Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Grądy Odrzańskie

Kod obszaru:

PLB020002

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

19999,3 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje 70-cio kilometrowy odcinek doliny Odry w jej środkowym biegu, stanowiący fragment Pradoliny Wrocławskiej. Zaczyna się kilka kilometrów za Opolem, kończy przed Wrocławiem. Dolina pokryta jest lasami, łąkami, pastwiskami i polami uprawnymi. Lasy składają się przede wszystkim z drzewostanów dębowo-grabowych, zachowały się jednak niewielkie fragmenty zadrzewień olszowo-wiązowych i wierzbowo-topolowych (charakterystycznych dla dolin dużych rzek). Na tym odcinku doliny znajduje się wiele starych koryt rzecznych Odry i jej dopływów, pozostałości rozlewisk i stawów. Teren jest silnie zmeliorowany. Jest to obszar bardzo istotny dla ochrony ptaków na Dolnym Śląsku. W Grądach Odrzańskich występują 22 zagrożone gatunki ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Występuje tu duże zagęszczenie bociana czarnego i dzięcioła średniego. Na obszarze znajdują się 4 niewielkie rezerwaty przyrody.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Do każdego fragmentu obszaru istnieje dobry dojazd komunikacją autobusową. Wzdłuż obszaru ciągnie się droga oraz linia kolejowa Opole-Brzeg-Wrocław.
Ekoturystyka: O atrakcyjności ostoi stanowią walory przyrodnicze, umożliwiając rozwój ekoturystyki, w tym: wszelkich form biernego i czynnego związanych z atrakcjami lasu (zbiór płodów runa leśnego) czy wypoczynku nad wodą. ą atrakcją turystyczną jest odwiedzenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.
Turystyka kwalifikowana: Ostoja stwarza duże możliwości uprawiania turystyki aktywnej, m.in. dobre warunki dla turystyki rowerowej.
Wzdłuż całego obszaru można znaleźć wiele możliwości noclegu w hotelach dużych miast i, poza nimi, w kwaterach agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą:

  • intensywna gospodarka rolna, scalanie pól i likwidacja miedz;
  • zanieczyszczenia wód;
  • osuszanie terenu;
  • intensywna gospodarka leśna, wycinanie starych drzew.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Grodzisko Ryczyńskie - rezerwat przyrody
• Kanigóra - rezerwat przyrody
• Łacha Jelcz - rezerwat przyrody
• Zwierzyniec - rezerwat przyrody
• Stobrawski Park Krajobrazowy (52 636 ha; 1999) - park krajobrazowy

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• minóg strumieniowy - ryba
• ortolan - ptak
• gąsiorek - ptak
• muchołówka mała - ptak
• muchołówka białoszyja - ptak
• jarzębatka - ptak
• lerka - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• zimorodek - ptak
• lelek - ptak
• derkacz - ptak
• zielonka - ptak
• żuraw - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• kania czarna - ptak
• kania ruda - ptak
• trzmielojad - ptak
• bielik - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• bączek - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu ul.1-go Maja 6, 45-068 Opole http://opole.rdos.gov.pl/
Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole www.orot.pl
Namysłowska Lokalna Organizacja Turystyczna Pl. Wolności 12a 46-100 Namysłów www.namyslow.pl
Dolnośląska Regionalna Organizacja Turystyczna, Wrocław www.dot.org.pl

Jednostki administracyjne:

• Oława m. (oławski, woj. dolnośląskie)
• Oława (oławski, woj. dolnośląskie)
• Jelcz-Laskowice (oławski, woj. dolnośląskie)
• Czernica (wrocławski, woj. dolnośląskie)
• Święta Katarzyna (wrocławski, woj. dolnośląskie)
• Wrocław (Wrocław, woj. dolnośląskie)
• Brzeg (brzeski (opolskie), woj. opolskie)
• Skarbimierz (brzeski (opolskie), woj. opolskie)
• Lewin Brzeski (brzeski (opolskie), woj. opolskie)
• Lubsza (brzeski (opolskie), woj. opolskie)
• Dąbrowa (opolski (opolskie), woj. opolskie)
• Dobrzeń Wielki (opolski (opolskie), woj. opolskie)
• Popielów (opolski (opolskie), woj. opolskie)