Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dąbrowa Grotnicka

Kod obszaru:

PLH100001

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

101,5 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar leży na polodowcowej równinie u podnóża krawędzi Wzniesień Łódzkich. W całości obszar porośnięty jest liściastymi lasami - grądem środkowoeuropejskim oraz świetlistą dąbrową, która zajmuje aż 60% powierzchni obszaru. Jest to największa dąbrowa świetlista w województwie łódzkim. W drzewostanie dominują dęby i sosny, których wiek nierzadko przekracza 100-120 lat.
Występuje tu 5 chronionych gatunków roślin, w tym cenny dzwonecznik wonny, którego populacja liczy ok. 10-25 osobników. Fauna reprezentowana jest m.in. przez żmiję zygzakowatą.
Obszar położony jest wewnątrz dużego kompleksu "Lasów Grotnickich”.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Dojazd do ostoi własnym środkiem transportu jest możliwy, gdyż obszar - w zarządzie Lasów Państwowych - jest dostępny dla ruchu turystycznego przez cały rok. Do obszaru można dotrzeć również dotrzeć komunikacją autobusową i kolejową z Łodzi i Zgierza do stacji Grotniki. Trasę Zgierz - Grotniki można także pokonać na rowerze - wśród wielu tras są takie, które można pokonać w pół godziny oraz dłuższe, które pozwalają poznać walory krajobrazu lasu grotnickiego. Ze Zgierza prowadza także inne szlaki rowerowe i piesze, np. śladami II Wojny Światowej.
Na terenie Lasu Grotnickiego wytyczono interesujące przyrodniczo oraz kulturowo szlaki turystyczne, rowerowe oraz ścieżkę zdrowia.
Istnieje możliwość przenocowania w ośrodkach wypoczynkowych i kwaterach agroturystycznych w Grotnikach.

Zagrożenia:

Podstawowym zagrożeniem są przemiany prowadzące do przekształcania świetlistej dąbrowy w grąd. Wśród innych wymienia się również zanieczyszczenie powietrza oraz wzmożoną penetrację lasu przez ludzi.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Dąbrowa Grotnicka - rezerwat przyrody
• Sokolnicki Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazu

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) *

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• dzwonecznik wonny

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, 91-402 Łódź, ul. J. Matejki 16, tel. (0-42) 631-79-00. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, http://lodz.rdos.gov.pl/, rdos@lodz.uw.gov.pl, tel. (0 42) 664 11 35, fax. (0 42) 664 21 66 Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Łęczyckiej, www.leczyca.pl, lotleczyca@op.pl, tel. (0-24) 721 89 65

Jednostki administracyjne:

• Zgierz (zgierski, woj. łódzkie)