Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Forty Nyskie

Kod obszaru:

PLH160001

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

55,4 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoja położona jest na terenie parku miejskiego w Nysie i obejmuje część rozległej, XIX - wiecznej fortyfikacji obronnej. Jest to jedno z ważniejszych zimowisk nietoperzy na Śląsku. Występuje tu 5 gatunków nietoperzy cennych w skali europejskiej: mopek, nocek Bechsteina, nocek duży, nocek orzęsiony i podkowiec mały. Około 70% powierzchni ostoi porasta grąd środkowoeuropejski - siedlisko ważne dla ochrony bioróżnorodności w Europie. Na terenie ostoi stwierdzono także występowanie trzech gatunków dzięciołów cennych dla przyrody Europy: dzięcioła średniego, dzięcioła czarnego i dzięcioła zielonosiwego.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Ostoja znajduje się na terenie miasta Nysa leżącego na Przedgórzu Sudeckim. Najlepiej dotrzeć tu pociągiem z Opola i Katowic lub autobusem PKS z Opola i Wrocławia.
Ekoturystyka: Na terenie twierdzy Nyskiej wyznaczona została ścieżka przyrodniczo - dydaktyczna "Przez stok bojowy Fortu Prusy".
Turystyka krajoznawcza: W Nysie trzeba zwiedzić kościół św. Jakuba oraz pojezuicki zespół klasztorny. Do Nysy warto przyjechać w lipcu, na Dni Twierdzy Nysa, kiedy to odbywa się inscenizacja bitwy z 1807 r. - zdobycie twierdzy Nysa przez wojska Napoleona. W maju natomiast odbywa się duża impreza kulturalno-rozrywkowa "Dni Nysy".
Turystyka kwalifikowana: Miłośnicy sportów wodnych mogą spędzić czas nad jeziorem Nyskim lub niedalekim jeziorem Otmuchowskim.
W Nysie znajduje się kilka hoteli, szkolne schronisko młodzieżowe, restauracje i bary. Można tu również wypocząć w jednym z wielu gospodarstw agroturystycznych m.in. w Ligocie Wielkiej, Sarnowicach i Otmuchowie. W Skorochowie (nad jeziorem Nyskim) znajduje się ośrodek rekreacyjny z domkami kempingowymi i pokojami gościnnymi.

Zagrożenia:

Głównym zagrożeniem dla przyrody ostoi jest penetracja miejsc występowania nietoperzy, zwłaszcza w okresie ich hibernacji. Nietoperzom zagrażają również środki chemiczne używane podczas zabiegów konserwatorskich i remontowo-budowlanych fortów. Na terenie twierdzy obserwowane były również przypadki świadomego zabijania nietoperzy poprzez ich podpalanie.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• podkowiec mały - ssak
• mopek - ssak
• nocek orzęsiony - ssak
• nocek Bechsteina - ssak
• nocek duży - ssak
• dzięcioł średni - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• dzięcioł czarny - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu ul. 1-go Maja 6, 45-068 Opole tel. (77) 447 23 20, fax (77) 44-72-335 e-mail: RDOS.opole@rdos.gov.pl, http://opole.rdos.gov.pl/
Biuro Obsługi Turystycznej PTTK, Nysa
Nyskie Centrum Informacji Turystycznej
Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole www.orot.pl
Urząd Miasta i Gminy Nysa ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa tel. (77) 408 05 00
Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji "Twierdza Nysa" 48-300 Nysa, ul. Bolesława Śmiałego 18 tel/fax:(77) 433 84 46
Opolski Urząd Wojewódzki ul. Piastowska 14, 45-082 Opole tel. (77) 452 43 53 www.opole.uw.gov.pl

Jednostki administracyjne:

• Nysa (nyski, woj. opolskie)