Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Ostoja Kwiecewo

Kod obszaru:

PL157

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Powierzchnia:

1652 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach listy IBA

Opis przyrodniczy:

Niewielka ostoja z dominującymi siedliskami wodno-błotnymi, poprzecinanymi polami uprawnymi, łąkami i lasami. Kluczową częścią ostoi jest 5 zbiorników o zmiennym poziomie wód, na których gniazdują ptaki wodno-błotne. Ważne w skali kraju miejsce gniazdowania rybitwy czarnej, rybitwy białowąsej oraz istotne miejsce noclegowe żurawia.

Obszar ten należy do mezoregionu Pojezierze Olsztyńskie, stanowiącego zachodnią część makroregionu Pojezierza Mazurskie. Główną jednostką geomorfologiczną jest wyżyna moreny dennej o urozmaiconej rzeźbie.

Ostoja obejmuje 5 zbiorników wodnych w pobliżu wsi Kwiecewo. Niegdyś w miejscu polderów istniały zbiorniki wodne, które osuszono i przekształcono w intensywnie użytkowane łąki kośne, pastwiska i pola uprawne. Wraz z zaprzestaniem użytkowania tereny te wypełniły się wodą i do dziś funkcjonują jako poldery o zmiennym poziomie wód. Polder o największych walorach ornitologicznych znajduje się w południowej części ostoi. Jest on najpłytszy ze wszystkich, a jego strefę przybrzeżną porastają szuwary z trzciny pospolitej i palki wąskolistnej oraz kępy osoki aloesowatej. Zasilanie zbiorników to przede wszystkim wody opadowe i spływy powierzchniowe z okolicznych pól. Akweny otoczone są podmokłymi łąkami, okresowo zalewanymi szuwarami oraz polami uprawnymi. W granicach ostoi znalazły się także niewielkie kompleksy leśne, z których największy, położony w południowej części, wyróżnia się wybitnymi walorami ornitologicznymi.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Preferowany dojazd pociągiem do Olsztyna, a następnie autobusem lub transportem własnym do miejscowości na terenie gmin.

Turystyka krajoznawcza

Bogata przeszłość historyczna powiatu pozostawiła po sobie wiele interesujących pomników kultury: tajemnicze zamki krzyżackie z XIV-XV wieku, fragmenty murów obronnych, cmentarze rzymsko-katolickie i ewangelickie, kościoły gotyckie, barokowe i neogotyckie.

Turystyka aktywna w powiecie olsztyńskim:

Szlaki piesze i narciarskie

 • Szlak Kopernikowski (42 km w powiecie olsztyńskim): Olsztyn (Wysoka Brama) – Brąswałd - Most nad sztucznym korytem Łyny – Barkweda – Bukwałd – Cerkiewnik – Glotowo – Dobre Miasto – Smolajny
 • Szlak im. A. Śliwy (18,5 km): Olsztyn (Wysoka Brama) – Rezerwat Redykajny – Jezioro Tyrsko – Gutkowo – Łupsztych – Dajtki
 • Szlak (6 km + z Olsztynka do Waplewa): Olsztynek – Waplewo – Maróz – Żelazno
 • Szlak Napoleona (32 km): Gutkowo – Mątki – Jonkowo – Łomy – Pupki – Gołogóra – Skolity – Kalisty – Dąbrówka – Konradowo
 • Szlak (49,9 km): Olsztyn (Wysoka Brama) – Obrońców Tobruku – Jaroty – Bartążek – Kielary – rzeka Łyna/most – Ruś/sklep – skraj lasu – granica rezerwatu Las Warmiński – rzeka Łyna/elektrownia – skrzyżowanie dróg i duktów – Półwysep Lalka – Droga Kurki/Dąb – Kurki – Brzeźno Łyńskie – Orłowo – Łyński Młyn – przejazd kolejowy – Dobrzyń PKP
 • Szlak im. Diernowa (10,3 km): Olsztyn Jakubowo – Sanatorium
 • Szlak Błękitny (4 km): Olsztyn ul. Bałtycka – jez. Długie - Las Miejski – Jakubowo
 • Szlak (15 km): Gietrzwałd – Woryty – przez las Żelazowice - powrót do Woryt – Gietrzwałd

