej rozległych borów. Trasę urozmaica kilka puszczańskich jezior, widoczne źródliska, ścieżki i punkty dydaktyczne, okresowo jagody i grzyby a także miejsce pamięci narodowej. Poszukujący ciszy, spokoju i romantyzmu powinni być zadowoleni z pokonania tego szlaku.

W Poznaniu co roku odbywają się takie wydarzenia kulturalne jak:

 • Międzynarodowy Festiwal Teatralny Malta - to największa impreza w Polsce poświęcona polskiemu i zagranicznemu teatrowi plenerowemu i ulicznemu
 • Maraton Poznański jest to największa tego typu impreza sportowa w Polsce. Maraton ma charakter otwarty – mogą wziąć w nim udział wszyscy: biegacze, osoby na wózkach, a nawet łyżworolkarze. Impreza odbywa się zawsze w październiku.
 • Międzynarodowe Warsztaty Tańca Współczesnego, to największe i najprężniejsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce. Warsztaty dają możliwość nauki i szkolenia.

Zagrożenia:

Potencjalnymi zagrożeniami dla kolonii nietoperzy są:

 • ewentualne zmiany mikroklimatu,
 • płoszenie zwierząt
 • uszczelnienie wlotów na strych.
 • prowadzenie remontów w okresie przebywania nietoperzy na strychu (kwiecień-listopad)
 • używanie toksycznych środków do konserwacji drewna.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Sierakowski Park Krajobrazowy - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• nocek duży - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 223/229, 61-485 Poznań, tel.: 61 831 11 77, fax 61 831 11 99, e-mail: sekretariat.poznan@rdos.gov.pl, www.poznan.rdos.gov.pl

Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna, www.plot.poznan.pl, biuro@plot.poznan.pl, tel.: (61) 878 56 96

Jednostki administracyjne:

• Sieraków (międzychodzki, woj. wielkopolskie)