Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Ostoja Popradzka (ob. ptasi)

Kod obszaru:

PL159

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Powierzchnia:

22534 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach listy IBA

Opis przyrodniczy:

Duża ostoja górska, w której krajobrazie dominują kopulaste grzbiety, poprzecinane głębokimi dolinami o stromych zboczach. Obszar w przeważającej części pokrywają zbiorowiska leśne, cechujące się piętrowym układem roślinności. Ważna ostoja głuszca, dzięcioła białogrzbietego oraz dzięcioła trójpalczastego.

Ostoja obejmuje zachodnią część Beskidu Sądeckiego - Pasmo Radziejowej, a także Małe Pieniny. Beskid Sądecki zbudowany jest w całości z fliszu karpackiego, składającego się z ułożonych przemiennie warstw piaskowców, łupków, zlepieńców i margli. Pasmo Małych Pienin zbudowane jest ze skał wapiennych. W krajobrazie ostoi dominują łagodnie wzniesione, kopulaste grzbiety górskie, z dominującym szczytem Radziejowej (1262 m n.p.m.), porozcinane głębokimi dolinami o stromych zboczach. Najwyższe partie gór są niemal całkowicie zalesione, na stokach znajdują się liczne polany, a w dolinach tereny otwarte. Ostoję charakteryzuje gęsta sieć hydrograficzna z dominującą doliną Dunajca oraz jego dopływami — Popradem na wschodzie i Grajcarkiem na południu.

W Beskidzie Sądeckim, tak jak w pozostałych pasmach Karpat, zachowana jest piętrowa struktura roślinności i klimatu. Lasy regla dolnego budują buk, jodła, świerk, jawor. Regiel górny pokrywają bory świerkowe. Część naturalnych zbiorowisk roślinnych została objęta ochroną rezerwatową. W piętrze pogórza i regla dolnego znaczne powierzchnie zajęte są przez pola, łąki i pastwiska. Obszar Małych Pienin w większości pokrywają tereny otwarte, tworzące wraz z rozproszonymi lasami charakterystyczny dla Karpat Zachodnich krajobraz rolniczy. W Małych Pieninach występują ponadto nawapienne zbiorowiska roślin ciepłolubnych.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Na terenie ostoi i na jej obrzeżach znajduje się kilka znanych miejscowości turystycznych: Krynica, Muszyna, Piwniczna Zdrój, Rytro i Szczawnica. Do miejscowości tych można dojechać autobusami PKS z Nowego Sącza, Krakowa lub Warszawy. Najbliższe stacje PKP znajdują się w Krynicy, Muszynie i Piwnicznej Zdroju. Miejscowości te oferują bardzo różnorodną bazę noclegową począwszy od hoteli, poprzez pensjonaty, sanatoria i ośrodki wypoczynkowe po pokoje gościnne i gospodarstwa agroturystyczne. Na terenie Beskidu Sądeckiego znajduje się również kilka schronisk górskich, bacówek oraz baz namiotowych. Ostoja jest terenem typowo turystyczno - wypoczynkowym. Znajdują się tu znane uzdrowiska słynące z wód mineralnych, czyli szczaw: Krynica, Muszyna, Żegiestów i Piwniczna. W uzdrowiskach tych można podziwiać całe zespoły architektury uzdrowiskowej, zabytkowe wille i piękną zieleń miejską. W miejscowości Rytro warto zobaczyć usytuowane na Wzgórzu Zamkowym ruiny zamku z XIII wieku. Najcenniejszymi zabytkami architektonicznymi Beskidu Sądeckiego są przede wszystkim drewniane cerkwie m.in. cerkiew św. Łukasza w Jastrzębiku, cerkiew św. Michała Archanioła w Dębnem, cerkiew św. Dymitra w Złockiem oraz najstarsza w tym regionie cerkiew z XVII wieku w Powroźniku. Teren ostoi poprzecinany jest wieloma szlakami turystycznym, zarówno pieszymi, jak i do turystyki rowerowej i konnej. Szlaki piesze umożliwiają wejście m.in. na Radziejową, Jaworzynę Krynicką, Złomisty Wierch i Halę Pisaną.

W okolicach uzdrowisk wytyczonych jest również wiele szlaków spacerowych pozwalających poznać najciekawsze zakątki tego regionu. Zimą można tu skorzystać z wielu wyciągów narciarskich oraz wypożyczalni sprzętu narciarskiego. Szczególnie dobre warunki czekają na narciarzy w Krynicy, Wierchomli oraz Piwnicznej w kompleksie narciarskim Sucha Dolina. W Piwnicznej Zdroju odbywa się Międzynarodowy Konkurs Poetycki "Sen o Karpatach". Natomiast w Muszynie możemy wziąć udział w organizowanym w sierpniu "święcie Wód Mineralnych" lub odbywającym się w każda niedzielę lipca Festynie nad Popradem. W Szczawnicy również odbywa się wiele imprez kulturalnych m.in. konkurs palm wielkanocnych i konkurs pisanek, "Święto Wód Szczawnickich" oraz Kiermasz Twórczości Ludowej i Nieprofesjonalnej.

Dalsze informacje można uzyskać w Centrum Informacji Turystycznej w Muszynie i Krynicy oraz w Informacji Turystycznej w Szczawnicy. Beskid Sądecki jest tradycyjnym terenem wędrówek górskich, które ułatwia bogata sieć szlaków turystycznych i miejsc noclegowych od bacówek po luksusowe obiekty wypoczynkowe.

Wysokim walorom przyrodniczym odpowiada wielka różnorodność i bogactwo kulturowe, a piękne połemkowskie cerkwie są znaną atrakcją turystyczną.

Zagrożenia:

Kluczowe zagrożenie w ostoi:

  • presja turystyczna - głównie narciarstwo i związana z nim budowa infrastruktury.

Inne ważne zagrożenia w ostoi:

  • usuwanie martwych i zamierających drzew oraz odbywające się w okresie lęgowym prace leśne;
  • zabudowa terenów otwartych.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Baniska - rezerwat leśny
• Nad Kotelniczym Potokiem - rezerwat leśny
• Pusta Wielka - rezerwat leśny
• Kłodne nad Dunajcem - rezerwat leśny
• Homole - rezerwat leśny
• Wysokie Skałki - rezerwat leśny
• Zaskalskie-Bodnarówka - rezerwat leśny
• Biała Woda - rezerwat leśny

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bocian czarny - ptak
• trzmielojad - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• głuszec - ptak
• gąsiorek - ptak
• cietrzew (podgatunek kontynentalny) - ptak
• derkacz - ptak
• dzięcioł białogrzbiety - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł trójpalczasty - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• jarząbek - ptak
• muchołówka białoszyja - ptak
• muchołówka mała - ptak
• pliszka górska - ptak
• pluszcz - ptak
• puchacz - ptak
• puszczyk uralski - ptak
• słonka - ptak
• sóweczka - ptak
• włochatka - ptak
• orzeł przedni - ptak
• sokół wędrowny - ptak
• gołąb siniak - ptak
• drozd obrożny - ptak
• orzechówka - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Smoleńsk 29-31, 31-112 Kraków, tel. (12) 61 98 120, (12) 61 98 121, fax: (12) 61 98 122, e-mail: sekretariat@rdos.krakow.pl, www.krakow.rdos.gov.pl

Jednostki administracyjne:

• Stary Sącz (nowosądecki, woj. małopolskie)
• Piwniczna-Zdrój (nowosądecki, woj. małopolskie)
• Szczawnica (nowotarski, woj. małopolskie)
• Ochotnica Dolna (nowotarski, woj. małopolskie)