Leśne ścieżki przyrodnicze na terenie nadleśnictw powiatu olsztyńskiego

 • Leśna ścieżka “Sanatorium” (ok. 4 km)
 • Leśna ścieżka “Kudypska Polana”
 • Leśna ścieżka “Las bliżej nas” (ok. 3 km)
 • Leśna ścieżka “Zazdrość” (ok. 6,7 km)
 • Leśna ścieżka “Zielony szlak” (ok. 5 km)

Szlaki rowerowe

 • Dobre Miasto - Bukwałd - Dobre Miasto (47 km.), trasa nieoznakowana.
 • Podleśna - Stary Dwór - Knopin - Glotowo (9,5 km), trasa nieoznakowana.
 • Jonkowo - Łomy - Nowe Kawkowo - Szałstry - Węgajty – Jonkowo (28 km), trasa nieoznakowana.
 • Dywity - Bukwałd - Spręcowo - Różnowo - Dywity (26,5 km), trasa nieoznakowana.
 • Różynka - Skolity - Włodowo – Kłodzin (21,4 km) trasa nieoznakowana

Szlaki kajakowe

 • Szlak górnej Drwęcy
 • Szlak Marózką i Łyną do Olsztyna
 • Szlak rzeką Łyną w gminie Dobre Miasto - szlak jest efektem pracy Warsztatu Przyrodniczego Królowa Warmii – Łyna
 • Szlak rzeką Łyną
 • Szlak rzeką Marózka (trasa trudna)
 • Szlak Dadaj – Silice - projekt przygotowany przez PTTK do oznakowania: odcinek j. Dadaj – Dobre Miasto, odcinek jezioro Kosno – Barczewo, odcinek jezioro Linowskie – jezioro Silickie

Istnieją także wyznaczone szlaki konne oraz samochodowe.

Powiat olsztyński posiada bogatą ofertę noclegów oraz obiektów gastronomicznych.

Zagrożenia:

Kluczowe zagrożenie w ostoi

 • niekorzystna regulacja poziomu wody.

Inne ważne zagrożenia w ostoi:

 • w ciągu kilku ostatnich lat zaobserwowano znaczne powiększenie się zasięgu szuwaru trzcinowego, co może doprowadzić do całkowitego zastąpienia niskiego szuwaru trzciną;
 • ekspansja zarośli wierzbowych stanowiąca duże zagrożenie dla otwartego charakteru zarówno zbiorników wodnych, jaki terenów otaczających;
 • intensyfikacja gospodarki rolnej, która ma bezpośredni wpływ na stan polderu i liczebność ptaków migrujących oraz lęgowych. Spływy powierzchniowe, użyźniające wody polderów, wspomagają ekspansję zarośli trzcinowych.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Kwiecewo - rezerwat leśny

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bączek - ptak
• bąk - ptak
• bielaczek - ptak
• bielik - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• błotniak zbożowy - ptak
• bocian biały - ptak
• bocian czarny - ptak
• czapla biała - ptak
• derkacz - ptak
• gąsiorek - ptak
• kania czarna - ptak
• kania ruda - ptak
• kropiatka - ptak
• łabędź krzykliwy - ptak
• łęczak - ptak
• mewa mała - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• podróżniczek - ptak
• rybitwa białowąsa - ptak
• rybitwa białoskrzydła - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• rybołów - ptak
• siewka złota - ptak
• zielonka - ptak
• zimorodek - ptak
• żuraw - ptak
• kobczyk - ptak
• sokół wędrowny - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn, tel.: (89) 53-72-100, fax: (89) 52-70-423, e-mail: sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl, www.olsztyn.rdos.gov.pl

Centrum Informacji Turystycznej PIiDD, Lokalna Organizacja Turystyczna "Pojezierza Iławskiego i Dorzecza Drwęcy", Ośrodek Edukacji Ekologicznej, Sobieskiego 2a/2, 14-200 Iława, tel. 691 13 10 23, (89) 648 25 96

Jednostki administracyjne:

• Świątki (olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie)
• Dobre Miasto (olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie)