Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Ostoja Turecka

Kod obszaru:

PL155

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Powierzchnia:

3114 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach listy IBA

Opis przyrodniczy:

Niewielka ostoja pochodzenia antropogenicznego, obejmująca zbiorniki powstałe po eksploatacji wyrobiska węgla brunatnego z miejscami poeksploatacyjnymi, jak również czynnymi wyrobiskami. Jedno z najważniejszych lęgowisk w kraju dla mewy czarnogłowej, śmieszki i rybitwy rzecznej.

Ostoja obejmuje zbiorniki po wyrobisku węgla brunatnego, oraz tereny bezpośrednio do nich przylegające. Obszar został utworzony wyłącznie na skutek przemysłowej działalności człowieka polegającej na wydobyciu węgla brunatnego metodą odkrywkową. Ostoja składa się z trzech izolowanych przyległych części, zajętych przez głębokie wyrobiska kopalni odkrywkowych wraz z przyległymi terenami poeksploatacyjnymi. Miejsca te są silnie wyjałowione i często całkowicie pozbawione roślinności, z czasem pojawia się na nich roślinność pionierska, co w konsekwencji prowadzi do całkowitej sukcesji roślinności. Znaczna część takich obszarów jest jednak zagospodarowywana poprzez uprawę koniczyny i zalesienia. W ramach rekultywacji poeksploatacyjnych wyrobisk utworzono kilka zbiorników wodnych liczących po kilkadziesiąt - kilkaset hektarów. Na niektórych z nich powstały wyspy (zbiornik Przykona), które stały się z czasem siedliskiem lęgowym ptaków wodno-błotnych, a w szczególności mewi rybitw. Do ostoi włączono także składowiska popiołów z elektrowni z szerokimi plażami popiołowymi. W związku z ruchomym charakterem poszczególnych siedlisk na skutek ciągłej eksploatacji złóż węgla brunatnego obszar ostoi stanowią sztuczne zbiorniki wodne oraz tereny rekultywowane.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Turystyka krajoznawcza:

 • Neogotycki kościół rzymskokatolicki, pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, z witrażami i polichromią Józefa Mehoffera z początków XX wieku (konsekracja 7 września 1924);
 • Kościół ewangelicko-augsburski;
 • Ratusz miejski z II połowy XIX wieku – obecnie siedziba jedynego w Polsce Muzeum Rzemiosła Tkackiego.
 • Muzeum Rzemiosła Tkackiego
 • Domy tkaczy z XIX wieku.
 • Kaliska Kolej Dojazdowa
 • Pomnik Józefa Piłsudskiego - zaprojektowany przez Józefa Gosławskiego w 1936 roku na konkurs zorganizowany w Rzymie przez Towarzystwo im. Adama Mickiewicza. Odlew prezentowany w przestrzeni miejskiej od 1990 roku, znajduje się w Parku im. Żerminy Składkowskiej

Turystyka aktywna:

 • Trasa rowerowa „Szlakiem turkowskich jezior"
 • Szlak pomników przyrody i starych cmentarzy

Zagrożenia:

Kluczowe zagrożenie w ostoi:

 • zarastanie wyspy na zbiorniku Przykona roślinnością drzewiastą (głównie brzozą), co doprowadzi w najbliższej przyszłości do zaprzestania gniazdowania ptaków wodno-błotnych na tym obszarze.

Inne ważne zagrożenia w ostoi:

 • masowa turystyka na zbiorniku Przykona w okresie lęgowym (w tym wędkarstwo, plażowanie, windsurfing, tuż przy wyspie zbiornika);
 • niekontrolowana zabudowa terenów wzdłuż brzegów zbiornika Przykona;
 • celowe wypuszczanie lisów na wyspę celem zniszczenia gniazdujących tam ptaków;
 • penetracja wyspy i płoszenie ptaków przez wędkarzy i turystów podczas okresu lęgowego;
 • sporty wodne (w szczególności skutery wodne), zwłaszcza podczas okresu lęgowego;
 • zagospodarowywanie dużych połaci nieużytków oraz sukcesja roślinności na tych obszarach.

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 223/229, 61-485 Poznań, tel.:061 831 11 77, fax 061 831 11 99, e-mail: sekretariat.poznan@rdos.gov.pl, www.poznan.rdos.gov.pl

Tureckie Towarzystwo Turystyczne, Adres: ul. Kaliska 41, Turek 62-700, Tel: 063 289-12-28, 607 67 80 99, email: turystyka@turek.net.pl lub w LO im. T. Kosciuszki w Turku pytać o Koło Turystyczne.