Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Gierłoż

Kod obszaru:

PLH280002

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

56,9 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoja znajduje się na Pojezierzu Mazurskim. Obejmuje ona zespół obiektów wojennej kwatery Hitlera tzw. Wilczy Szaniec. Na terenie twierdzy wzniesionych było 80 budowli, w tym 50 bunkrów, które zostały wysadzone w powietrze przez wycofujących się w 1945 roku Niemców. Pozostały tu jedynie położone w lesie ruiny betonowych schronów i ciężkich ceglanych baraków. Teren kwatery udostępniony jest do zwiedzania. Ostoja stanowi ważne zimowisko nietoperzy, które bytują przede wszystkim w zachowanych piwnicach, podziemnych kanałach z rurami i w podziemnych, betonowych cysternach. Zimuje tu aż 6 gatunków nietoperzy: mroczek pozłocisty, nocek rudy, mroczek późny, nocek Natterera i gacek wielkouchy oraz przede wszystkim cenny z europejskiego punktu widzenia - mopek.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Najbliższe w okolicy Gierłoży miejscowości turystyczno - wypoczynkowe to Kętrzyn i Giżycko. Można do nich dojechać pociągiem z Olsztyna, Białegostoku i Ełku oraz komunikacją PKS z Elbląga, Olsztyna. Do Gierłoży możemy dojechać autobusem PKS z Kętrzyna lub Węgorzowa. W miejscowościach tych jest wiele możliwości noclegu m.in. w hotelach, ośrodkach wypoczynkowych i licznych pokojach gościnnych. Oprócz tego w Kętrzynie i Giżycku na nocleg można zatrzymać się w szkolnych schroniskach młodzieżowych. W okolicznych wsiach znajduje się również wiele gospodarstw agroturystycznych m.in. w Owczarni i Czernikach. W samej Gierłoży znajduje się również hotel. Główne atrakcje turystyczne tego terenu to własnie kompleks bunkrów "Wilczy Szaniec" w Gierłoży, Sanktuarium Maryjne w Świętej Lipce, Twierdza Boyen w Giżycku oraz Zamek Krzyżacki w Kętrzynie. Przez miasto Kętrzyn przechodzi pieszo - rowerowy szlak turystyczny oraz kilka tras rowerowych. Miłośnicy żagli mogą skorzystać z wielu wypożyczalni sprzętów wodnych i popływać po mazurskich jeziorach. Giżycko jest miejscem wielu ciekawych imprez kulturalnych m.in. Festiwalu Piosenki Żeglarskiej i Morskiej "Szanty w Giżycku", Międzynarodowego Zlotu Motocyklowego i Dni Kultury Ukraińskiej,. Dalsze informacje można zyskać w Giżycku w Centrum Promocji i Informacji Turystycznej.

Zagrożenia:

Głównym zagrożeniem dla zimujących tu nietoperzy są zmiany mikroklimatu spowodowane działalnością ludzką oraz ruch turystyczny zwiazany z eksploracją bunkrów. W niektórych obiektach możliwe jest również zawalenie stropu.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Województwa warmińsko-mazurskiego - obszar chronionego krajobrazu

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• mopek - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:
RDLP w Olsztynie, 10-959 Olsztyn, ul. Kościuszki 46/48 Nadleśnictwo Srokowo, 11-420 Srokowo, tel. (0-89) 753-42-61 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9; 10-575 Olsztyn; tel. (089) 52 32 378; fax. (089) 52 32 405; e-mail: wkp@uw.olsztyn.pl; http://www.olsztyn.rdos.gov.pl Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej; ul. Staromiejska 1, 10-017 Olsztyn, tel.: (089) 53 53 566 , fax: (089) 53 53 566 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Turystyki; 10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, tel.: (089) 52 19 450; fax.: (089) 53 53 566; e-mail: dt@warmia.mazury.pl Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Staromiejska 1, Olsztyn, tel.: (089) 53 53 565, 53 53 567, fax.: (89) 53 53 566, e-mail: wcit@warmia.mazury.pl, strona internetowa: http://www.warmia-mazury-rot.pl

Jednostki administracyjne:

• Kętrzyn (kętrzyński, woj. warmińsko-mazurskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska