Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Waćmierz

Kod obszaru:

PLH220031

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

388,3 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Falisty teren, zagospodarowany rolniczo, gdzie wśród pól rozrzucone są zagłębienia z torfowiskami, eksploatowanymi w przeszłości. Występują na nich zbiorniki o charakterze dystroficznym, zasiedlone przez strzeblę błotną. Obszar ma kształt wydłużony w kierunku północ - południe, przecięty równoleżnikowo odcinkiem szosy do Waćmierza. Pojedynczo rozrzucone gospodarstwa znajdują się przy granicy lub na obrzeżach obszaru. Skupienie zbiorników z bogatą populacją strzebli błotnej.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Ostoja znajduje się w pobliżu miasta Tczew. Dojazd do Tczewa autobusem lub komunikacją PKP. Następnie połączeniami miejscowymi Dojazd do miejscowości Swarożyn lub Waćmierek. Poruszający się własnym środkiem transportu: droga 91 Z Tczewa, a następnie droga numer 22 w kierunku Starogardu Gdańskiego. Można także jechać autostradą A1 do Tczewa. Bliskie sąsiedztwo Tczewa zapewnia zróżnicowaną bazę noclegową i gastronomiczną.

Przez Gminę przebiega "Rowerowy Szlak Nadwiślański Doliny Dolnej Wisły" rozpoczynający się w miejscowości Cierpice, a kończy na Zamku Bierzgłowskim w okolicach Torunia. Najbardziej znany z zabytków jest kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Subkowach oraz zespół dworsko-parkowy w Rybakach oraz dwór w Małym Garcu.

Zagrożenia:

  • ewentualne niszczenie zbiorników (zasypywanie, osuszanie) lub ich naturalne zanikanie (zarastanie i wypłycanie);
  • przekształcanie zbiorników w stawy rekreacyjne, a zwłaszcza zarybiane gatunkami ryb drapieżnych;
  • intensyfikacja rolniczego lub rekreacyjnego zagospodarowania terenu, szczególnie z chemizacją.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• żuraw - ptak
• łabędź krzykliwy - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• kumak nizinny - płaz
• strzebla błotna * - ryba

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk, tel.: (58) 68 36 800, http://www.gdansk.rdos.gov.pl, e-mail: wsr@gdansk.uw.gov.pl
  • Tczewskie Centrum Sportu i Turystyki w Tczewie
  • Informacje o szlakach turystycznych pieszych i rowerowych na stronie: http://www.rowery.kociewie.eu/
  • Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Długi Targ 8/10, 80-958 Gdańsk, www.prot.gda.pl, it@prot.gda.pl

Jednostki administracyjne:

• Subkowy (tczewski, woj. pomorskie)