Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Jeziorka Chośnickie

Kod obszaru:

PLH220012

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

214,3 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Jeziorka Chośnickie leżą w regionie administracyjnym Słupska, w województwie pomorskim. Teren ten prawie całkowicie porośnięty jest lasem iglastym i tylko na nieznacznej części można zauważyc siedliska rolnicze. Kompleks Jeziorek Chośnickich położony jest na granicy wododziału Słupi i Łupawy. Obejmuje on siedem zbiorników wodnych o charakterze dystroficznym z mineralnymi wyniesieniami oraz torfowiska wysokie typu bałtyckiego. Torfowiska te porośnięte są borami i brzezinami bagiennymi. Natomiast na mineralnych wyniesieniach występują kwaśne buczyny, kwaśna dąbrowa i bory sosnowe. Na obszarach tych stwierdzoino wiele rzadkich torfowiskowych roślin zarodnikowych i naczyniowych, z czego znaczna częśc to gatunki prawnie chronione w Polsce. Można tu spotka rosiczkę okrągłolistną, poryblin jeziorny oraz kilkusetletnie dęby, a rzadkie chronione w Europie gatunki zierząt to puchacz, żyraw i dzięcioł czarny. Dodatkowym walorem są zbiorowiska mszarów przejściowotorfiskowych , które występują wokoło jeziorek dystroficznych. Obszar Jeziorek Chośnickich obejmuje teren rezerwatu przyrody Jeziorka Chośnickie.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Na obszarze Jeziorek Chośnickich zachowały się unikatowe w skali europejskiej enklawy przyrody z krystalicznie czystymi jeziorami, pięknymi borami sosnowymi, fauną i florą niespotykaną nigdzie indziej. Wśród wzgórz, jezior i lasów można odnaleźć ciszę, zakosztować pieszych wędrówek po dziewiczej przyrodzie, powędkować i skorzystać z orzeźwiających kąpieli w czystych wodach jezior. Duże zalesienie sprzyja obfitości zwierzyny łownej, jak dziki, jelenie, sarny. Dla spragnionych innych wrażeń w miejscowości Struga, na rzece Słupi, znajduje się najstarsza w Europie (z 1897 r.) czynna elektrownia wodna. Pozostałe atrakcje turystyczne to grodziska, kurhany i inne obiekty archeologiczne oraz zabytkowy kościół neoromański z 1854 roku z barokową chrzcielnicą. Godny zauważenia jest wiekowy park za "Leśnym Dworem", nad jez. Węgorzyno oraz kościół i dwór w Suleczynie, cmentarzysko kurhanowe z kręgami kamiennymi oraz zarysy pozostałych jeszcze, prehistorycznych kurhanów koło Mściszewic. Wśród wielu uroków są również interesujące trasy rowerowe, które zadowolą cyklistów Niewątpliwym atutem jest również baza turystyczna, która może zaspokoić potrzeby turystów przybywających całymi rodzinami. Do dyspozycji są gospodarstwa agroturystyczne i ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty restauracje, camping, kawiarnie. Dla amatorów sportu dostępne są korty tenisowe i wypożyczalnia sprzętu wodnego . W okolicznych wsiach są organizowane zabawy i festyny letnie np. ogólnopolskie regaty jachtów sterowanych radiem. Informacja turystyczna: Punkt Informacji Turystycznej Sulęczyno, tel. 684-47-91 informacja dostępna jest również w Gdańsku Gdyni Sopocie i Ustce.
Bliższe informacje o obszarze można uzyskać w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, ul. Długi Targ 8/10, 80-958 Gdańsk, warto zajrzeć na stronę internetową: www.prot.gda.pl lub w razie pytań skontaktować się drogą mailową: it@prot.gda.pl.
Można również skontaktować się z jedną z Lokalnych Organizacji Turystycznych (w Chojnicach, Gdańsku, Gdyni, Tczewie, Krynicy Morskiej, Kwidzyniu, Łebie, Czarnej Dąbrówce, Szymbarku, Liniewie, Ustce, Człuchowie, Lęborku, Słupsku, Sztumie, Jastarni, Kartuzach, Sopocie, Wejherowie, Bytowie, Sztutowie).
Lokalne Grupy Działania mają swe siedziby w Kartuzach, Starogardzie Gdańskim, Morzeszczynie, Debrznie, Słupsku, Miastku, Chojnicach.

Zagrożenia:

Głównym zagrożeniem występującym na obszarze Jeziorek Chośnickich jest odwadnianie i osuszanie terenu.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Jeziorka Chośnickie - rezerwat przyrody

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• dzięcioł czarny - ptak
• puchacz - ptak
• żuraw - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57; 80-748 Gdańsk Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Długi Targ 8/10; 80-958 Gdańsk, Tel.: (58) 320 41 39 begin_of_the_skype_highlighting              (58) 320 41 39      end_of_the_skype_highlighting, 323 32 03, 323 32 04, 323 32 05, Fax.: (58) 323 32 03, it@prot.gda.pl; www.prot.gda.pl http://www.gdansk.lasy.gov.pl/rdlpgdansk/jednostki/choczewo/edukacja/wedkarstwo RDLP w Gdańsku, 80-804 Gdańsk, ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19 Nadleśnictwo Lipusz, 83-424 Lipusz, ul. Brzozowa 2

Jednostki administracyjne:

• Parchowo (bytowski, woj. pomorskie)
• Sulęczyno (kartuski, woj. pomorskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska