Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Polder Sątopy-Samulewo

Kod obszaru:

PL160

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Powierzchnia:

1425 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach listy IBA

Opis przyrodniczy:

Niewielka ostoja o charakterze wodno-błotnym, obejmująca polder oraz otaczające go siedliska łąkowo-rolne. Obszar ten ma ogromne znaczenie dla migrujących ptaków, podczas wędrówki zatrzymują się tu stada gęsi, kaczek, żurawi oraz ptaków siewkowych, przekraczające łącznie 33 000 os.

Ostoja położona w mezoregionie Nizina Sępopolska, stanowiącym południową część makroregionu Nizina Staropruska. Polder znajduje się w miejscu dawnego jeziora Sajno, które zostało osuszane w celach rolniczych. Istniały tu podmokłe łąki kośne, intensywnie osuszane dzięki stacji pomp. Z czasem porzucono użytkowanie łąk, a polder wypełnił się wodą, stwarzając korzystne dla ptaków przelotnych miejsca odpoczynku i żerowania. Zbiornik otoczony jest polami uprawnymi. Niewielką powierzchnię zajmują łąki kośne. Wschodnią część rozlewiska porasta szuwar trzcinowy, zaś przy zachodnim brzegu znajduje się wąski pas szuwaru niskiego.

Przy niskim stanie wody w centralnej części zbiornika bujnie rozwija się roślinność wodna z przewagą rdestu ziemnowodnego. Liczne wyspy trzcinowe stwarzają dogodne warunki do gniazdowania blaszkodziobych. Obecnie na polderze realizowane są zadania ochronne z zakresu ichtiofauny, mające na celu wyeliminowanie karasia srebrzystego- gatunku obcego w polskiej ichtiofaunie, będącego konkurentem dla rodzimych gatunków ryb. W związku z powyższym polder jest opróżniany w okresie jesienno-zimowym (średnio co 2 lata) i po wybraniu ryb napełniany ponownie. Tym samym rozlegle połacie błota przyciągają tysiące ptaków podczas migracji jesiennej. Zgromadzenia ptaków siewkowych przekraczają tu 15000 os., z przewagą czajki i siewki złotej.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Gmina Bisztynek

Zabytki:

 • Kościół pw. św. Macieja i Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa - Kościół wzniesiono w stylu gotyckim w XIV wieku, następnie rozbudowano w XVI i XVIII wieku. Wewnątrz zachował się ołtarz główny i ołtarze boczne w stylu rokokowym, gotycka rzeźba Madonny z Dzieciątkiem z II połowy XIV wieku, portret Ignacego Krasickiego oraz dziewięć obrazów Apostołów. Wokół kościoła na murze ustawione są rzeźby postaci dwunastu Apostołów naturalnej wielkości.
 • Pomnik - Bisztynek
 • Bisztynek: kościół cmentarny pw. św. Michała z lat 1618-1632, z dobudowaną wieżą i zakrystią w 1892 r.
 • Bisztynek: plebania pseudogotycka z końca XIX w.
 • Bisztynek; kościół poewangelicki z II poł. XIX w. w odbudowie po pożarze w latach 70tych XX w.
 • Bisztynek: kamieniczki z XIX i XX w.
 • Bisztynek: Brama Lidzbarska wybudowana w latach 1481-1547
 • Bisztynek: Diabelski Kamień", olbrzymi głaz narzutowy w pobliżu szkoły podstawowej
 • Grzęda: kościół z końca XVIII wieku
 • Prosity: kościół z XIV wieku
 • Paluzy: kościół z 1400 roku, przydrożne kapliczki
 • Sątopy: kościół z 1380 roku
 • Sułowo: gotycki kościół
 • Wozławki: kościół pw. św. Antoniego Opata, salowy z zakrystią od północy wybudowany został w latach 1370-1380

Turystyka aktywna:

W okolicach Bisztynka przebiega szlak prowadzący śladami wojsk napoleońskich (niebieski, europejski szlak turystyczny) możemy rozpocząć na granicy gmin Kiwity i Bisztynek, pomiędzy Rokitnikiem, a Sułowem.

Zagrożenia:

Kluczowe zagrożenie w ostoi:

 • ekspansja trzciny.

Inne ważne zagrożenia w ostoi:

 • niekorzystna regulacja poziomu wody;
 • zanieczyszczenie wód spowodowane intensyfikacją gospodarki rolnej na te¬renach wokół polderu;
 • kłusownictwo.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Polder Sątopy-Samulewo - rezerwat leśny

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• batalion - ptak
• bączek - ptak
• bąk - ptak
• bernikla białolica - ptak
• bielaczek - ptak
• bielik - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• błotniak zbożowy - ptak
• bocian czarny - ptak
• cyraneczka - ptak
• czajka - ptak
• czapla biała - ptak
• derkacz - ptak
• gąsiorek - ptak
• gęgawa - ptak
• gęś białoczelna - ptak
• gęś zbożowa - ptak
• kania czarna - ptak
• kropiatka - ptak
• lerka - ptak
• łabędź czarnodzioby (mały) - ptak
• łabędź krzykliwy - ptak
• łęczak - ptak
• mewa mała - ptak
• nur czarnoszyi - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• podróżniczek - ptak
• rybitwa białowąsa - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• rybołów - ptak
• siewka złota - ptak
• świstun - ptak
• zielonka - ptak
• zimorodek - ptak
• żuraw - ptak
• sokół wędrowny - ptak
• biegus zmienny - ptak
• kulik wielki - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn, tel.: (89) 53-72-100, fax: (89) 52-70-423, e-mail: sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl, www.olsztyn.rdos.gov.pl

Jednostki administracyjne:

• Bisztynek (bartoszycki, woj. warmińsko-mazurskie)