Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Przymorskie Błota

Kod obszaru:

PLH220024

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1688,9 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje fragment równiny błot przymorskich na zachód od Ustki, wraz z Jeziorem Modła. Dominującym zbiorowiskiem roślinnym są dobrze zachowane szuwary trzcinowe i turzycowe, które zarastają eutroficzne Jezioro Modła. Znaczny udział powierzchniowy mają lasy olsowe i acydofilne dąbrowy. W zachodniej części obszaru występują bardzo dobrze zachowane torfowiska wysokie i przejściowe oraz płaty borów i brzezin bagiennych, a także zarośli woskownicy europejskiej. Bardzo dobrze są zachowane wartościowe zbiorowiska torfowiskowe i szuwarowe oraz zarośla woskownicy europejskiej. Bogata jest tu flora roślin naczyniowych, z rzadkimi i zagrożonymi gatunkami. Obszar ma także duże znaczenie dla ochrony ptaków.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar leży około 5 km od wybrzeża morskiego. Można tu dojechać z Ustki 6 km drogą na południowy zachód do Duninowa. W okolicy znajdują się licznie ośrodki wypoczynkowe co daje duże możliwości wyboru miejsca noclegowego i punktu gastronomicznego o dowolnym standardzie.

Ustka

Do miasta można dojechać indywidualnie drogą krajową nr 21 i wojewódzką nr 203, autobusem PKS lub pociągiem.

Turystyka krajoznawcza: Muzeum Wsi Usteckiej, 21,5-metrowa Latarnia Morska z 1892 roku, Bałtycka Galeria Sztuki, Muzeum Chleba, Usteckie Spichlerze, Usteckie Łazienki, kościół z XIX wieku (w środku ołtarzowy krucyfiks z XVII wieku), port, baza Morskich Ratowników.

Turystyka aktywna: piesza (szlak czerwony – Północny Łeba - Jałowiec (-Wicie) długość 9,6 km, szlak żółty – Południowy Łeba - Gardna Wielka, długość 39 km, leśna ścieżka dydaktyczna "Orzechowska Wydma"), rowerowa ("Szlakiem Zwiniętych Torów", Ustka - Charnowo - Strzelino – Słupsk, Ustka - Wytowno - Machowino - Bydlino - Włynkówko – Słupsk)konna, kajakowa, nurkowanie, wędkarstwo, tenis.

Postomino

Gmina Postomino położona jest na wschodniej granicy województwa zachodniopomorskiego. Przez gminę prowadzi droga wojewódzka nr 203 łącząca Postomino z Darłowem (22 km) i Ustką (16 km). Odległość z Postomina do stolicy powiatu, Sławna wynosi 15 km. Pas nadmorski gminy rozciąga się na długości 15 km ukazując olbrzymią różnorodność (klif, wydmy, piaszczysta plaża).

W gminie warto zobaczyć:

 • Jarosławiec - Stara, nadmorska wieś rybacka z XVI w., obecnie miejscowość wczasowo turystyczna zabudowana ośrodkami wczasowymi i domkami campingowymi. Nad wsią góruje latarnia morska o wysokości 33,3 m z 1836 roku. Na uwagę zasługuje ryglowa zabudowa z XIX w. Atrakcją są tu również strome brzegi klifowe porośnięte drzewami (stanowiska sosny czarnej) oraz roślinność wydmowa z chronionym mikołajkiem nadmorskim.
 • Jeziorzany - Wieś turystyczna 1,5 km od morza. Przebiega przez nią ścieżka przyrodnicza Łącko - Jezierzany - Jarosławiec. Położona jest na skraju Jeziora Wicko o pow. 1059 ha, nad jeziorem stoi chałupa pokryta trzciną.
 • Naćmierz - Wieś o układzie ulicówki, atrakcyjna krajobrazowo ze względu na rozległe panoramy z wnętrza wsi.
 • Łącko - Wieś turystyczna położona nad jeziorem Wicko, do której prowadzi ścieżka przyrodnicza z Jarosławca. Centralny punkt wsi zajmuje późnogotycki kościół z XVI w. oraz gotycka brama wjazdowa na cmentarz przykościelny. Dziedziniec kościoła otacza 10 wiekowych lip uznanych za pomnik przyrody. Drzewostan w parku przykościelnym o pow. 3 ha liczy sobie 200 - 300 lat. Znajdują się tu budynki o konstrukcji szachulcowej.
 • Postomino - Siedziba władz gminnych, położona wśród malowniczych wzgórz morenowych, z których najwyższa Srebrnogóra ma 62 m n.p.m.. Na skraju wsi w stronę Jarosławca znajduje się punkt widokowy, z którego rozlega się malowniczy krajobraz, ukształtowanie terenu uwypukla morenowe wzgórza, lasy bukowe, dębowe oraz mieszane. W Postominie zobaczyć można kościół parafialny pw. Św. Floriana z 1846 roku z amboną i chrzcielnicą z XVII w.
 • Marszewo - Wieś położona nad malowniczym polodowcowym jeziorem Marszewo z piaszczystą plażą, gdzie corocznie odbywają się Mistrzostwa Polski Zdalnie sterowanych Modeli Żaglowych. Przy jeziorze przebiega nasyp kolejowy będący trasą rowerową.
 • Rusinowo - W miejscowości tej zachowały się budynki inwentarskie z 1812 roku, trzy budynki szachulcowe z lat 1836 - 1840, kościół pw. Narodzenia Marii Panny z 1873 roku wzniesiony na granitowym cokole z wysoką wieżą krytą łupkiem. Na uwagę zasługuje odkryty przez archeologów grobowiec mieszczący się na skraju wsi w kierunku Darłowa.
 • Pieńkowo - Na uwagę zasługuje zachowany w całości pałac z 1905 roku. Usytuowany jest on w otoczeniu parkowym w stylu angielskim o pow. 7 ha nad jeziorem Pieńkowo o pow 9 ha.. Zachowany jest też kościół filialny p.w. Chrystusa Króla z gotycką wieżą z XV w. oraz barokowym ołtarzem z XVIII w.

Turystyka aktywna: kajakowa (rzeka Wieprza), rowerowa (czerwony Szlak Nadmorski wzdłuż wybrzeża i zielony ze Sławna do Ustki).

Turystyka krajoznawcza: malownicze wzgórza morenowe-najwyższe Srebrnogóra 62 m n.p.m., kościół parafialny pod wezwaniem Św. Floriana z 1846 roku z amboną i chrzcielnicą z XVII wieku.

Zagrożenia:

 • melioracje bagien,
 • zanieczyszczenia wód,
 • eutrofizacja i wypłycanie wód,
 • ekspansja gatunków szuwarowych na siedliska łąkowe.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Jezioro Modła - rezerwat leśny
• Pas Pobrzeża na zachód od Ustki - rezerwat leśny
• Zaleskie Bagna - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, tel.: (58) 683 68 00, wsr@gdansk.uw.gov.pl, http://www.gdansk.rdos.gov.pl
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, tel.: (91) 430 52 00, fax.: (91) 430 52 29, sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl, http://szczecin.rdos.gov.pl

Informacja turystyczna:

 • Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, tel./fax. (58) 323 32 04, (58) 323 32 03, prot@prot.gda.pl, www.prot.gda.pl

Jednostki administracyjne:

• Postomino (sławieński, woj. zachodniopomorskie)
• Ustka (słupski, woj. pomorskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska