Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Lasy Parczewskie

Kod obszaru:

PLB060006

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

14024,3 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmujący duży kompleks Lasów Parczewskich, położonych między rzeką Tyśmienicą a Kanałem Wieprz-Krzna, a także znajdujące się w tym rejonie łąki „Ochoża”. W jego skład wchodzą ponadto niewielkie fragmenty terenów rolniczych, stawów rybnych, 3 jeziora: Czarne Gościnieckie, Kleszczów i Miejskie, a także torfowiska przejściowe. W ostoi przeważają bory sosnowe i mieszane. W obniżeniach terenu i dolinach rzek: Ochoża, Piwonia-Bobrówka i Konotopa spotykane są olsy i łęgi ochowo-lesionowe, a miejscami również bory bagienne. Obszar jest ostoją ptaków o randze europejskiej. Odnotowano tu występowanie przynajmniej 23 gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej. 5 gatunków zostało wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Lęgi odbywa tu powyżej 1% krajowej populacji bielika, trzmielojada, puchacza i podgorzałki, dla której jest to jedno z nielicznych stałych lęgowisk w Polsce. W ostoi stwierdzono też wysokie zagęszczenie bociana białego i dzięcioła białogrzbietego.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Uścimów:
Nowa Jedlanka: schronisko młodzieżowe, Krasne: ośrodek wypoczynkowy „Krasne” i „Relax”, pola namiotowe i gospodarstwa agroturystyczne.
W sąsiedztwie lasów znajdują się śródleśnie jeziora: Gościnnieckie, Czarne, Obradowskie oraz stawy: Wiklik, Rumieniec, Płonne, Prokop.
Przez Lasy Parczewskie biegnie turystyczny Szlak Partyzancki, oznaczony kolorem czerwonym i szlak zielony "Leśny".
Bieg Jezior: impreza sportowa organizowana cyklicznie

Ostrów Lubelski:
Jezioro Miejskie i Mytycze, Lasy Parczewskie, agroturystyka, park krajobrazowy Pojezierze Łęczyńskie, rekreacja na terenie jezior, źródełko wodne w Jamach, kaplica Mauzoleum w Jamach.
Ostrów Lubelski: PTTK Oddział w Chełmie, Informacja Turystyczna w Chełmie

W rejon ostoi można się dostać własnym środkiem transportu lub komunikacją autobusową. Na jej terenie znajduje się kilka znakowanych szlaków pieszych, szlak rowerowy oraz ścieżki edukacyjne. Zwiedzając ostoję watro zwrócić uwagę na liczne pamiątki wojenne porozrzucane po Lasach Parczewskich. Wśród nich są mogiły i cmentarze partyzanckie, a także odrestaurowane ziemianki. W leżącej na skraju obszaru Sosnowicy zachowała się zabytkowa oficyna, będąca pozostałością pałacu Sosnowskich, a także stara cerkiew i kościół z przełomu XVIII i XIX w. Natomiast w leżącym po przeciwnej stronie obszaru Parczewie godne uwag są: XVIII-wieczna dzwonnica, kościół oraz dwie XIX-wieczne synagogi. Baza noclegowa i gastronomiczna w rejonie ostoi oferuje spory i zróżnicowany wybór. Skoncentrowana jest ona na terenie: Parczewa, Białki i Sosnowicy.

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107 w Lublinie. Lokalne organizacje turystyczne można odwiedzić w Nałęczowie, Włodawie, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie.

Zagrożenia:

Za najpoważniejsze uważa się obniżanie poziomu wody gruntowej oraz zanieczyszczenie wód płynących. Ponadto niekorzystne zmiany wywołuje zaniechanie wypasu i gospodarki łąkarskiej oraz zaniechanie bądź zbyt intensywna gospodarka stawowa.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Jezioro Obradowskie - rezerwat przyrody
• Królowa Droga - rezerwat przyrody
• Lasy Parczewskie - rezerwat przyrody
• Park Krajobrazowy Pojezierze Łęczyńskie - park krajobrazowy
• Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazu

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• ortolan - ptak
• gąsiorek - ptak
• muchołówka mała - ptak
• muchołówka białoszyja - ptak
• jarzębatka - ptak
• lerka - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• dzięcioł białogrzbiety - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• zimorodek - ptak
• lelek - ptak
• puchacz - ptak
• derkacz - ptak
• żuraw - ptak
• jarząbek - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• trzmielojad - ptak
• bielik - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• podgorzałka - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

- Wojewódzki konserwator przyrody województwa lubelskiego - Lubelski Urząd Wojewódzki Lublin - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (081) 74 ? 24 ? 330, tel.: (081) 74? 24 ? 312 - Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa - Informacja Turystyczna w Chełmie http://www.itchelm.pl/ - Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie ul. Lubelska 139d/15 22-109 Chełm 6 e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl, tel. 507 324 323, 600 970 932, http://ow_chelm.pttk.pl

Jednostki administracyjne:

• Uścimów (lubartowski, woj. lubelskie)
• Ostrów Lubelski (lubartowski, woj. lubelskie)
• Dębowa Kłoda (parczewski, woj. lubelskie)
• Parczew (parczewski, woj. lubelskie)
• Sosnowica (parczewski, woj. lubelskie)