Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Nietoperek

Kod obszaru:

PLH080003

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

7377,4 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje fragment fortyfikacji Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. W 40% są to tereny rolne, a pozostałą część stanową lasy – 48% powierzchni terenu. W skład ostoi wchodzi największe zimowisko nietoperzy w środkowej Europie – podziemne tunele długości, w których zimuje ponad 29 tys. osobników należących do 12 gatunków nietoperzy. Wśród nich znajdują się 4 gatunki z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. W skład ostoi wchodzą także tereny naziemne obejmujące żerowiska i trasy migracji nietoperzy leżące w Zespole Przyrodniczo - Krajobrazowym "Uroczyska MRU", stanowiącego otulinę podziemnych rezerwatów nietoperzy "Nietoperek" i "Nietoperek II".
Występują tu również 2 gatunki płazów figurujące w tym załączniku.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Do ostoi najłatwiej dostać się komunikacją autobusową lub własnym środkiem transportu, a nawet dotrzeć rowerem lub pieszo wyruszając z odległego o kilka kilometrów Międzyrzecza.
Turystyka ekologiczna: W rejonie ostoi znajduje się ścieżka edukacyjna i Stacja Chiropterologiczna prowadzona przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego. Na trasie pomiędzy miejscowościami Nietoperek i Pniewy znajduje się wieża widokowa skąd rozciąga się interesujący widok.
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, konna, sporty wodne.
Turystyka krajoznawcza: Ostoja obejmuje 30-to kilometrową sieć fortyfikacji, stanowiących część hitlerowskiego Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego z lat 1933-1945. Nadziemne fragmenty MRU można zwiedzić poruszając się Europejskim Długodystansowym Szlakiem Pieszym. Podziemne tunele, znajdujące się na głębokości 30-50 m, połączone są z powierzchnią ziemi kilkoma szybami wentylacyjnymi i korytarzami wiodącymi do bunkrów można zwiedzać. Wejście do podziemnej części MSU znajduje się w Pniewach. Do zwiedzania udostępniono np. Pętlę Nietoperską - Podziemną Trasę Turystyczną. Odbywa się to jednak z pewnymi ograniczeniami: termin wejścia należy zarezerwować, a jesienią i zimą wstęp jest zabroniony. We wsi Nietoperek, koło Stacji Chiropterologicznej znajduje się lapidarium kamieni, stanowiących pozostałość po Wieży Bismarcka z 1914 r.
Możliwość noclegu istnieje w we wsi Nietoperek i Międzyrzeczu, gdzie również można skorzystać z bazy gastronomicznej.

Zagrożenia:

Podstawowym jest niepokojenie zwierząt przez ludzi.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Nietoperek - rezerwat przyrody
• Nietoperek II - rezerwat przyrody

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• mopek - ssak
• nocek łydkowłosy - ssak
• nocek Bechsteina - ssak
• nocek duży - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, http://www.gorzow.rdos.gov.pl Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, www.lotur.eu ?Lubrzańskie Stowarzyszenie Turystyczne?, ul. Świebodzińska 68, 66-218 Lubrza, www.lubrza.pl Urząd Gminy Międzyrzecz, 66-300 Międzyrzecz, Rynek 1.

Jednostki administracyjne:

• Międzyrzecz (międzyrzecki, woj. lubuskie)
• Lubrza (swiebodziński) (świebodziński, woj. lubuskie)
• Świebodzin (świebodziński, woj. lubuskie)
• Sulęcin (sulęciński, woj. lubuskie)