Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Kantor Stary

Kod obszaru:

PLH140007

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

97 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar pokrywa się przestrzennie z istniejącym rezerwatem leśnym (o tej samej nazwie). Leży na skraju większego zwartego kompleksu leśnego (1500ha). Na terenie obszaru dobrze zachowane lasy grądowe i łęgowe oraz liczne drzewa pomnikowe.
Obszar położony na skraju zwartego kompleksu leśnego o powierzchni około 1500 ha w obrębie Węgrów, leśnictwo Ruchna. Kompleks leśny otaczają pola uprawne. Obejmuje wielogatunkowe lasy liściaste z licznymi drzewami pomnikowymi. Lasy należą do trzech typów siedliskowych: las świeży, las wilgotny i las mieszany świeży.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Kantor Stary warto zobaczyć - grąd środkowoeuropejski i łęg dębowo - wiązowo - jesionowy były dominującymi zbiorowiskami leśnymi na niżu europejskim w czasach przedhistorycznych, przed wprowadzeniem przez człowieka rolnictwa na tych ziemiach. Sporym przeżyciem jest zobaczyć jak taki las mógł wówczas wyglądać. Do obszaru najlepiej dotrzeć od strony Ruchnej do której można dojechać komunikacją autobusową np. z Węgrowa. Nocleg w Węgrowie w pokojach gościnnych. Sam obszar jest niewielki ale można go odwiedzić podczas pieszej lub rowerowej wycieczki po dużym kompleksie leśnym otaczający ten obszar. Ponadto okolica obfitująca w osobliwości historyczne - np. krzyżacki zamek w Liwie, zabytki średniowieczne i barokowe, turnieje rycerskie itp.
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. ul. Ciołka 10 A, p. 201, 221 w Warszawie. Można zapoznać się ze stronę internetową ROT Mazowsze: www.mrot.pl a w razie szczegółowych pytań skontaktować się mailowo: biuro@mazowsze.mrot.pl. Lokalne organizacje turystyczne (LOT) w województwie mazowieckim można odwiedzić w Przasnyszu (LOT Północnego Mazowsza), Ostrołęce (Kurpiowska Organizacja Turystyczna), Siedlcach (Nadbużańska LOT), Ossowie/Kobyłce (LOT "Cud nad Wisłą”), Nowym Dworze Mazowieckim (LOT Trzech Rzek), Ostrowi Mazowieckiej (Powiatowa Organizacja Turystyczna).

Zagrożenia:

obniżenie poziomu wód gruntowych, wydeptywanie

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Kantor Stary - rezerwat przyrody
• Siedlecko-Węgrowski Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazu

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie, 03-841 Warszawa, ul. Grochowska 278, Nadleśnictwo Łochów, 07-130 Łochów 25, ul. Wyszkowska 28, tel. (022) 675 11 24.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, http://www.warszawa.rdos.gov.pl, e-mail: rdos.warszawa@mazowieckie.pl, fax: (022) 55 65 602, tel.: (022) 55 65 600
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Ciołka 10 A, pokój 201, 221, 01-402 Warszawa, tel.: (22) 877 20 10, fax: (22) 877 22 70, e-mail: biuro@mazowsze.mrot.pl, strona internetowa: http://www.mrot.pl
Wojewódzki Zespół Specjalistyczny województwa mazowieckiego

Jednostki administracyjne:

• Liw (węgrowski, woj. mazowieckie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska