Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Kopanki

Kod obszaru:

PLH300008

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

0,5 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:
W ramach Shadow List proponowane jest powiekszenie obszaru (do 7344,18 ha).

Opis przyrodniczy:

Ostoja Kopaniki znajduje się w zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej w małej wsi Kopanki. Na strychu tej szkoły znajduje się kolonia rozrodcza Nocka Dużego, jednego z największych krajowych gatunków nietoperzy, znajdującego się na liście załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Mniej licznie występują w Kopankach też mroczki późne.
W Szkole, wybudowanej w 1896 r. przez zamieszkujących wówczas wieś Niemców, utworzono pierwszy w Europie punkt obserwacyjny kolonii rozrodczej nietoperzy zwany „Batmanówką” – podczas okresu wiosenno-letniego bytuje tutaj kolonia licząca około 400 osobników. Obserwatorium zostało utworzone wspólnie przez władze Szkoły i Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra", które sprawuje opiekę nad tym obiektem. Jest ono udostępniane do zwiedzania i umożliwia obserwację zwierząt bez jednoczesnego ich płoszenia. Na zimę nietoperze wyprowadzają się z kopanieckiej szkoły.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Kopanki leżą na północ od Grodziska Wielkopolskiego, nieopodal drogi nr 307. Pociągiem i autobusem można dojechać do okolicznych miejscowości Porażyn i Opalenica. W Kopankach ciężko znaleźć jakąś bazę gastronomiczną i hotelarską. Nocleg i wyżywienie znajdziemy w większych miejscowościach jak Porażyn, Terespotockie czy Opalenica. Główną atrakcją w Kopankach jest obserwatorium Batmanówka i ścieżka edukacyjna. Inne rodzaje turystyki jak konna, kajakowa, rowerowa czy myśliwska, dostępne są w pobliskich, wcześniej już wymienionych miejscowościach. W zimę dodatkowymi atrakcjami są kuligi i narciarstwo biegowe. Coś dla siebie znajdą też wędkarze. Najbliższy oddział PTTK znajduje się w Buku.

Zagrożenia:

Zagrożeniem dla ostoi nietoperzy są ewentualne zmiany warunków siedliskowych (zmiana mikroklimatu), lub prowadzenie wszelkich prac remontowych w niewłaściwy sposób, zwłaszcza w okresie kiedy zwierzęta tam przebywają (czyli od kwietnia do listopada). Niebezpieczne może być także stosowanie środków konserwujących drewno, toksycznych dla zwierząt, oraz ich płoszenie.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• nocek duży - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, www.poznan.rdos.gov.pl, e-mail: sr@poznan.uw.gov.pl, tel. 061-854-16-08, fax 061-854-16-02 Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna, www.plot.poznan.pl, biuro@plot.poznan.pl, tel.: (061) 878 56 96 Wielkopolski Urząd Wojewódzki Poznań Urząd Gminy Opalenica (powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie) Szkoła Podstawowa w Kopankach Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra"

Jednostki administracyjne:

• Opalenica (nowotomyski, woj. wielkopolskie)