Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Hopowo

Kod obszaru:

PLH220010

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

8,1 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar Hopowo stanowi śródleśny zbiornik o długości ok. 250 i szerokości ok. 50 m . Ma on charakter dystroficznego jeziora o głębokości ok. 1,5 m, którego brzegi zajmuje trzymetrowej szerokości pas pła torfowcowego. Roślinność wodną tworzy zespół rdestnicy pływającej, który poza gatunkiem charakterystycznym, porastającym obficie cały akwen, reprezentowany jest przez grążela żółtego, a w strefie przybrzeżnej przede wszystkim przez rogatka sztywnego. Płytkie przybrzeżne partie we wschodniej i zachodniej części zbiornika zajmuje zespół pałki szerokolistnej otoczony od strony lądu zaroślami brzozowymi zespołu. Bezpośrednie otoczenie zbiornika stanowi las sosnowy. Dystroficzne jezioro, usytuowane w morenowym zagłębieniu terenu, stanowi jedno z największych i najbogatszych stanowisk strzebli błotnej na obszarze Pojezierza Kaszubskiego. Ze względu na naturalny charakter i znaczne rozmiary jest to jeden z najcenniejszych obiektów dla ochrony tego gatunku w Polsce.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Najdogodniejszy dojazd PKS-em z Gdańska w kierunku Kartuzy do Somonina. Kwatery agroturystyczne można znaleźć w pobliskich Ostrzycach. Przez Gminę Somonino, położoną na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego u stóp Wzgórz Szymbarskich, przepływa rzeka Radunia. Pobliskie Jezioro Duże oraz Jezioro Rąty umożliwiają uprawianie wielu sportów wodnych. Zimą gmina oferuje wyciągi narciarskie oraz szlaki dla narciarzy biegowych, gdyż śnieg leży tu najdłużej na całym Pomorzu Gdańskim. Atrakcją zimową są także zorganizowane kuligi, a przez cały rok - wycieczki piesze. Warto odwiedzić Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach z bogatymi zbiorami m.in. etnograficznymi. Cały region słynie z żywego folkloru, zachowania odrębnego języka i innych tradycji kaszubskich. Kartuzy to także Centrum informacji turystycznej i Siedziba Dyrekcji Parku Krajobrazowego.
Bliższe informacje o obszarze można uzyskać w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, ul. Długi Targ 8/10, 80-958 Gdańsk, warto zajrzeć na stronę internetową: www.prot.gda.pl lub w razie pytań skontaktować się drogą mailową: it@prot.gda.pl.
Można również skontaktować się z jedną z Lokalnych Organizacji Turystycznych (w Chojnicach, Gdańsku, Gdyni, Tczewie, Krynicy Morskiej, Kwidzyniu, Łebie, Czarnej Dąbrówce, Szymbarku, Liniewie, Ustce, Człuchowie, Lęborku, Słupsku, Sztumie, Jastarni, Kartuzach, Sopocie, Wejherowie, Bytowie, Sztutowie).
Lokalne Grupy Działania mają swe siedziby w Kartuzach, Starogardzie Gdańskim, Morzeszczynie, Debrznie, Słupsku, Miastku, Chojnicach.

Zagrożenia:

Główne zagrożenie stanowią intensywnie postępujące zmiany sukcesyjne. Niekorzystna działalność człowieka polega obecnie przede wszystkim na intensywnym wyławianiu ryb, w tym strzebli błotnej. Powoduje to zauważalny spadek liczebności tego chronionego gatunku obserwowany w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• strzebla błotna * - ryba

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57; 80 - 748 Gdańsk Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Długi Targ 8/10; 80-958 Gdańsk Tel.: (58) 320 41 39, 323 32 03, 323 32 04, 323 32 05, Fax.: (58) 323 32 03, it@prot.gda.pl; www.prot.gda.pl http://www.gdansk.lasy.gov.pl/rdlpgdansk/jednostki/choczewo/edukacja/wedkarstwo RDLP w Gdańsku, 80-804 Gdańsk, ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19, tel. (058) 321 22 00 Nadleśnictwo Kolbudy, 83-050 Kolbudy, ul. Os. Leśników 15, tel. (058) 682 73 95

Jednostki administracyjne:

• Somonino (kartuski, woj. pomorskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska